Vi har modtaget: Afskedigelse af medarbejdere på Nordstrandskolen

Vi har modtaget: Når medarbejderne på Nordstrandskolen møder på skolen mandag den 21. januar, er det med en viden om, at den dag skal 4 lærerkollegaer og 3 assistenter i Børnehaveklassen afskediges.

Indlæg af Ulla Erlandsen, Formand for lærerne i Dragør og Tårnby

Opsigelsen af de 4 lærere vil betyde en nedskæring af lærerpersonalet på 7,8 %. En så stor reduktion i lærerstaben kan ikke undgå at få indflydelse på kvaliteten af elevernes undervisning. Kvalitet i undervisningen er en forudsætning og en investering i den enkelte elevs fremtid.

Årsagen til afskedigelserne er, at skolen har oparbejdet et ret stort underskud.

Det er skoleledelsen, der har ansvaret for skolens drift, herunder økonomien. Ledelsen har dermed ansvaret for, at skolen har oparbejdet det underskud, der nu skal dækkes ind.

Skoleledelsen har besluttet og meldt ud til skolens personale, at de manglende penge skal findes ved en personalereduktion. Det vil klæde ledelsen at genoverveje den beslutning og i stedet finde besparelserne andre steder.

Der er med den nuværende ledelsesstruktur i alt 6 ledere på Nordstrandskolen. Hver leder har pt. i gennemsnit ledelsesansvar for ca. 8,5 lærere. Når den planlagte besparelse bliver en realitet, vil der være ca. 7,8 lærere pr. leder. Til sammenligning har en lærer i hver lektion ansvaret for, at ca. 25 elever får udbytte af den undervisning, de modtager. Det bliver til mange lektioner og elever i løbet af en skoledag.

Jeg mener, at nogle af de alt for mange ressourcer, der bliver brugt på ledelse af skolen, vil det give langt bedre mening at benytte på folkeskolens kerneydelse, som er undervisning.

Det kan undre mig, at der kan udføres så dårlig ledelse med så mange ledere. Man bør overveje, om ikke færre ledere kan gøre det bedre. Det vil som bonus medføre en besparelse, der ikke går ud over de medarbejdere, der hver dag gør, hvad de kan, for at deres elever får en god undervisning.

Ulla Erlandsen
Formand for lærerne i Dragør og Tårnby

Seneste artikler

 

Fik du læst?