Dengang der var vinterstorm på Sydamager

I vinteren 1941-42 var der så stærk frost og blæst, at el- og telefontelefonmaster knækkede. På Sjælland var 130 telefoncentraler blevet afbrudt i løbet af få timer. Hele Søvang var uden el- og telefonforbindelse.

Københavns Belysningsvæsen sendte en vogn med seks mand til Sydamager. Fire cm tyk is på ledningerne havde væltet mange master.

Ruten på Amager der er omtalt i teksten. Obs. Detalje fra Store Magleby landsby. På kortet er anført at nuv. Nordre Kinkelgade hedder St. Maglebystræde og Nørrestræde. (Udsnit af boghandler Ole Blochs kort fra 1945).

Udrykningsmandskabet blev overrasket af en snestorm og de måtte efterlade vognen på Amager Landevej og begive sig videre til fods. Efter lang tid nåede de frem til Store Magleby Skole.

Næste dag blev der sendt en hjælpeekspedition afsted med 20 mand i to generatorbiler.

1942. Hjælpemandskabet kæmper sig ud ad Amager Landevej i to køretøjer. (Arkivfoto)

Telefonselskab K.T.A.S. havde i første omgang opgivet at genetablere telefonforbindelserne med koncentrerede sig om at fjerne knækkede master fra vejene.

Belysningsvæsenets to vogne kunne ikke komme længere end til Løjtegårdsvej pga. snemasser.

Da man endelig kom længere frem, var det kun for at konstatere, at rutebiler fra Amagerbanen var efterladt midt på vejen i tre meter høje snedynger.

1942. Amagerbanens omnibus til Dragør bliver skubbes i grøften. (Arkivfoto)

For at komme videre må man skubbe rutebilerne ned i grøften.

Vognene gik igen i stå på Amager Landevej ud for Ryvej For at komme videre måtte man i flere tilfælde skubbe vognene ind over markerne.

1942. Efter problemerne ved Ryvej nåede man frem til Store Magleby. Er det ikke indgang til kroen man ser? (Arkivfoto)

Meget sent på dagen nåede man frem til Store Magleby Skole og samlet fortsatte de 26 mand med at grave videre sydpå ad Fælledvej mod Søvang.

Ved Krudtårnsvej måtte man hjælpe en ambulance, der forsøgte at nå ud til Kongelundsfortet. En marinesoldat var kommet til at skyde sig i brystet.

På Fælledvej reparerede K.T.A.S. folkene telefonledninger og Belysningsvæsenets folk tog sig af el-ledninger på den anden side af vejen. Efter to døgn uden telefon og strøm i Søvang var alt nu i orden.

1942. Så er det bare at tage mod Søvang for at ordne problemerne, så telefon- og elforbindelserne kan genetableres. (Arkivfoto)

Seneste artikler

 

Fik du læst?