Dragør Bibliotekerne, lokalarkiv og kulturhus – En status

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2019 valgt at gøre sig nye tanker omkring kommunens biblioteker, lokalarkiv og kulturhus. Det har givet anledning til debat i lokalsamfundet og -pressen. Men desværre er der opstået enkelte misforståelser. Vi giver derfor ved indgangen til år 2019 en status.

Biblioteket i Hollænderhallen

Vi giver ved indgangen til år 2019 en status.

Hvad er besluttet?

  • Det er besluttet, at der skal være en proces med henblik på effektivisering via sammentænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Processen har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering med henblik på en besparelse på 150.000 kroner i 2019 og på 250.000 kroner i 2020 og efterfølgende år.
  • Det er besluttet, at budgettet til Dragør Bibliotekerne reduceres med 400.000 kroner i 2019 og efterfølgende år. Der er foretaget personalereduktion, og der er reduceret på udvalgte budgetposter.
  • Det er besluttet, at lokalarkivet flytter ud af sine nuværende lokaler på Stationsvej 5 og matriklen udlejes, mens der skal findes andre lokaler til lokalarkivet.

Hvad er ikke besluttet?

  • Det er endnu ikke besluttet, hvor den fremtidige placering af henholdsvis lokalarkiv og arkivalier skal være.
  • Det er endnu ikke besluttet, hvordan den fremtidige sammentænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus skal udmøntes.

Hvad er næste skridt?

Den 16. januar 2019 holder Børne-, Fritids- og Kulturudvalget ordinært møde.

På mødet vil udvalget få præsenteret forskellige forslag til forsvarlige opbevaringsmuligheder for arkivalier, når der skal findes andre lokaler til lokalarkivet.

Udvalget skal desuden drøfte og indstille forslag, der sammentænker bibliotek, lokalarkiv og kulturhus i Dragør Kommune. Dette forslag forventes herefter at blive sendt i høring hos relevante parter med henblik på, at høringssvar kan indgå i den videre politiske behandling på udvalgsmøde den 6. marts 2019.

Hvad skal du være opmærksom på?

Lokalarkivet har åbent for besøgende efter forudgående aftale. Du skal venligst henvende dig på e-mail lokalarkivet@dragoer.dk eller på telefon 32 89 03 29 for at aftale nærmere. Som følge af den forestående flytning kan der forekomme ventetid ved forespørgsler.

Der er indgået en samarbejdsaftale med Museum Amager om opbevaring af arkivalier i perioden, indtil Lokalhistorisk Arkiv er på plads i en fremtidig ramme. Du kan altså fortsat aflevere arkivalier til lokalhistorisk arkiv. Det kræver blot, at du henvender dig til på den nævnte e-mailadresse eller telefon.

De arkivalier, der allerede er afleveret til arkivet, er underlagt arkivloven og opbevares efter arkivlovens forskrifter. Også de private arkivalier opbevares for eftertiden.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?