Borgermøde om Lokalarkivet tiltrak stor opmærksomhed

Liste T have mandag aften inviteret til Borgermøde om sagen vedr. flytning af Lokalarkivet i Dragør. Mere end 100 borgere var mødt op til dialog med politikerne. Formålet med borgermødet var at få flere perspektiver og ideer til at skabe de fremtidige rammer for lokalarkivet i Dragør som ellers var dødsdømt i forbindelse med kommunens spareplan.

Foto: Dines Bogø

Peter Læssøe fra Liste T bød velkommen og bad de fremmødte om et fremadrettet positivt møde. Sognepræst i Dragør Kirke Jens Bach Pedersen var udvalgt som ordstyrer. Alle partier fra kommunalbestyrelsen deltog samt en repræsentant for Radikale. Hvert parti fik indledningsvis tre minutters taletid hvorefter ordet var frit for indlæg fra de mange fremmødte.

Privatfoto

Den umiddelbare konklusion blandt alle fremmødte var, at der var stor opbakning for at bevare Lokalarkivet og arkivlederen og sammentænke Lokalarkivet med Museum Amager som det tidligere har været fremme. Der var også stor tilslutning for at bevare den historiske bygning på Stationsvej 5 som “historiens hus”.

Privatfoto

Der var generelt enighed blandt politikerne for at bevare lokalarkivet. Blandt publikum blev det udtrykt at det vil være dejligt hvis en samlet kommunalbestyrelse kunne blive enige om at bevare det historiske arkiv med samme opbakning som de bakkede op om UNESCO projektet.

Peter Læssøe fra Liste T takkede de fremmødte borgere, politikerne og ikke mindst Jens Bach Pedersen for at styre slagets gang.

DragørNyheder.dk følger op med uddybende kommentarer til sagen.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?