”Villa Thyranna” – Del 1

“Villa Thyranna” er én blandt mange Dragørhuse med en spændende historie. “Villa Thyranna” blev tegnet af arkitekt Kaj Gottlob. Gottlob havde først tegnet en mere traditionel villa, men efter en rejse til Italien i 1922 var Gottlob blevet inspireret af villaer, som han så på togrejsen gennem Toscana. Vi bringer her del 1 om “Villa Thyranna”

Siden 2009 har Dragør Lions udsendt en Årskalender. Forsiden på 2019-kalenderen viser udsigten fra ”Det høje Fyrtårn” med Annasvej i forgrunden. ”Villa Thyranna” er den store hvide villa i forgrunden. Villaen er i fokus i flere artikler. (26. juni 2003. Fotograf Jørgen D. Petersen).

Af Dines Bogø

Udstykningen

Dyrlæge F.J. Madsen fra Dragørgård udstykkede sine marker nord for Dragør by i begyndelsen af 1900-tallet.

Noget af udstykningen blev til den sydligste del af nuværende Øresunds Allé på Fristranden.

Jernsengefabrikant Hans Lohmann og malermester Charles Hansen købte grundene, som de videresolgte.

Fabrikant Hans Adolph Frederik Lohmann (1861-1932). Sammen med Charles Hansen udstykkede han grunde nord for Dragør By. Hans var ejer af sommervillaen ”Osnok” på Charles Hansens Vej 7 på hjørnet af Dagmarsvej. Det var Dagmar Henriette Jensine Lohmann, der lagde navn til den lille sidevej. (Familien Lohmanns arkiv).

Det kneb lidt for de nye grundejere, med at betale de frivillige bidrag til vedligeholdelse af vejene. Derfor blev grundejerforeningen ”Løkken” dannet i 1916.

Fristranden

Hvorfor hedder området mellem Dragør By og Nordstranden ”Fristranden”?

Måske fordi gårdejerne, der ejede jorden, var fri for at betale skat af ”frilandet ved stranden”? Måske fordi der var fri adgang til stranden? Andre steder er en fristrand et sted for tekstilfri badegæster men denne version kan vist udelukkes.

Vejnavne

Grundsælgerne Lohmann og Hansen havde betinget sig, at de vejnavne, der kom i området skulle eksistere i de to herres levetid. De havde begge deres sommervillaer på Charles Hansensvej.

Vejstykket, der oprindelig hed ”Lohmanns Allé”, ligger i ”Grundejerforeningen Løkken”. Nederst Amagerbanens planlagte forlængelse fra Stationen til Havnen. (Matrikelkort ca. 1930).

Oprindelig hed den sydlige del af Øresunds Allé: Lohmann Allé, men det blev ændret i 1943 ved den meget store vejnavn- og husnummerændring Det kunne man ændre, fordi Hans Adolph Frederik Lohmann døde i 1932.

Charles Hansensvej eksisterer stadig. Annasvej, en af sidevejene, blev opkaldt efter Charles Hansens hustru.

En anden sidevej i udstykningen blev opkaldt efter Hans Lohmanns hustru Dagmar.

I 1929 er Lohmanns Allé mod syd er forbundet til Øresunds Allé mod nord. Grundstykket i midten, der nok er anlagt med vej, blev først bebygget i trediverne. Der var vejspærringer mellem de enkelte udstykninger. Dyrlæge Madsens lade på hjørnet af Stationsvej og F. J. Madsens Vej er netop nedrevet. (Geodætisk Institut).

Lohmanns Allé 13-15

I 1918 købte hattegrosserer Sønnich Wincentius Olsen fra Sundby grunden Lohmanns Allé 13-15 = Annasvej 1. Inden det store sommerhus blev opført, fik han i 1922 tilladelse til at bygge et havehus på grunden ved stranden.

1917. ”Villa Thyranna” bliver først opført 5 år senere. Fra venstre Øresunds Allé 14, ”Gruberts Villa” på Annasvej 3, ”Det høje Bagfyr”, ”Villa Pax” på Annasvej 4 og Madsens stenlade på F.J. Madsens Vej 1. (Postkort i privatsamling).

Det forlød, at Sønnich Olsen fra havehuset, der hed ”Giv Tid”, kunne følge med, da hans italiensk inspirerede landsted skulle opføres.

1969. I forgrunden ”Gruberts Villa” på Annasvej 3. I baggrunden hos naboen havehuset ”Giv Tid” opført i 1922 og nedrevet 80 år senere. (Historisk Arkiv, Dragør).

Sønnich Olsen havde oprindelig et mindre sommerhus på Hollændervej 6, som han kaldte ”Hytten”. Fra sommerhuset på Hollændervej var der dengang udsigt til den strandgrund han havde købt.

Arkitekt på det nye store landsted ved Strandstien var den 36-årige Kaj Gottlob, der netop havde fået egen tegnestue.

Arkitekt Kaj Gottlob (1887-1976), der i 1922-23 tegnede en sommervilla på Dragør Fristrand til grosserer Sønnich Olsen.

I 1924, året efter Kaj Gottlob havde bygget villaen i Dragør, blev han professor ved Kunstakademiet i Købehavn.

22. august 1923. Villaen arkitekt Kaj Gottlob tegnede til grosserer Sønnich Olsen. Gottlob havde først tegnet en mere traditionel villa til grossereren, men efter en rejse til Italien i 1922 var Gottlob blevet inspireret af villaer, som han så på togrejsen gennem Toscana. (Danmarks Kunstbibliotek og Kaj Gottlobs privatarkiv).
1924. Mange af de møbler, som oprindelig stod i villaen, var tegnet af Kaj Gottlob. Her glimt fra havesalen ind i spisestuen. (Danmarks Kunstbibliotek og Kaj Gottlobs privatarkiv).

På Amager er Gottlob nok bedst kendt for at have tegnet Højdevangens Skole, Knippelsbro, Skolen ved Sundet og Langebro.

24. oktober 2018. To historisk interesserede (Dines Bogø og Claus Ehlers) og Torben Bødtker (en tidligere ejer) besøgte ”Villa Thyranna”, bl.a. for se meget af det bevarede interiør. (Foto: Danny Feltman Espersen).

EKSTRA

Husnumre blev ændret igen og igen på Øresunds Allé

Lohmanns Allé blev senere videreført et kort stykke lidt nord på for Annasvej. Det midterste stykke af nuværende Øresunds Allé blev først udstykket og bebygget i trediverne.

Nuværende opdeling i grundejerforeninger. Øresunds Allé har nu i 75 år været en samlet vej. To grundejerforeningen på vejen. En i nord (Fristrandens Vejlaug) og en i syd (Løkken). Ulige numre starter til højre ved Løkkestien. (Kort: Dragør Kommune).

Midterstykket på Øresunds Allé fik først husnumre i 1940. Dragør Kommune havde nummereret det nordlige stykke på Øresunds Allé med såkaldte retvendte numre, der begyndte ved F. J. Madsens Vej.

Det sydlige stykke, der hed Lohmanns Allé, kunne man have forlænget, men kommunen valgte i 1941 at sammenlægge det nordlige og midterste med helt nye retvendte husnumre.

Året efter sammenlagde man Øresunds Allé med Lohmanns Allé og endnu engang ændrede man alle husnumre på Øresunds Allé.

Denne gang sørgede man for at anvende det omvendte husnummer system på hele vejen. Et husnummersystem, der stadig anvendes i det område af kommunen, der ligger i Dragør sogn.

Det er nok tilfældigt, at den embedsmand på Dragør Rådhus, Stationsvej 5 der lavede alle ændringerne, selv boede på vejen i et af de meget få huse, der ikke skiftede husnummer.

Øresunds Allé. Området med husnumre i den nordlige og midterste del. Ejendomme uden husnumre ligger i midterstykket. (1932: Kraks Vejviser).

Eksempel: Nuværende Øresunds Allé 59 (dengang overkirurg Frode Rydgaards sommerhus opført i 1917. Om vinteren boede Rydgaards i Sundbyøster).

I trediverne: Øresunds Allé nr. 18.

I 1941 blev det ændret til Øresunds Allé nr. 34 fordi midterstykket skulle have numre.

I 1942-43 blev det ændret. Nu blev det til Øresunds Allé 59, fordi husnumre skulle ændres til det omvendte system og starte helt i den sydlige ende.

Der har nok været enkelte fastboede og en del sommerhusejere, der har rystet meget på hovederne over den beslutning i Teknisk forvaltning på Stationsvej 5.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?