Militæret og Dragør Badehotel

Som bekendt blev Dragør Badehotel opført i 1907. Samme år som jernbane-forbindelsen mellem København og Dragør åbnede. Det var ikke tilfældigt, at hotellet åbnede det år. Hoteldirektør Poul Møller fra København forventede at Dragør ville blive et nyt udflugtsmål for Københavnerne, selv om det tog 29 minutter at køre med Amagerbanen til Sydamager.

Det ikke færdige Dragør Badehotel, sandsynligvis torsdag den 11. juli 1907. Den dag var 40 pressefolk inviteret på en prøvetur med Amagerbanen. Bemærk at nybygningen endnu benævnes “Det nye Strandhotel”. (Postkort fra Stenders forlag udlånt af Jørgen D. Petersen).

Af Dines Bogø

Heldigvis kunne passagerer fra København efter en halv time med offentlig transport slappe af med kaffe og kage i haven i George Ibsens bager- og konditori på Linde Allé lige over for Dragør jernbanestation. Efterfølgende kunne man fortsætte den lange vandring helt ud til Drogdensvej.

Ca. 1910. Dragør Badehotel har nu eksisteret i flere år. Tv. ses indgang til Dragør Søbad (1890-1932). Th. ses fabrikant Tvedes villa ”Dragør Hus” på Rønne Allé 35 opført i 1904. (Jørgen Aamands arkiv).

Dragør Fort

Allerede to år efter at Badehotellet var opført, blev det besluttet, at anlægge et kystfort lige ud for hotellet. Fortet stod færdigt i 1914. Ud over at tage en del af udsigten fra gæsterne på hotellet, kom man også på anden måde til at mærke, at hotellet lå tæt på et militært anlæg.

En del mandskab, der var indkaldt til den såkaldte ”Sikringsstyrke” under 1. verdenskrig, blev indkvarteret på hotellet, på loftet og i salene. Officererne boede i værelserne.

Dragør Badehotel. 1915. Mandskab under Sikringsstyrken var indkvarteret i teltlejre, på gårde og på hoteller. (Jørgen Aamands arkiv).
I august 1936 udfærdigede man kort over fortets nærområde. Strømforhold, sigtelinjer, høje bygninger m.v. (Rigsarkivet).

2. verdenskrig

Igen under 2. Verdenskrig blev hotellet benyttet af militæret. Denne gang var det dog fjenden, der flyttede ind. I første omgang blev der udlejet værelser til flere officerer fra Kriegsmarinen.

Ca. 1937. Området ved Dragør Badehotel og den nyanlagte kajakhavn. (Historisk Arkiv, Dragør).

Hoteldirektør Dehlsen behandlede de tyske gæster korrekt og ikke mere. Det tyske mandskab deltog i byens selskabsliv på Badehotellet, Strandhotellet og Elisenborg, hvor de i en vis udstrækning i begyndelsen af krigen blev accepteret.

Dengang havde hotellet adressen Drogdensvej 31-33, desuden Batterivej 6-8 samt Strandlinien 69-71.

1937. Mindesten for fredning er rejst ud for Rønne Allé. Den tidl. losseplads langs Strandlinien er dækket med opgravet sand fra området foran Badehotellet. Kajakhavnen opstod, hvor sandet var hentet. Ny losseplads er etableret syd for træbroen til fortet. På hotellets område langs Drogdensvej ligger hestestalden (nedrevet 1944). Op mod Batterivej ses den lille kaffepavillon på hjørnet af Drogdensvej. Her var der indgang til keglebanen. Lokale omtalte kaffepavillon som “Knysten” “Ligtornen” eller “Bylden”. Indkørslen til Badehotellet var dengang Batterivej 6. (Det Kgl. Bibliotek).

Den 5. september 1944 blev hele Dragør Badehotel beslaglagt. Det samme skete med Dragør Strandhotel.

Astrid og Alfons Dehlsen, der havde deres lejlighed på hotellet ud mod Drogdensvej, måtte flytte ud. De lånte malermester Robert Hansens sommerhus ”Strandgården” på Øresunds Allé 33.

Ægteparret Astrid og Alfons Dehlsen overtog Badehotellet i 1932 og de solgte det 30 år efter.

Da Luftwaffe beslaglagde mange villaer på Øresunds Allé skulle nr. 33 på vejen også beslaglægges, men den tyske kommandant på Dragør Fort sørgede for at Øresunds Allé 33 ikke skulle anvendes til indkvartering af Luftwaffepiloter. Dehlsens slap for at flytte igen.

Dehlsens møbler blev opmagasineret på Strandlinien 67 hos genboen lods Jens Christensen.

Mange af de tyske telegrafister og telefondamer, der arbejdede i de etablerede kontorer på Dragør Strandhotel, var indlogeret på Dragør Badehotel. I Badehotellets have, opstillede tyskerne tre barakker.

… fortsættes

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?