Vi har modtaget: Skal Klub Sølyst fortsætte?

Vi har modtaget: AOV stiller forslag på Skoleudvalgets møde i januar om, at Klub Sølyst fortsætter.

Klub Sølyst

Af Lisbeth Dam Larsen (A), Formand for Skoleudvalget, medlem af BFKU

Skal Klub Sølyst fortsætte?

Flytning af Klub Sølyst indgår i budgetaftalen for 2019-2022. Men efter en ny vurdering i AOV og samtaler med en kreds af forældre i Søvang, foreslår AOV, at Klub Sølyst fortsætter sine aktiviteter i Søvang.
Der er ikke medtaget besparelser i budget 2019 ved lukningen, så forældrenes ønsker har vejet tungt i beslutningen om at fremsætte forslaget.

Selvom der kan være flere udfordringer ift. bemanding især ved sygdom i en mindre klub som Sølyst, og selvom udbuddet af aktiviteter til børnene nødvendigvis må være anderledes end på de to større klubber, Elisenborg og Krudthuset, så har forældre og børn været meget glade for Klub Sølyst.

Med den ny ledelse og med klubbernes engagerede medarbejdere ser vi frem til et fortsat godt samarbejde klubberne imellem inkl. mulighed for fælles aktiviteter, så børnene kan mødes på tværs og få glæde af klubbernes forskelligheder og forskellige aktiviteter.

Vi ser derfor frem til, at Skoleudvalget tager stilling til Klub Sølyst også i fremtiden.

Venlig hilsen

Lisbeth Dam Larsen (A)  

Formand for Skoleudvalget, medlem af BFKU
Rådhuset, Kirkevej 7, 2791 Dragør
Tlf.: 20715007  /  23378159

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?