OPDATERET: Vandhundene i Dragør mangler omklædningsplads

Opdateret 7. december: På mødet i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december kastede udvalget håndklædet tilbage, til den i forvejen hårdt trængte administrationen, hvor de ønsker en yderligere uddybning af sagen. Udvalget ønsker at se nærmere på forholdende på Dragør Søbad før de kan tage stilling til en eventuel udvidelse af faciliteterne for vinterbaderforeningen. Udvalgets næste møde er den 6. februar 2019 så De Dragør Vandhunde vil sandsynligvis ikke få glæde af en udvidelse før næste vintersæson 2019/2020.

1. at udvalget tager stilling til, om De Dragør Vandhunde må udbygge omklædningsfaciliteterne til foreningens brug ved inddragelse af et for nuværende offentligt areal på badeanstalten.
2. at såfremt ansøgningen imødekommes, skal det ske på de betingelser som er beskrevet i sagsfremstillingen.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018

Udvalget sender punktet tilbage til administrationen for yderligere uddybning. Udvalget ønsker at se Dragør Søbad umiddelbart før mødet den 6. februar 2019.

Kilde: dragoer.dk

Læs mere om sagen nedenfor (bragt den 4. december):

Vinterbaderforeningen De Dragør Vandhunde har ansøgt om en udvidelse af deres omklædningsfaciliteter ved damesaunaen på Dragør Søbad. Vinterbaderforeningen i Dragør er populær. De Dragør Vandhunde tæller i øjeblikket 800 medlemmer og yderligere 136 på venteliste. Ca. 2/3 dele af medlemmerne er kvinder.

Det er formanden for De Dragør Vandhunde Børge Schaltz, som tilbage i juni har ansøgt Dragør Kommune om tilladelse til at udvide faciliteterne.

“Vinterbadeforeningen, De Dragør Vandhunde, har et ønske om at få lov til at udvide
omklædningsfaciliteterne hos damerne, i forbindelse med damesaunaen. Det er et af de udendørsrum som vi ønsker inddraget i forlængelse med det eksisterende rum til damesaunaen. De Dragør Vandhunde afholder selvfølgelig selv udgifterne i forbindelse med det. Grunden til udvidelse er at foreningen er oppe på 800 medlemmer, samt 136 på venteliste og 2/3 er damer som benytter saunaen. Vi er villige til at åbne omklædningsrummet for offentligheden om sommeren, når der er spidsbelastning”, skriver Børge Schaltz i ansøgningen.

Foto: Dragør Søbad

Det er Børne-, Fritids- og Kulturudvalget som i morgen, den 5. december, får rejst spørgsmålet og samtidig skal forholde sig til administrationens bemærkninger til en eventuel udvidelse.

Blandt andet rejser der sig et økonomisk problem, da kommunen ikke har afsat midler til projektet. Derudover har Dragør Søbad i forvejen problemer med strømforsyningen som allerede er på overarbejde og det vil forudsætte en udskiftning af hovedkablet til omkring 300.000 kroner før det er forsvarligt at udvide.

Administrationen bemærker også i sagsfremstillingen at der kan være plads hensyn at forholde sig til:

“De Dragør Vandhunde råder på nuværende tidspunkt over to saunaer (herre/dame) og fire omklædningsrum (herre/dame) som udelukkende kan benyttes af foreningens medlemmer hele året. Foreningen råder derfor pt over 70 kvm. eller 44% af den samlede bygningsmasse på søbadet. Den ønskede udvidelse af dameomklædningen vil øge foreningens råderet med 12 kvm., til 82 kvm. eller 51% af den samlede bygningsmasse. Vandhundene har ved en evt. udvidelse dermed eksklusiv brugsret til over halvdelen af badeanstalten, udenfor højsæsonen”, står der i sagsfremstillingen.

Såfremt der kan hentes politisk opbakning til udvidelsen er administrationens indstilling at:

  • at kommunen foretager ombygningen, som betales af foreningen,
  • at foreningen står for drift og vedligehold af omklædningsrummet, samt forsikring af evt. inventar tilhørende foreningen,
  • at foreningen i højsæsonen (1. maj- 1. september) holder omklædningsrummet åbent for offentligheden i det tidsrum Søbadet er bemandet
  • at ombygningen ikke finder sted før Søbadets eksisterende elinstallation er renoveret, hvilket vil ske på baggrund af Plan og Tekniks samlede prioriteringer.

Selve ombygningen vil være udgiftsneutral for kommunen, skriver administrationen.

Fik du læst: For bademester Tanya Ingwes varer badesæsonen året rundt

Seneste artikler

 

Fik du læst?