Vi har modtaget:

Vi har modtaget: “Til forældrene på Nordstrandskolen”

Vi har modtaget: Til forældrene på Nordstrandskolen

Indlæg modtaget fra forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen på Nordstrandskolen: 

I sidste uge blev det meldt ud, at der som konsekvens af budget 2019 ville ske en række strukturelle ændringer i tilrettelæggelsen af undervisningen bl.a. på børnehaveklasse-trinnet og at der med henblik på at opnå et økonomisk råderum, også vil ske en reduktion i lærernormeringen.

Det har de seneste dage afstedkommet en hel del henvendelser til os som medlemmer af skolebestyrelsen fra bekymrede forældre, ligesom der har været en del dialog på de sociale medier bl.a. Dragør Nyhedernes Facebook side.

Som skolebestyrelse er det vores vigtigste opgave, at de prioriteringer vi vælger at arbejde med for Nordstrandskolen, understøtter Dragør Kommunes vision på skoleområdet:

I Dragør Kommune ønsker vi en skole, hvor børnene trives og har det godt, mens de bliver dygtige. Det er vores overbevisning, at børn der er glade og trives har de bedste forudsætninger for at lære og blive fagligt dygtige. Vi ønsker en skole, hvor vi målt på trivsel og faglige resultater udmærker os som et af de bedste skolevæsner i Danmark.

Kilde: dragoer.dk

Set i det lys deler vi derfor I forældres bekymringer for, at de nævnte tiltag kommer til at påvirke de væsentligste grundpiller i Dragør Kommunes vision på skoleområdet; trivsel og faglighed.

I skrivende stund finder vi det dog svært, at kommentere på tiltagene samt den forventede effekt og konsekvens i hverdagen og undervisningen, da vi som forældrerepræsentanter i Skolebestyrelsen savner indsigt og transparens i det budget og de nøgletal, der ligger til grund for handleplanen – herunder bl.a. hvordan underskuddet er opstået.

Vi kan dog informere om fakta til dato, som er:

  • At der den 7. januar blev indkaldt til et ekstraordinært Skolebestyrelsesmøde den 10. januar som havde til formål at godkende budgettet for indeværende skoleår. På grund af det korte varsel var der afbud fra 3 stemmeberettigede medlemmer af Skolebestyrelsen.
  • At budgettet blev besluttet med et meget snævert flertal: Ud af 11 stemmeberettigede stemte 2 for, 1 stemte imod, 4 tilstedeværende valgte at stemme blankt og 4 havde ikke mulighed for at stemme (ikke til stede).
  • At det er Skolebestyrelsens rolle, at forholde sig til dvs. godkende/ikke godkende skolens budget, men den udarbejder og beslutter ikke selve handleplanen.
  • At det er ledelsen, der har beslutningsret omkring selve handleplanen og dermed den praktiske udmøntning af besparelserne. Interessenter som forældre, lærere og elever kan forsøge at påvirke planen, men udarbejdelsen af den konkrete handleplan er en del af ledelsesretten for den enkelte skoleleder.
  • At handleplanen er udarbejdet af ledelsen og at forældrerepræsentanterne ikke har været spurgt eller på anden måde involveret i denne.
  • At forældre- og lærerepræsentanterne i Skolebestyrelsen ikke er enige i den handleplan, der blevet fremlagt af ledelsen for at opnå den ønskede besparelse og at der generelt savnes indsigt i tallene bag.
  • At der afholdes møde i Skolebestyrelsen mandag den 21. januar, hvor budget og tiltag vil blive diskuteret yderligere og med et fokus på at høj kvalitet i undervisningen og trivsel – både blandt skolens børn og lærere – ikke må sættes over styr.

Vi vil gerne understrege, at vi tager det mandat vi har fået alvorligt, og at vi indenfor det manøvrerum vi er givet, vil forsøge at gøre vores til, at Nordstrandskolen også fremover er en skole med glade og dygtige elever og en attraktiv arbejdsplads for vores dygtige lærerstab.

Venlig hilsen
Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen på Nordstrandskolen

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?