Screening af VVM-pligt om etablering af jordvarmeboring.

Tårnby Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse i forbindelse med etablering af et vertikalt jordvarmeanlæg på Rønne Alle 29.

Tårnby Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse i forbindelse med etablering af et vertikalt jordvarmeanlæg på Rønne Alle 29, 2791 Dragør, matr.nr. 334di Dragør By, Dragør.

Screeningen er foretaget i henhold til bekendtgørelsen.

VVM- afgørelsen om screening af etablering af vertikal jordvarme kan påklages til Planklagenævnet via Klageportalen for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klagefristen udløber den 8. januar. 2019.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?