Vi har modtaget:

Kenneth Gøtterup: “Flertallet bag White Water Parken smuldrer”

Vi har modtaget: I slutningen af oktober måned meldte repræsentanter fra både Socialdemokraterne, Venstre og DF ud til borgerne i Dragør, at man nu ville lægge White Water Parken på grunden hvor det tidligere asylcenter er. Nu er situationen pludselig ændret.

Af Kenneth Gøtterup (C)

Hvad blev meldt ud

Ud af det blå kom i slutningen af oktober 2018 en udmelding fra partierne om, at der var mulighed for at købe grunden på Sydvestpynten, hvor det gamle asylcenter lå. En melding der kom en fredag og hvor alle tre partier pludselig meldte ud, at det kunne være et godt sted at lægge den kunstige vandpark. Fx meldte Socialdemokraternes Allan Holst ud, ”Det er både glædeligt og klædeligt, at det nu undersøges om CWWP kan placeres i Kongelunden. Glædeligt, fordi det var mit forslag allerede da vi blev præsenteret for projektet”. Samtidig meldte både Venstre og DF ud, at det var en god ide. Da alle tre partier ønskede en placering på Kirkevej var deres argumentation, at det var et godt sted, fordi man samtidig kunne lave en slags folkets park, hvor borgerne kunne gå hen om søndagen og nyde vandparken. Med den nye placering handlede det ikke længere om at lave en park til familierne, men om, at der nu skal lave et aktivt center til unge, i forlængelse af Kongelundsfortet.

Borgmesteren erkendte fejl og fik kritik

Det helt særlige i denne pludselig udmelding var, at det kun var Venstre, DF og Socialdemokraterne der kendte til, at grunden nu var ved at være klar til salg. En information der burde, men ikke kom til fx Konservatives og Liste T kendskab. Borgmesteren har efterfølgende i en forespørgselsdebat i byrådssalen og Økonomiudvalget erkendt, at der var sket en fejl.

Ny udmelding der får flertallet til at smuldre

Som sagt, meldte alle partierne i oktober måned meget klart ud, at de var glade for, at få muligheden for at købe grunden på Sydvestpynten og få en ny mulighed til placering af White Water Parken. I sidste uge har Venstremedlemmet Kim Dupont på de sociale medier, meldt meget klart ud, at grunden aldrig vil blive købt for at blive foræret væk til vandparken med hans stemme. Dermed har AOV ikke længere et flertal for deres tidligere udmelding. Det der er uklart er om Kim Dupont kunne tænke sig, at udleje grunden til vandparken, hvilket han ikke har ønsket at svare på, på de sociale medier. Men det står fast, at tidligere meget klare udmeldinger fra AOV ikke længere har et flertal. Og en stor tak til Kim Dupont for at melde klart ud og revurdere tidligere beslutninger.

Konservative stiller forslag om at droppe hele projektet

Ingen er i tvivl om, at udmeldingen fra Venstre, DF og Socialdemokraterne om at anvende 3,5 millioner kr. til etablering af en vandpark har skabt stor modstand hos mange borgere. Og der har været brugt uforholdsmæssig meget politisk tid på denne sag, samtidig med, at vi i Dragør har mange vigtige ting af løse, som bedre kvalitet i ældreplejen, udvikling af vores havn, styrkelse af kulturen og fortsat konsolidering af børneområdet.  Med en nyeste udmelding har Konservative bedt om, at få sagen på Økonomiudvalgets dagsorden i januar, med indstilling om, at projektet helt pilles af listen over kommende kommunale opgaver. Dette for, at vi en gang for alle kan få lukket debatten og bruge vores fælles kræfter på tværs af partierne, til at forbedre de reelle borgernære områder.

Venlig hilsen


Kenneth Gøtterup
Gruppeformand, Konservative
Medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?