Vi har modtaget:

Læserbrev: Lad os sammen sikre ordentlige vilkår i vuggestue og børnehave

Vi har modtaget: Læserbrev fra Kenneth Gøtterup (C), medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune.

Skrevet af Kenneth Gøtterup

Lad os sammen sikre ordentlige vilkår i vuggestue og børnehave

I sidste nummer af Dragør Nyt valgte Venstre at kritisere Konservative for at være umoralske. Baggrunden var, at vi har valgt at fortælle om de udfordringer der både er og kan komme på institutionsområdet fremover, i konsekvens af budgetvedtagelsen for 2019.

Invitation fra Konservative

Vi er – uagtet Venstres kritik – alvorligt bekymret for fremtidens daginstitutionsområde i Dragør. Vi ser stor risiko for både ventelister og overfyldte daginstitutioner. Hvis bare noget af vores bekymring bliver indfriet er der risiko for at vi giver vi køb på pædagogik, deltagelse i forskningsprojekter, metodeudvikling og meget mere. Lad os sige det klart. Barnets første leveår er vigtige for barnets fremtidige udvikling. Omsorg og kærlighed gives af forældrene, men mange børn tilbringer også en hel arbejdsuge i institution. Og derfor skal vi have ordentlige forhold for børnene og gode arbejdsvilkår for personalet. Derfor er vores holdning, at alle partier i kommunalbestyrelsen bør genåbne budgettet, der sikrer at Høgevængets institution ikke lukkes og vi sikrer Menighedsbørnehavens overenskomst med Dragør og en boligudvikling der sikrer, at Eventyrhuset kan forblive i Rødtjørnen. Vi har brug for både store og små institutioner. Vi har brug for mangfoldigheden så alle Dragørs børn tilgodeses. Kære AOV lad os bruge juleferien på at mødes og lande en ny aftale på børneområdet.

Venstres kritik

Det er ikke hverdag at blive kaldt umoralsk og beskyldt for at offentliggøre fortrolige oplysninger. Lad os slå det fast med syvtommersøm. Vi gik ud med en politisk bekymring over AOV budgettet på børneområdet, fordi I lukker Høgevængets institution. I har opsagt drifts overenskomsten med Menighedsbørnehaven uden at have en plan for genplacering af børnene, og Eventyrhuset selv har udtrykt bekymring for, om de kan overleve, når deres tilskud falder, i konsekvens af jeres budgetforlig.  At I syntes det er umoralsk at fortælle alle borgere om dette, lever vi med. Hos Konservative ønsker vi åbenhed og gennemsigtighed så borgerne kan følge med. Når en politisk beslutning gælder alle borgere i Dragør, må der være offentlighed omkring det.

Økonomiudvalget skaber nu klarhed over den videre proces

På Økonomiudvalgets møde den 13. december 2018 stillede vi forslag om, at AOV fremlægger en konkret tidsplan for udmøntning af deres mange besparelser. Baggrunden er, at der har været flere forskellige udmeldinger om den videre proces fra medlemmerne af AOV. På Økonomiudvalgets møde var der en konstruktiv dialog om behovet for bedre oplysning af borgerne om tidsplaner for de forskellige beslutninger. Og et enigt udvalg besluttede, at der til økonomiudvalgsmødet i januar fremlægges en samlet oversigt over tidsplanen for de beslutninger i budgettet der har særlig betydning for borgerne.

AOV´s forskellige udmeldinger

Jeg er meget tilfreds med, at hele økonomiudvalget er fælles om at skabe bedre gennemsigtighed. Vi er langt fra enige om budgettet, men dejligt at vi stopper op, og forbedrer kommunikationen. Det er helt afgørende, for at undgå de forskellige udmeldinger, som da socialdemokraternes Lisbeth Dam Larsen den 5. december skriver på Facebook ”AOV har besluttet, at Høgevænget skal lukke i 2020, og dermed først, når vi har fået fuld sikkerhed for, at vi har plads til vores børn i de resterende institutioner. Jeg tænker, at det vil være logisk at genoverveje salget af Høgevænget (men ikke lukningen), hvis det viser sig, at der vil komme til at mangle institutionspladser ud i fremtiden”.

En udtalelse der kommer uagtet at der den 6. december er udmeldt til alle forældre i Høgevænget at børnene forventes flyttet i juni 2019. Og hvorfor lukke en kommunal børnehave, hvis man ikke vil sælge bygningen.  Udmeldingerne er mange og med Økonomiudvalgets fokus på bedre kommunikation kan vi forhåbentlig i fremtiden have en fælles viden om, hvornår hvad skal ske.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup 
Medlem af kommunalbestyrelsen
Dragør Kommune
Konservativt Folkeparti

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?