Respirator til de Historiske samlinger i Dragør

Onsdag aften forlængede BFKU (Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget) fristen for en udflytning af Dragørs historiske arkiver og afleverede en respirator til det gamle Rådhus på Stationsvej 5. BFKU sender en række nye spørgsmål tilbage til administrationen på det nye Rådhus på Kirkevej 7. Det meddelte Lisbeth Dam Larsen (S) kort efter aftenens udvalgsmøde hvor BFKU ønsker en yderligere belysning af en række forhold omkring den omdiskuterede lukning af Lokalarkivet på Stationsvej.

Historisk Arkiv i Det gl. Rådhus på Stationsvej 5. (Foto: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

I slutningen af 2018 kunne man på flere medier se, at Dragør Lokalarkiv / Historisk Arkiv ville blive kraftigt berørt, hvis budgetaftalen blev ført ud i praksis uden ændringer.

Forskellige tilbagemeldinger gik ud på, at arkivet selvfølgelig ikke blev lukket, men at der alene bare skete en fysisk flytning fra Stationsvej 5 og funktionerne ville forblive.

Fakta og formodninger

Det var svært at få oplyst fakta, men så meget kunne man dog se. Arkivfunktionen skulle flytte til et af bibliotekerne. Arkivalier skulle sendes til opbevaring i depot i kommunen og på Sjælland.

Arkivet har en fast medarbejder (arkivleder). Desuden er der tilknyttet forskere og permanent arbejder mange lokale ”frivillige” med at modtage nyt samt registrere, besvare og stille materialer til rådighed ved forespørgsler. Desuden skal arkivet også formidle viden (bøger, artikler m.v.) fra det indsamlede materiale.

Først i januar 2019 kom det frem, at biblioteksledelsen har frataget Henning Sørensen stillingen som arkivleder.

13. februar 2015. Lokalhistorisk Forening havde indtil 2016 et nært mangeårigt samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv. Fra venstre arkivleder Henning Sørensen, Dines Bogø og Claus Ehlers fra Lokalhistorisk Forening. Måske bliver Henning Sørensen i 2019 genindsat som arkivleder. (Arkivfoto).

Meget materiale kunne borgere og andre se på arkivet på Stationsvej 5. Meget andet i form af fotos, film, protokoller, beretninger m.v. er gjort tilgængelig på nettet fra 2006. At dette sidste kan lade sig gøre, kan vi i stor udstrækning takke de mange ”frivillige” for.

Hvordan bruges arkivalier?

Det er f.eks. ikke bare gjort med at skanne et ældre foto og lægge det på nettet og så skrive ”Foto nr. B3742”.

Der skal årstal, lokalitet, navn på evt. personer. Oplysninger om de pågældende personer og bygninger bliver fundet i diverse registre på arkivet. Ofte er der meget få oplysninger på de fotos, der indleveres, f.eks. af familiemedlemmer til afdøde.

Man havde åbenbart ”glemt”, at arkivet bestod af mere end en medarbejder. Man havde glemt, at det hele ikke fungerer, hvis materialet, der skulle bruges til identifikation, ligger på fjernarkiver og personalet, der skal bruge det, sidder i lånte lokaler et fjernt sted.

Måske skulle de frivillige ovenikøbet sidde et stykke væk fra den uddannede og ansvarlige arkivleder?

Budgetoplæg

Politikerne holdt den 16. januar 2019 i BFK-udvalget (Børn-, Fritids og Kulturudvalget): Her skulle man kigge på forskellige forslag som ”Administrationen” har fremlagt.

Nu fremgik det ikke af oplægget, hvem der havde lavet forslagene, men umiddelbart virkede det som om, man primært skal lægge Dragørs Historie i en kælder et eller andet sted.

Tvivlsomt om politikerne var orienteret om, at Henning Sørensens stilling som selvstændig arkivleder er blevet nedlagt? De frivillige skal ikke mere referere til Henning Sørensen? Arkivfunktionen indgår åbenbart nu som en biblioteksfunktion?

Man kunne frygte, at de forskellige, der ved noget om samlingerne ikke var blevet rådspurgt.

Da ideen om opsplitning af arkivfunktionen blev luftet allerede i marts 2017 for Lokalarkivrådet blev det bestemt ikke godt modtaget af rådets medlemmer.

Umiddelbart efter blev Lokalarkivrådet nedlagt. At netop offentliggjorde ældre mødereferater viser det sig, at modstanden mod opsplitning ikke havde ændret sig.

Inger Kjær Jansen skriver om forslag fra ”Administrationen”

Pens. Lokalarkivar i Tårnby Kommune Inger Kjær Jansen, der bor i Dragør, har også knyttet nogle kommentarer til de udkast til planer, der ligger til næste udvalgsmøde.

”Arkivet skal flytte ud 31. december 2018, men man har ikke fundet nye lokaler”?

”Man skriver om et såkaldt Kulturhus i forbindelse med bibliotek og arkiv. Luftkastel”?

Orienteringen bærer præg af mangel på realitetssans og viden.” Skrappe ord fra en med dyb faglig viden.

”Vil Dragør Kommune blive hængt ud på Rigsarkivets side for at have overtrådt arkivloven?”

Hvad sker der nu?

Hvad sker der fra midten af januar 2019 til marts 2019, hvor kommunalpolitikerne fremlægger forslag for borgerne til ændret struktur for bevaring og udbygning af Dragør Historie?

Hvad forventer man? Detaljerede forslag eller anbefalinger om, at man i større udstrækning burde tale med nogen, der er godt inde i sagerne?

Hvad sker der med Historisk Arkiv inden marts 2019? Kan arkivet genskabes med opbakning fra den store gruppe frivillige?

På udvalgsmødet den 16. januar 2019 blev man mere oplyst og nye vinde blæser. Man vil undersøge om arkivfunktionen ikke naturlig kunne være en del af museumsorganisationen?

Faktaboks

  • 1961 Overbibliotekar Knud Pallesen starter med at indsamle ældre fotos.
  • 1969 Svend Jans ansættes på deltid som lokalarkivar. Senere på fuld tid.
  • 1975 Arkivet flytter fra Vestgrønningen 18 til Stationsvej 7.
  • 1980 Birte Hjorth bliver ny arkivar, da Svend Jans går på pension.
  • 1990 Lis Thavlov bliver ny arkivar. Tidl. og efterfølgende arkivleder i Silkeborg.
  • 2001 Arkivet flytter fra Stationsvej 7 til Stationsvej 5 (Det gl. Rådhus).
  • 2007 Henning Sørensen bliver lokalarkivar og er med til for alvor at åbne arkivet  digitalt.
  • 2019 ”Administrationen” laver oplæg om, at arkivet skal nedlægges som              selvstændig enhed.
  • 2019 Børne-, Fritids- og Kulturudvalget afviser oplæg og vil undersøge nye muligheder.

 

August 1990. Fra venstre Overbibliotekar Knud Pallesen, Biblioteksleder Tove Spotoft, Lokalarkivar Lis Thavlov, Lokalarkivar Birte Hjorth, Lokalarkivar Svend Jans. (Historisk Arkiv).
 

Seneste artikler

 

Fik du læst?