Julemøde med Ebbe Kyrø

Ebbe Kyrø og jeg havde aftalt kaffemøde på Dragør Fort. Jeg tænkte på, at det må kunne lykkedes at få en landspolitisk tilkendegivelse. Ebbe siger, at han nok ligger et sted i midten – så det dækker bredt medlemmer i Liste T, fra Konservative til SF.

 

Af Dines Bogø

Hvem er Ebbe Kyrø

En årgang 1956 fra København V. Fra 10-året flytning til Sundby og senere Valby. Gift med Lena, der nu er pensioneret lærer.

Ebbe er cand.mag. i filmvidenskab og dansk ved Københavns Universitet. Erhvervserfaring (CEO) i firma Nexus Kommunikation A/S fra 1986.

Ebbe har desuden været ekstern lektor ved København Universitet og Roskilde Universitetscenter. Har afholdt efteruddannelseskurser og produceret en lang række tv-dokumentarer og kultur-apps.

-Vi har tre børn og fire børnebørn. På et tidspunkt boede mine svigerforældre også i Dragør, så vi kunne også sige lidt humoristisk ”Fire Generationer” i Dragør. Vores søn Lars er næstformand i Liste T. Min bror er journalist og rejseguide, og han er også spændende at lytte til, når han fortæller om sine oplevelser.

-Vi flyttede til Dragør 1. december 2004 i helt nyt rækkehus på Søndre Strandvej i byggeriet, der hedder ”Strandkanten”. Det som lokalt kendes som ”Blindegrunden” eller ”Spejdergrunden”.

-Vi er meget glade for vores hus og beliggenheden. Vi sejlede meget, og båden lå i Vallensbæk, og tit var vi Dragør. Havnen og miljøet fristede, og så flyttede vi.

Liste T fik et godt valg og det var vist første gang, at I var i valgforbund?

-Valgforbundet betød ikke noget for os. Der var rigelige stemmer til de fire mandater.

Fra læserbreve og møder ved jeg, at du har flere mærkesager?

Kystsikring

-Kystsikring synes jeg er vigtigt, men man skal sætte sig ind i lokale strømforhold. Et dige kan være løsningen og sandfordring foran et dige kan medvirke til, at diget ikke behøver blive drabeligt med stort højt og bredde.

-I Dragør vil det være fint at lave ydermolerne om til et dige, og lave en fælles indsejling. Så er hele byen sikret, uden at det bliver grimt.

-Selvfølgelig skal man inddrage borgerne så tidligt som muligt. Digeudvalget nåede ikke at komme i funktion før det blev nedlagt. Tja.

-Vi har kigget på det dige, der nu opføres inde i Tårnby kommune tæt ved kommunegrænsen til Dragør. Det er ikke et kommunalt dige, men opført af mange interessenter.

Lægehus

-Vi går ind for, at lægerne på Stationsvej 7 kan leje sig ind på 1. sal i Wiedergården. Måske fire læger og kiropraktor. Man kan ikke udvide på Stationsvej 7 og nabobygningen i nr. 5, hvor der allerede nu er en fælles gang er ikke anvendelig. Der er for mange trapper i det gamle rådhus.

En 12 m høj sort tennishal i villakvarter

På et tidspunkt fik man opfattelse af, at du gik ind for en stor 12 m høj sort tennishal på arealet ved Strandjægervej / Engvej?

-Vi går ind for, at tennisbanerne forbliver i området, hvor de har været i næsten 100 år. Der var flere forslag om placering af den omtalte store tennishal. Vores idé var midt mellem de to veje og ikke ud til villakvartererne.

Demokratiudvalget

Der er nedsat et demokratiudvalg. Skal vi nu have demokrati i Dragør?

-Liste T har altid gået ind for åbenhed og demokrati. Det er en del af Liste T’s DNA. Så meget borgerindflydelse som muligt.

Samarbejde med andre partier og internt i Liste T

-Vi kan godt have en kraftig dialog på møder partierne imellem. Heldigvis kan vi tale pænt sammen, når der ikke tv eller nogen på tilhørerpladserne.

Var det også sådan i foregående samling?

-Jeg er klar over, at du hentyder til, at der kunne være særlige spændinger mellem enkelte KB-medlemmer også uden for salen. Det har jeg ikke oplevet på første hånd, for jeg sad ikke i de udvalg.

-Generelt taler vi pænt sammen, men vi lægger selvfølgelig ikke skjul på, at vi mener, at vi kunne have gjort det bedre for Dragørs borgere i mange tilfælde.

Er der som i mange andre politiske organisationer ”fraktioner” i Liste T.

-Som du næsten er klar over, vil jeg sige, at der ikke er fraktioner. Selvfølgelig er vi ikke enige i alle detaljer, men vi plejer at kunne tale os tilrette.

Morten Dreyer som borgmester

-Jeg har hørt, at man siger, at vi tilbød Morten borgmesterposten. Det er vist en forenklet udlægning. Der var mange sonderinger lige efter valget i forbindelse med konstitutionsforhandlingerne.

Havnen

Hvad skal der ske med havnen?

-Jeg ser det sådan. En perlerække. Mod nord ligger klubberne, så er der den gl. fiskerihavn, skurbyen, færgehavnen, lystbådehavnen og fortet med jollehavnen. På en ganske kort tur oplever man meget med skiftende tidsperioder.

-Vi ser gerne at Georg Stage kommer til at ligge i Dragør i vinterperioden. Sejlmager og bådebyggeruddannelsen ligger nu i Hillerød. Kunne de institutioner ikke lige så godt ligge i en havneby, f.eks. Dragør?

-På havnen kunne man også have et Velkomstcenter. Her kunne man fortælle om Unesco, der kunne være turistkontor og museerne kunne have skiftende udstillinger. Bliver biografen nød til at forlade Toldergade, kunne der etableres en mindre biografsal i centret.

Hvad med husbåde og boliger på havnen?

-Ikke med vores gode vilje.

De konservative har talt om et ”Kulturhus”, hvor bådeværftet ligger i dag.

-Det kunne være en mulighed, og navnet er ikke afgørende, men indholdet.

-Vi har flere mindesten på Nordre Mole. Mindestenen fra 2003 fortæller om dengang i oktober 1943, hvor mange jødiske medborgere blev reddet til Sverige. Skønsmæssigt kom der op til 700 personer via Dragør. Fremover kan vi hvert år i Dragør med stolthed markere, at det lykkedes at redde så mange. På Liste T’s forslag blev det i november vedtaget, at vi har en lokal flagdag første fredag i oktober måned. Der skal flages på hel, da de fleste jøder jo blev reddet.

Historisk samling / Lokalarkivet

Nogen har den opfattelse, at lokalarkivet er noget med støvede papirer og en enkelt ansat.

-Ja og intet kan være mere forkert. På arkivet er hele Dragørs historie. Takket være arkivleder Henning Sørensen er arkivet i dag fulgt med tiden. Man har de store analoge samlinger, der danner grundlag for, at man kan lave digitale gengivelser, som kan ses på nettet.

-Den dag, om mange årtier, hvor det hele er digitaliseret, kan man sende de oprindelige dokumenter, fotos m.v. på fjernarkiv. Men de mange frivillige/forskere, der arbejder på arkivet, vil ikke kunne indscanne nyt og påhæfte oplysninger, hvis protokoller m.v. ligger i kasser et sted på et fjernarkiv.

-Måske skal have fat i 4-5 ældre opslagsværker for at kunne påsætte korrekte oplysninger på et foto, man har digitaliseret.

Bygningen skal ikke sælges, men udlejes er det foreløbigt vedtaget.

-Når man opdager, at det er svært at udleje, åbner man måske mulighed for salg. Da bygningen i øjeblikket ikke er fredet eller bevaringsværdig, er nedrivning det næste for at give plads for tæt lav bebyggelse.

-Politikere og forvaltning har ikke sat sig ordenligt ind i forholdene eller også er der sket en vildledning.

Boliger på Engvej

-I budgetforliget har Liste A fået tilføjet, at man ønsker almennyttige boliger på Engvej. Liste T er enige, men vi ønsker færre og mindre boliger til unge og ældre – og bevaring af mere grønt.

Liste V ønsker et CWWP i Dragør, som en del af deres budget. Og Liste O ønsker at der hjemsendes to flygtninge om året.

-Det vil aldrig lykkedes at få fondsmidler til CWWP i Dragør. Projektet er ikke realistisk. Jeg håber ikke, at man bruger penge på undersøgelser af noget som helst.

-Liste O druknede, da specielt CWWP kom i fokus, og borgerne hørte intet om det de havde fået ind i budgetforliget omkring Enggården og Wiedergården.

Skal der flere kvinder i Kommunalbestyrelsen?

-Jeg husker godt kampagnen, og min erfaring siger mig, at en arbejdsplads fungerer bedst, hvis der er en fornuftig fordeling. Udvælgelseskriteriet skal selvfølgelig ikke være noget med, om det er kvinder eller mænd, men udelukkende kvalifikationer. Det er bare rarest at være på en blandet arbejdsplads.

Ebbe Kyrø hastede videre til udvalgsmøde efterfulgt af årets sidste kommunal-bestyrelsesmøde.

Gad vide, hvor mange timer ugentligt man bruger på arbejdet i KB og udvalgene inkl. forberedelser og opfølgning?

Seneste artikler

 

Fik du læst?