Allan Holst om Lokalarkivet: Vi går efter en ”tilfredsstillende løsning”

Sagen om Lokalarkivet på Stationsvej 5 tog en ny drejning onsdag aften, da det lukningstruede arkiv fik en livline af Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget.

Det var ellers meldt ud til offentligheden, at Lokalarkivet skulle flytte ud af den gamle bygning, arkiverne køres på lager og den fremadrettede historiske arkivfunktion i Dragør ”samtænkes” med Bibliotekerne i forbindelse med kommunens spareplan.

Slut med tomme stole på arkivet. Fra på mandag vil Lokalarkivet igen åbne for offentligheden. Foto: Jens Breinholt Schou

Der har været heftig debat om planen som i offentligheden har mødt stor modstand og forundring.

Hvordan ville man kunne bevare den vigtige arkivarfunktion uden en arkivar og hvordan vil man kunne fastholde de mange frivillige som udgør en vigtig brik i Dragørs historiske puslespil?

En opdeling af et nærarkiv på Biblioteket og et fjernlager i Rødovre. Et gammelt Rådhus på Stationsvej som man ikke havde nye planer for. En Bibliotekar som øverste leder for arkivarfunktionen. Mange spørgsmål rejste sig og det var tilstrækkeligt til at udvalgsmedlemmerne onsdag aften valgte at trække i nødbremsen.

Vi spurgte Allan Holst som sidder i BFK Udvalget: 

Betyder det at Lokalarkivet på Stationsvej indtil videre åbner op som tidligere og flytteplanerne bliver sat på standby?

– Ja, arkivet åbner på mandag med de hidtidige åbningstider.

Hvordan er holdningen blandt udvalgets medlemmer i forhold til at finde en løsning hvor Lokalarkivet forbliver på Stationsvej 5?

Positiv, forstået på den måde, at muligheden for at det nu undersøges om de frivillige, samt de ”aktuelle” arkivalier kan blive på Stationsvej, men på mindre plads, således at der kan være anden aktivitet, f.eks. gennem udlejning af lokaler.

Hvad ser du som den bedste løsning for Lokalarkivet, medarbejderne og de frivillige?

– Vi går efter en ”tilfredsstillende løsning”, hvor det faglige frivillige arbejde kan fortsætte under fornuftige rammer. Lige nu undersøger vi to retninger. En, hvor der skabes et fagligt fællesskab mellem bibliotek og lokalarkiv. Og en anden, hvor vi undersøger muligheden for et fagligt fællesskab med Museum Amager vedr. det historiske arkiv (det frivillige arbejde).

– I dag har vi opbevaring af alt for mange arkivalier, der ikke anvendes i hverdagen. Så både dele af det kommunale arkiv og det historiske arkiv kan opbevares andetsteds. Det vil frigøre plads til anden indtægtsgivende aktivitet. Dette undersøges fordi vi generelt ønsker en optimering af den samlede kommunale bygningsmasse.

DragørNyheders Dines Bogø, som i mange år har arbejdet tæt sammen med det historiske arkiv i Dragør og har stor indsigt i arkivets funktioner siger følgende til Allan Holsts bemærkninger;

– Det er positivt at man åbner Lokalarkivet op for offentligheden igen. Det lyder som en rigtig løsning. Udlejning af arealer i huset på Stationsvej skal selvfølgelig tilpasses, at man har følsomt og uerstatteligt materiale i bygningen.

– Et endnu nærmere samarbejde med Museum Amager, også organisatorisk, virker som en mulig løsning.

– Fortsat afhængighed af bibliotek vil under ingen omstændigheder fungere, som situationen er i øjeblikket. Arbejdsmæssigt er der ingen sammenhæng i dag mellem de aktiviteter, som Dragør bibliotek beskæftiger sig med, og så arkivfunktionen i de historiske arkiver.

– Jeg mener også det er vigtigt at man lader uddannede arkivarer vurdere, hvilke arkivalier, der kan opbevares på et fjernlager, hvis det bliver nødvendigt.

 

Seneste artikler

Arkivfoto.

Øresundsregionen oplever positiv udvikling

Øresundsregionen viser tegn på fortsat positiv udvikling i integrationen mellem Danmark og Sverige. Ifølge det nyeste Øresundsindex, som er steget fra 102 til 106 inden for et år, er der stadig stort potentiale for yderligere forbedringer. Det nye indeks fremhæver, at fire indikatorer er steget, tre er uændrede, og to er faldet sammenlignet med året før.

 
 

Fik du læst?

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

Læs mere »