Dagtilbud: Læreplaner med mening

Dragør Kommunes erfaringer med at føre den nye dagtilbudslov og en styrket brug af læreplaner ud i livet er præsenteret i Tidsskriftet 0-14 – et pædagogisk tidsskrift. Dragørs erfaringer indgår i et stort temanummer: ”De nye læreplaner. Introduktion samt de første eksempler og erfaringer”.

Det er børn som disse, det handler om

Fra forskning til hverdag

I korte træk er arbejdet med pædagogiske læreplaner i Dragørs forskellige dagtilbud styrket gennem formidling af forskning i – hvad kommunen kalder – refleksionsrum. Konkret mødes pædagoger fra kommunens dagtilbud og får præsenteret forskning, får hjemmeopgaver til at analysere egen praksis – alt sammen i relation til de nye læreplaner.

Artiklen indleder Rikke Eline Wendt fra afdelingen for Børn og Pædagogik med:

”I Dragør Kommune har vi været tidlig ude med implementering af de nye styrkede pædagogiske læreplaner. Da den nye dagtilbudslov trådte i kraft d. 31. juni 2018, sad vi allerede og planlagde forløb for pædagogerne i daginstitutioner. Vi ventede sådan set blot på, at personalet kom tilbage fra ferie, og de første forløb kunne derfor starte op allerede sidst i august.”

Rikke Eline Wendt har det seneste år været ansat som projektmedarbejder med fokus på at koble forskning til praksis. Hun er uddannet cand.mag. i pædagogik og ph.d.

”Med refleksionsrummene har vi ønsket at skærpe det pædagogiske blik på hele hverdagen i dagtilbuddene. Der er efterhånden så meget viden og forskning, som vi synes, det er vigtigt, at pædagogerne får indblik i og medtænker i deres praksis. Ved at bruge forskning som grundlag for vidensopbygning af de nye styrkede læreplaner i dagtilbuddene i Dragør Kommune, håber vi, at pædagogerne med nye øjne får øje på deres praksis,” siger Rikke Eline Wendt, og fortsætter:

”Med forskningen kan de blive overrasket over at se deres handlinger i et nyt fagligt lys, eller de får øje på situationer i deres egen praksis, der måske skal gentænkes. De får engang imellem en aha-oplevelse, og det er guld værd for opbygning af et reflekterende pædagogisk arbejde og et arbejde mod et fælles pædagogisk grundlag.”

Læs hele artiklen

Er du nysgerrig på, hvordan vi i Dragør helt konkret har arbejdet, kan du måske få din nysgerrighed stillet ved at læse hele artiklen.

Artiklen har været bragt i Tidsskriftet 0-14, temanummer 4/18: ”De nye læreplaner. Introduktion samt de første eksempler og erfaringer.

Hele nummeret er på 100 sider med i alt 25 artikler og kan bestilles på telefon 86 18 78 88 eller mail: bogbutik@paedagogiskforum.dk

Seneste artikler

 

Fik du læst?