Vi har modtaget:

Læserbrev: Havneudviklingen

Vi har modtaget et læserbrev: ”Havneudvikling langsomt i gang” stod der i en artikel af Birgit Buddegaard i ugeavisen Dragør Nyt den 4. december 2018. Det lyder umiddelbart lovende, men ved nærlæsning af artiklens indhold – aldeles skræmmende!

Illustration: Dragør Kommune

Af Ole Storgaard og Søren Hvalsø

Lovgrundlaget for havnens udvikling er kommuneplanentillæg nr. 9 og lokalplan 70 der i hovedtrækkende følger Tænketankens planer for havnens udvikling.

Tænketankens plan er en rammeplan der rummer:

  1. Moleændringer med ændrede besejlingsforhold som forudsætning for den landværts udbygning
  2. Planer for havnens udbygning med lav bebyggelse nær de fredede huse i et vestligt byggefeldt og havnens mere volumenkrævende byggeri yderst i havnen i et østligt byggefeldt indbyrdes adskilt af en stor plads til afvikling af den nødvendige trafik.
  3. Plan for de tilstødende fredede grønne områder med en udvidelse af disse ved omlægning af Færgevej.

Planen er optaget i kommuneplanrevisionen i 2009.

Tænketanken havde planforslag til de 3 afsnit der kunne skabe en harmonisk helhed i havnen sammen med andre intentioner om at få Dragør optaget på Unesco’s Verdensarvliste begrundet i sammenhængen mellem by og havn.

Dragør kommune administrerer imidlertid Lokalplan 70 i strid med Tænketankens intentioner ved at godkende en massiv bebyggelse af det østlige byggefeldt, hvilket tvang Tænketanken til for at bevare sit gode navn og rygte ved offentligt at tage afstand fra de byggetilladelser, kommunen har givet – og opløse sig selv!

Kommunen er nu i gang med at udleje grundene i det vestlige byggefelt uden klart at have defineret i hvilken retning udviklingen skal gå. Kommunen har opdelt området i 4 sektioner. En af sektionerne er bestemt for en videreudvikling af den eksisterende skurby. En anden sektion med bådeværftsgrunden har en attraktiv beliggenhed i havnen, og kan formentlig indbringe en rigtig god leje samt indtægt til havnen.

En stort set enig kommunalbestyrelse er nu blevet enig med sig selv om, at vi borgere har brug for et kulturhus på havnen. Hvorledes man er kommet frem til det, må stå hen i det uvisse! Os bekendt har ingen borger eller forening efterspurgt et sådant hus, og det ser da også ud til at politikerne leder med lys og lygte efter at finde anvendelse for dette. Man foreslår blandt andet at turistkontoret, havnekontoret og biografen flytter til dette kulturhus!

Turistkontoret er indrettet i et smukt Dragørhus med den bedste beliggenhed ved Dragør Bymuseum. Så hvad skulle begrundelsen være for at flytte dette? Så er der havnekontoret der af Tænketanken er foreslået opført yderst på færgemolen, hvor alle havnens gæstende sejlere kan se det, og hvorfra der er udsigt til alle havnens bassiner – det er et udtryk for manglende indsigt, at foreslå havnekontoret godt gemt af vejen i et kulturhus!

Og endelig er der Dragør Biograf. Mange beboere i Dragør har fra barnsben stået i kø på Jan Timanns Plads for at få en billet til en biografoplevelse i en af Danmarks mest autentiske biografer! Biografen er en del af Dragørs DNA, og biografen har, så vidt vi ved, ikke brug for mere plads. og den har i hvert fald ikke brug for større udgifter!  Hvis problemet er, at udlejer ikke vil genudleje i et tilfredsstillende åremål, må man forhandle sig frem til en løsning, så Dragør Biograf forbliver, hvor den ligger.!

Så tanken om at nedlægge biografen for at give grundlag for en begrundelse for at bygge et kulturhus på havnen er set med mange dragørøjne absurd!!!

Et kulturhus vil koste mellem 6 og 8 millioner kroner plus et ukendt antal millioner til oprensning af den gamle værftsgrund plus driften af huset i al evighed! Havnen har brug for indtægter ikke yderligere udgifter. Vi er nu de sidste 16 år blevet lovet, at havnen bliver færdiglavet, og vi synes ærlig talt, at man hellere skal se at indfri de løfter, man har givet i stedet for at rejse nye luftkasteller, som vi har svært ved at se, kommunen kan finansiere. Havnen er det primære, og en omlægning af molerne vil give store indtægter. Med disse indtægter kan vi udvikle vore landarealer med en byudvikling, der underordner sig miljøet. Dragør Havn er den sidste perle, vi har i kommunen, efter at kommunen solgte Vierdigetgrunden til et typehusfirma der opfører et underlødigt boligbyggeri.

Lad os dog gøre os umage og være kvalitetsbevidste, når vi udvikler havnen!

Der er nu gået 19 år (!!!) siden vi vidste, at broen skulle indvies og at færgeforbindelsen til Sverige skulle indstilles, så de folkevalgte har ærlig talt haft tid nok! Tænketanken har ovenikøbet leveret en helhedsplan på et sølvfad, som der var bred opbakning til blandt byens borgere. Så vi er derfor mange, der er spændte på, i hvilken retning udviklingen går, og hvornår der sker noget!

Men start nu i den rigtige rækkefølge med at omlægge havnen, da dette er fundamentet for udviklingen på land. Det, der er i gang nu, svarer til at man forsøger at bygge et hus, hvor fundamentet endnu ikke er støbt!

Med mange hilsener
Ole Storgaard og Søren Hvalsø

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?