Vi har modtaget:

Vi har modtaget: Lokalarkivet, bibliotekerne og kulturhus

Vi har modtaget: Med stigende undren kan jeg læse i DragørNyheder, at Dragør kommune klart melder ud om, hvad der er besluttet, og hvad der ikke er besluttet i relation til Lokalarkivet, Bibliotekerne og Kulturhus.

 

Læserbrev af Ole Storgaard, Dragør

  1. Man har besluttet at sammentænke en proces der skal effektivisere Dragør Bibliotek, Dragør Lokalarkiv og et Kulturhus. Man forestiller sig en besparelse på kr. 400.000,00 i 2019 og i 2020.
  2. Man har allerede foretaget en personalereduktion, og der er reduceret på udvalgte budgetposter.
  3. Det er besluttet at lokalarkivet skal fraflytte det gamle rådhus, og at rådhuset skal udlejes.

Det er endnu ikke besluttet:

  1. Hvor det fremtidige lokalarkiv med dets omfattende arkivalier skal placeres.
  2. Det er heller ikke besluttet hvordan den fremtidige sammentænkning af lokalarkiv, bibliotek og kulturhus skal udmøntes.
  3. Ligeledes er det ikke besluttet, hvem den fremtidige lejer af det gamle rådhus kan være.

Vi har i dag et velfungerende lokalarkiv indrettet i en historisk gammel bygning som passer perfekt til formålet. Vi har osse et velfungerende bibliotek som dels er indrettet i en fredet dragørejendom – en del af Dragørs DNA – dels er nyindrettet i et af Dragørs centre med nem adgang for handicappede.

Kulturhuset findes endnu ikke!

At sammentænke de tre institutioner kræver lidt af en kreativ tankevirksomhed! Bibliotekerne udfylder de rammer, de har i dag.  Der er ikke plads i et ’hjørne’ af biblioteket til et lokalarkiv med 2 fastansatte og 10 håndgangne mænd og kvinder. For ikke at tale om arkivalierne!  Der findes ikke andre ledige kvadratmetre i Dragør kommune som alternativ til de institutioner, vi har! Vi har heller ikke noget kulturhus!

Skal man leve op til kommunalbestyrelsens beslutninger, er man nødt til at bygge nyt! Og det koster penge, kommunen ikke må bruge! Der er ikke flere ledige byggegrunde i Dragør kommune! Og dog – der er Bådeværftsgrunden i Dragør Havn! Så det er vel nok her bagtankerne hører hjemme!

Uden at rådføre sig med – endsige orientere – byens borgere har den siddende kommunalbestyrelse besluttet at gribe ind i vore velfungerende institutioner, således at deres fremtidige eksistens i høj grad er truet!  Hvem har bedt dem om det?  Alene den tanke at spare kr. 400.000,00 på 2 års drift, med alle de konsekvenser det har, er absurd!  Vi er vel godt og vel ca. 13.000 indbyggere i Dragør inklusive børn, og vi ekspederer gladelig flere end 100 millioner kroner om året til den mellemkommunale udligningsorden!

Undskyld mig – det hænger ikke sammen! Jeg kunne i et ubevogtet øjeblik fristes til at forlange, at; Den siddende kommunalbestyrelse sættes under administration!

Den sælger skindet før bjørnen er skudt!

Dragør i januar 2019

Ole Storgaard

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?