Et lysthus, der blev til en isbod på Strandlinien

Gennem tiden har der været mange iskagebutikker og boder med salg af is i Dragør. Et af de ældste ishus i Dragør blev etableret i 1927 på Strandlinien – ishuset bedre kendt som Dragør Is. Familien Høegh som har drevet Dragør Is siden 1965 nåede at fejre 53 års jubilæum inden de besluttede sig for at sælge isbutikken. (Det kan du læse mere om her)

6. august 1935: Helt til højre ses ”Dragør Is”. I baggrunden ud for ”Dødsfælden”, som man kaldte udbygningen på Strandlinien 14, anes Hilda Buchs isforretning med ”Dragør Guf”. (Foto: Erik Johansen).

Af Dines Bogø

Før 9. april 1940 var der langs hele ruten ”Amager rundt” utrolig mange steder, hvor bl.a. cyklister kunne stoppe og nyde en is.

Et forsøg på at markere nogle af de mange steder, hvor der har været salg fra isboder på det sydlige Amager.

Salg af is på Strandlinien

Flere steder på Strandlinien har man fra ældre tid kunne købe is.

Før ”Jens Peter” i 1939 flyttede sin cykelforretning fra Autoparken til Strandlinien 27, havde Hilda Buch iskageforretning i bygningen.

21. juli 1935. Hilda Buch havde sin isforretning på hjørnet af Strandlinien og Bagergangen, hvor ”Jens Peter” senere fik sin cykelforretning. Midt på foto ses bygningen, der blev kaldt ”Dødsfælden”. Ejendommen blev nedrevet ca. 1936, så man fik den bredde på hele Strandlinien, som kendes i dag. (Foto: Erik Johansen).

Butikken havde stået ledig nogle år inden Jens Peter Andersen ombyggede den til cykelforretning. Oprindelig havde Buchs haft sin isforretning på Kongevejen 21.

På Strandlinien 51 ligger der stadig en forretning, hvor man sælger is om sommeren. I mine yngre dage, sagde man, at vi lige skulle ned til ”Ellemor” for at købe en hjemmelavet vaffel med iskugler. Ikke så underlig det hed sådan, fordi navnet ”Ellemor” tidligere havde stået på bygningen.

1938. Familien Walløe havde ejendommen. Fra 1959 var det fru P.A.O. Larsen, der havde isforretning på Strandlinien 51. (Arkivfoto: Bente Thers).

Dragør Is

En anden ældre isforretning finder man på Strandlinien 15. 1. april 2015 udgav Marianne Høegh Wilkins og broderen Jens Høegh en folder, hvor de fortalte om forretningen.

I 1965 forpagtede deres far Ove Høegh forretningen af fisker Jan Schwartz. I 2002 overtog børnene forpagtningen.

Forretningen, der hedder Dragør Is, er etableret i 1927.

Fisker Jan Schwartz nedrev et mindre lysthus og opførte i stedet et lille bræddehus, hvorfra familien solgte is fra en lille luge i den hvidmalede isbod. Omkring 1935 blev den første isbod erstattes af en større træbygning nu med dør ind til forretningen.

Udsnit af tegning fra 1931. Man ser Bushs forretning ved Bagergangen og den noget mindre isbod på Havnepladsen, hvor man ekspederer fra en luge. Bemærk også maskinmester Peder Schiønnemanns værkstedsbygning på sydsiden af Dragør Museum. Bygningen findes i dag som forretning på Kirkevej 174 på hjørnet af Vestgrønningen.

I 1944 blev den første murede forretning opført på Strandlinien 15 og den bygning, som vi kender i dag, er fra ombygningen i 1962.

15. juli 2006: Som vi husker ”Dragør Is”. Men omgivelserne er ændret. Grønne eller røde telefonkiosker er nu noget man ser på museer. Fortovet foran nr. 9, 11 og-13 er ændret og ”Villa Blå Hane” i baggrunden i Toldergade 6 er kraftigt ombygget i 2010. (Foto: Dines Bogø).
 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?