Havnerundfart: Udvikling på havnen i Dragør

Dragør Kommunes havneudviklingsplaner begynder så småt at tage form. Den gamle færgehavn har stået henslængt siden den sidste færge sejlede i 1999 og adskillige udviklingsprojekter har været igennem den politiske maskine. For to år siden, i december 2016, præsenterede borgmesteren offentligheden for to nye store byggeprojekter på havnen samt en helhedplan for udviklingsprojektet.

Hvad er der så sket i mellemtiden og hvad er status på havnens udvikling. Vi spurgte Borgmester Eik Dahl Bidstrup og hans svar kan du læse under billedet.

Oversigtskort med angivelse af de forskellige byggefelter på havnen i Dragør.

Dragør Baadeværft

“Værftet har fået byggetilladelse, men afventer aftale med entreprenører. De har fået forlænget nuværende lejemål i inderhavnen til november 2019”.

Café Espersen

“Café Espersen er meget tæt på at få byggetilladelse til det nye byggeri. Jeg kender ikke deres egne planer for byggeriet nu”.

Vestlige byggefelt II 

“På det vestlige byggefelt, så er der besluttet at afsøge muligheden for at få grejvirksomheden Bue-Net ind på den syd-østlige del af feltet (felt nr II på oversigtskortet)”.

Ifølge administrationen er der dog en række vilkår som skal gå op i en højere enhed før en flytning bliver aktuel for virksomheden Bue-Net, kan man læse i referatet fra økonomiudvalgets møde den 6. november 2018:

“Bue-Net gør opmærksom på, at en eventuel flytning vil være helt afhængig af den husleje, der skal betales, og at der ønskes sikkerhed omkring byggegodkendelse af et evt. projekt. Bue-Net estimerer at have et pladsbehov på ca. 1200 kvm., heraf er en aflåselig gård bag butik og lager essentiel. Selve den bebyggelige del af feltet er på 1289 kvm, hertil kommer brandbælte på 139 kvm, som igen muligvis kan bruges til udendørs aktiviteter. Administrationen iværksætter en valuarvurdering af grunden for at afklare, om der kan opnås enighed om huslejeniveau, og dermed om en flytning er realistisk”.

Vestlige byggefelt III og værftsgrunden

“De øvrige felter (vestlige byggefelt III og værftsgrunden) har senest været behandlet i Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018, med beslutning om, at der afsøges en kontakt til RealDania med henvisning til Unesco-status”.

I referatet fra den 22. november 2018 står der:

“AOV fremsætter ændringsforslag: At vi, inden bebyggelse af det vestlige byggefelt, retter henvendelse til Realdania med ønsket om et fremtidigt samarbejde, med henblik på den videre udbygning og udvikling af Dragør Havn set i lyset af, at vi er optaget på tentativ listen for UNESCO Verdenskulturarv”.

Du kan se hele referatet fra den 22. november her

Skurbyen

“Skurbyen forventes opstartet til sæson 2019, med ca. 8-10 skure med plads til erhvervsdrivende og med publikumsrettede aktiviteter. Projektet er forsinket, da det har været vanskeligt at finde en model for skurene, som levede op til de brandkrav mm. som naturligt må stilles så tæt på et bevaringsværdigt miljø med mange mennesker”, afslutter borgmester Eik Dahl Bidstrup sin meddelelse til DragørNyheder.dk

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?