Skolenyt: Aftale om arbejdstid indgået

Danmarks Lærerforening (kreds 13) og Dragør Kommune er enige om en ny arbejdstidsaftale for lærere.

Elever fra Dragør Skole

Aftalen er en forlængelse af den allerede eksisterende aftale, og gælder for alle lærere og børnehaveklasseledere ved kommunens skoler.

”Jeg er rigtig glad for, at vi er nået til enighed. Vi har simpelt hen kigget på vores nuværende aftale og sammen vurderet, at det er en god ramme for skolelederne at administrere efter og for lærerne at planlægge efter,” siger Karina Møller, skole- og kulturchef.

Grundlag for konstruktivt samarbejde

Det samme giver formanden for den lokale lærerkreds 13 Ulla Erlandsen udtryk for. Hun siger:

”Vi er grundlæggende enige om formålet, nemlig at sikre et fortsat grundlag for et konstruktivt samarbejde. Et grundlag som blandt andet bygger på tillid, tydelighed og anerkendelse af roller og kompetencer med udgangspunkt i det fagprofessionelle samarbejde.”

Aftalen gælder for en 2-årig periode fra næste skoleår, altså i skoleåret 2019/2020 og 2020/2021.

Vigtig brik for udvikling og trivsel

Skoleudvalget i Dragør Kommune fik præsenteret aftalen på udvalgsmødet den 6. december 2018 og tog aftalen til efterretning. I den forbindelse udtaler formanden for Skoleudvalget Lisbeth Dam Larsen:

”Det glæder mig, at Dragør Kommune endnu en gang har fået en god aftale med vores lærere er i hus. Det er vigtigt, at vores skoler er attraktive arbejdspladser. Og det stiller krav til alle parter. Til ledelsen, der har det overordnede ansvar for kvaliteten af opgaveløsningen, og til lærerne, der tilrettelægger undervisningen og har den daglige, vigtige kontakt til vores børn.”

Hun slutter: ”Jeg tror, at aftalen er en vigtig brik i arbejdet med at sikre eleverne den bedst mulige ramme, hvor de kan lære og udvikle sig. Og hvor både børn og voksne trives.”

Økonomiudvalget fik aftalen præsenteret på udvalgsmøde den 13. december 2018.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?