”Villa Thyranna” – Del 2

På Øresunds Allé ligger “Villa Thyranna”. Tegnet af arkitekt Kaj Gottlob som hentede sin inspiration på rejser i Toscana. Huset stod klart i 1923. Dines Bogø fortæller her del 2 af historien om den spændende villa. Du kan læse del 1 her

Af Dines Bogø

1923. Rejsegilde på Øresunds Allé 15. Grosserer Sønnich Olsen med det store skæg, er ledt genkendelig. (Danmarks Kunstbibliotek og Kaj Gottlobs privatarkiv).

Resume

Arkitekt Kaj Gottlob tegnede i 1923 en sommervilla til grosserer Sønnich Olsen. Villaen ligger på Øresunds Allé 15. Arkitekten blev inspireret af bygninger, han havde set i Toscana.

Villa Thyranna, Øresunds Allé 15. Facade mod haven set fra syd. (Danmarks Kunstbibliotek og Kaj Gottlobs privatarkiv).

Landstedet, der fik navnet ”Thyranna” efter fru Thyra Anna

I stueetagen i Sønnich Olsens sommervilla var der tre stuer. Mod vej dagligstuen og mod vandet spisestuen. Mellem de to stuer var ”havestuen” med et meget højt kuppelloft. Køkkenet lå ved indgangen mod nord ud mod Annasvej.

Originaltegninger af Villa Thyranna. (Danmarks Kunstbibliotek og Kaj Gottlobs privatarkiv).

I udhuset var der vaskerum, w.c. og brændselsrum.

På 1. sal var der tre soveværelser, et pigeværelse, w.c. og badeværelse. Ca 30% af 1. salen kunne ikke benyttes pga den store kuppel fra havestuen.

1922. Bygherren Sønnich Olsen (1859-1924). (Odd Fellow Loge nr. 23 ”Jubilæumsbog, forfatter Claus Ehlers).

Sønnich Olsen nåede ikke at flytte ind i sommervillaen. Han døde som 64-årig den 16. februar 1924. Enkefru Thyra Anna Nilsine Sønnich Olsen (1866-1947) overtog landstedet i Dragør og flere store udlejningsejendomme på Amagerbrogade.

1924. Arkitekt Gottlobs foto af havestuen. Over døren til dagligstuen ses en af de bevarede inskriptioner. (Danmarks Kunstbibliotek og Kaj Gottlobs privatarkiv).
24. oktober 2018. Inskription i havestuen. (Foto: Dines Bogø).

Sønnich Olsens enke beholdt ikke ”Thyranna” i mange år. Inden civilingeniør Svend Stochholm købte ejendommen i december 1938 havde der været skiftende ejere, næsten hvert andet år.

Havehuset ”Giv Tid” opført 1922 og nedrevet 80 år senere. Villaen på Annasvej 3 er opført i 1917 og anført som ”Nærmeste Grundmurede Tegltækte Nabohus”. (Plan- og Teknik, Dragør Kommune).

Huset blev i perioder anvendt som et 2-familieshus og det kan være forklaringen på, at ejeren møbelhandler Lars Hansen i 1936 fjernede kuplen i havestuen, så man fik en stor stue på 1. sal.

Villaen på Annasvej 3, der ligger foran Thyranna mod Strandstien, var allerede opført syv år før Sønnich Olsen byggede sin villa. Denne nabovilla hed oprindelig ”Eilime”, senere ændret til ”Søhuset” og ofte benævnt ”Gruberts villa” eller ”Det hvide Hus”.

Besættelsen

Den 15. december 1943 kom der pludselig nye ”beboere” tæt ved på Annasvej. Det var ”Grenzpolizei Kommissariat Dragör”, der med tysk og dansk personel flyttede ind på Annasvej 4.

Det, sammen med andre beslaglæggelser af villaer på selve Øresunds Allé, er nærmere omtalt i en senere artikel om Gestapo og Luftwaffe på Nordstranden.

24. oktober 2018. Detalje fra spisestuen. Villaen blev ikke beslaglagt hverken af Gestapo eller Luftwaffe. Det er måske en af årsagerne til at meget af det oprindelige er bevaret. (Foto: Dines Bogø).

Familierne Bødtker, Bjerring og Espersen

I midten af tresserne solgte Stochholm den store grund, villaen, udhuse, garage og havehuset til familien Bødtker fra Frederiksberg.

Ca. 1954. Ingeniør Svend Stochholm havde en af de første VW (med delt bagrude) i Dragør. (Privatarkiv).

Der blev foretaget en del ombygninger og senere er der igen foretaget ændringer.

Oprindelig bestod grunden af 10 større og mindre matr.nr. Det blev samlet i begyndelsen af halvfjerdserne.

Efter sammenlægningen kunne direktør Børge Bødtker opdele Øresunds Allé 13-15 i to parcelgrunde, som han havde haft planer om i flere år.

1970. Øresunds Allé 13-15. Forslag til sammenlægning af de mange større og mindre grundstykker og derefter opdeling i to parceller. (Plan- og Teknik, Dragør Kommune).

Nr. 15 forblev grunden med villa Thyranna. Nr. 13, hvor garage og havehuset ”Giv Tid” lå, blev frasolgt og bebygget med et parcelhus.

Kongeskjold. Viceborgmester, grosserer Børge Bødtker (1922-89). Han havde en væsentlig indflydelse på etableringen af jollehavn og lystbådehavn. Familien Bødtker havde ejendommen i årene 1965-2002. (Gengivet fra bogen: Glimt af Dragørs historie).
 

Seneste artikler

 

Fik du læst?