Prisen for affaldshåndtering stiger inden den første skraldespand er tømt

Tilbage i april offentliggjorde BEPU (By-, Erhvervs- og Planudvalget) en beslutning om at lade ARC (Amager Ressource Center) overtage affaldshåndteringen i Dragør fra 2019. ARC bød ind med det bedste tilbud meddelte Morten Dreyer (DF) i april. Men nu viser det sig at den pris der blev offentliggjort, allerede er steget med 13% inden den første pose affald er afhentet. “Prisen er fair”, siger Morten Dreyer.

Amager Ressource Center (ARC) Foto: DragørNyheder.dk

I april sagde Dragørs repræsentant i bestyrelsen i ARC Morten Dreyer (DF) følgende om den nye aftale: (Læs også: ARC overtager affaldshåndteringen i Dragør i 2019)

”Dragør har netop haft renovationen i offentligt udbud. I de seneste år har firmaet Marius Pedersen løst opgaven rigtig godt. Indenfor alle regler og aftaler.

I forbindelse af aftalens naturlige udløb kom opgaven i nyt udbud, som så mange gange før. Ved denne viste det sig, at Amager Resource Center (ARC) havde det bedste tilbud, og det blev godkendt.

Prisen for tømning af dagrenovation er efter min mening ret billig – 1800 kroner årligt for 52 årlige tømninger. Hver uge afhentes en affaldssæk på op til 50 kg. Der leveres en affaldssæk, den afhentes hver uge og affaldet håndteres efter alle miljøregler.

Prisen på 1800 kroner er nu steget til 2022 kroner allerede inden den første pose affald er afhentet. Vi spurgte Morten Dreyer;

Hvorfor har man ikke sikret sig at det tilbud ARC har afgivet faktisk dækker den driftsperiode de skal i gang med – altså fra 2019. Og som medlem af bestyrelsen i ARC og Dragørs repræsentant, burde du så ikke have skabt klarhed om dette forhold?

“Taksten på ugetømning i Dragør er steget med ca. 13% fra 2018 til 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt følgende:

Taksten i 2018 på 1799 kroner bygger på den fremskrevne tilbudte tømningspris fra 2012, hvor renovationsopgaven sidst var i udbud sammen med Tårnby. Tømningspriserne fra 2012 er fremskrevet med omkostningsindeks for dagrenovation i kontraktperioden i henhold til udbudskravene. 2018 var sidste år af udliciteringen. Fra nytår skulle enten en ny licitering eller en hjemtagelse af opgaven ske.

En forventet markedspris ved udlicitering for 2019 blev i 2017 vurderet til at være ca. 40% højere end i 2012, dels fordi udviklingen af markedspriserne for indsamling af affald generelt er steget med 30% grundet en lang mindre konkurrence (langt færre aktører) og den generelle prisudvikling, dels at indsamlingspriserne i Dragør Kommune med det tidligere udbud lå ca. 10% under markedsprisen for sammenlignelige kommuner”, skriver Morten Dreyer i et svar til DragørNyheder.dk.

Kan du forstå hvis borgerne føler sig snigløbet med den nye prisregulering?

“Snigløbet ? Bestemt ikke. Der er i den kommunale økonomi en række udviklinger. Opgaver i løbende udliciteringer stiger og falder efter markedssituationen. Hvert andet år er der overenskomster for personalet som skal lægges ind, og stiger mælkeprisen, så justeres prisen på madordningerne. Prisen er fair efter min mening. Prisen pr ugentlig tømning bliver under 45 kroner”, skriver Morten Dreyer i sit svar til DragørNyheder.dk og fortsætter;

“Med baggrund i ARC’s beregninger af omkostninger til indsamling af renovation i Dragør Kommune ved hjemtagning har Forvaltningen vurderet, at hjemtagning af opgaven til ARC forventes at kunne ske inden for en samlet pris som ligger ca. 20% over den fremskrevne markedspris fra 2012 eller ca. 20 % under en forventet markedspris vurderet i 2017 for udbud i østsjælland.

Udover 52 tømninger om året og håndtering af affaldet på Europas mest miljø bevidste anlæg, indeholder beløbet også afhentning af Storskrald og drift af Genbrugspladser mm. Samt afhentning af haveaffald 8 måneder om året.

Dragør og Tårnby bad som nævnt ARC om at overtage skraldeindsamlingen, da vores kontrakter med vores entreprenør udløb ved årets udgang. Gennem 12 år har vi haft et særdeles konstruktivt samarbejde med Marius Pedersen. Tak for en god service.

ARC vil ikke skabe overskud på indsamlingen, da det er et “hvil i sig selv” område, hvor ethvert overskud skal tilbageføres til borgerne. Fordelen ligger i, at omsætningen øges, så vi kan importere mere skrald, og derved forbedre bundlinjen.

Jeg er sikker på, at der vil blive fortsat fokus på udviklingen i fremtiden. Når genbruget forventes at øges, affaldssorteringen stiger og CirkelØkonomien rigtig går i gang. Og om ganske kort tid vil ARC i et samarbejde med andet selskab starte et stort Biogasselskab.

Aftalen med ARC løber i 7 år fra den 1. januar 2019, men aftalen kan opsiges fra Dragørs side med 1 års varsel, hvis vi finder en bedre løsning. Aftalen kan også forlænges”, slutter Morten Dreyer af i sin redegørelse.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?