Autoparken – Del 2 : Besættelsen

Autoparken i Dragør åbnede den 1. april 1927 og blev hurtigt et nyt samlingssted i Dragør. Her kunne man tanke BP-benzin, købe reservedele og få udført reparationer. Det cyklende folk blev ikke glemt, idet der også her var cykelværksted og forretning med salg af finere engelske cykler. Her kommer del 2:2 af historien om Autoparken.

1929. Ejendommen på hjørnet af Kirkevej og Linde Allé blev i trediverne forsynet med 1. sal. Dørskiltene oplyser: Her Føres Ægte Ford Reservedele og Osram Autolamper. På husmuren reklameres med: Alle Reservedele Føres. Gummi, Auto-udstyr, Cycler. Ved indkørslen fra Linde Allé reklamerer Dragør Bil Central med Billige Takster. 5. Pass. til Sporvognen 3,00. Tlf. DRAGØR 191. V. Petersen opfordrer på skiltet nedenunder til besøg på den 250 år gl. Kro. Lokale omtalte bygningen som ”Vagthuset” på grund af bygningens facon. (Foto i privateje).

Af Dines Bogø

Automobilkørslen indskrænkes

Autoparken blev selvfølgelig også berørt af krigen og besættelsen.

Robert Hansen fik tilladelse til at påmontere gasgenerator på den ene Taxa-vogn, hvis han lod den anden opklodse.

Mørklægning og minimalt kørelys på taxaen bevirkede, at det var noget af en opgave f.eks. om natten at skulle køre jordemoderen til en fødsel i Søvang. Robert Hansen, der under besættelsen selv var chauffør med 24 timers døgnvagt, havde en fornemmelse af, at fødsler altid skulle foregå om natten og i dårligt vejr.

Uddrag fra en af Robert Hansens annoncer i Amager-Posten: “Det meddeles herved det autokørende Publikum, at undertegnede Indehavere af Dragør Autopark selv har overtaget Reparationsværksted og Udsalget af Reservedele, Gummi m.v. I den anledning har vi engageret den blandt Automobilister kendte Mekaniker Andersen”. Bag vognen, som mekaniker Andersen skal i gang med, ses den gamle transformatorstation på Dragør Kirkegård. Under besættelsen var det stærkt begrænset, hvad der blev udført af autoreparationer. (Foto i privateje).

Benzinsalget stoppede næsten helt, og i stedet solgte man det rationerede gasgeneratorbrænde fra Autoparken. Robert Hansen stillede en maskinsav op i en garage og snedkermester Stautz forsøgte så her at holde trit med efterspørgslen.

De sidste af ældre bygninger fra 1927 blev først nedrevet i 1986. I baggrunden ses ”Villa Rose”, der dengang af lokale blev omtalt som ”Villa lige over for”.  Villaen ligger i Store Magleby Sogn, tidl. også Store Magleby Kommune. (Foto i privateje).

Værnemagten havde også brug for brænde og fra deres autoværksted på Kirkevej 24 (nuv. Fritidshjem) i Store Magleby sendte man en generatorlastvogn efter forsyninger. Det var russiske krigsfanger, der under opsyn fyldte sække og læssede vognen.

Autoparken bestod oprindelig af et matrikelnummer. Senere blev anlægget udvidet til fire grunde inkl. murermester Valdemar Holms villa på Linde Alle 11. I det gamle kommuneskel ligger et rørlagt vandløb som antydet på kortet. Kort er fra 1931 og delvis ajourført i 1950. (Geodætisk Institut).

Efter krigen

Området ved Autoparken så efterhånden noget rodet ud med de store brændestabler, og efter besættelsen blev det ikke bedre, da dele af pladsen blev udlejet som ophugningsplads.

Flymotorer, der blev hentet ud af flyvragene på flykirkegården (over for Sophus Falcks Allé) lidt længere oppe ad Kirkevej, blev i en periode ophugget i Autoparken.

1945. ”Flykirkegården” på Kirkevej over for Sophus Falcks Allé set mod øst. Motorer blev udtaget og transporteret til Autoparken. I baggrunden skimtes fabrikkerne på nuv. Støbervænget. Dragør Kirketårn ses th. (Foto: Poul Petersen).

Silderøgeriet og andet

Robert Hansen var meget alsidig. Han sad bl.a. 18 år i kommunalbestyrelsen, drev færgefart mellem Dragør-Limhamn i 1933-1939.

Under besættelsen begyndte han at købe sild på havnen, som han fik røget i Maries vaskekedel. Efterspørgslen blev hurtig så stor, at der i Autoparken blev indrettet rigtigt røgeri med skorsten og tre røgovne. For at vedligeholde tilførslerne købte Robert Hansen en fiskekutter.

I 1943 oprettede Robert Hansen lokalavisen Dragør Tidende med redaktion i Autoparken.

Som man kan se i Kraks Vejviser i 1944 er der mange aktiviteter i Autoparken. Adressen er Kirkevej 2, da nummerering startede ved daværende kommunegrænse og fortsatte mod Vestgrønningen.

Af vejviseren fremgår det, at rederiet Dragør og selskabet udflugtsbåden Turisten også var hjemmehørende i Autoparken.

Skulle man på skovtur blev det klaret med Taxa-vognene eller man lånte store busser.

Telefonnumre til Autoparken var stadig DR 191 (det oprindelige lillebilnr. fra Nørregade) og det lidt nyere DR 200.

Af praktiske og tekniske årsager blev numrene i midten af halvtredserne ændret til 199 og 200. Shell-tanken på stedet har stadig tlf. 32 530 199.

(Fik du også læst: Autoparken del 1)

Seneste artikler

 

Fik du læst?