HOT: Centralisering af den offentlige trafik

Centralisering af den offentlige trafik – er det hot for Dragør? Ja, mener borgmester Eik Dahl Bidstrup, der er positivt stemt over for transportminister Ole Birk Olesens nye udspil om at samle den offentlige trafik under én organisation.

Af Pia Melander Guilbert

Den offentlige trafik i hovedstadsområdet skal lægges sammen under én organisation, lyder det i et udspil fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Formålet med sammenlægningen er ifølge ministeren at skabe et så godt produkt, at flere af sig selv får lyst til at benytte den kollektive trafik, ikke for samfundets skyld eller fordi, det er den eneste mulighed, men for deres egen skyld.

Udspillet kommer i kølvandet på regeringens sundhedsreform, der blandt andet indebærer, at regionerne nedlægges.

SÅDAN ORGANISERES HOT:

Af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bilag til udspillet fremgår det, at det foreslås, at der nedsættes en bestyrelse på i alt 11 medlemmer.

Fire af pladserne i bestyrelsen er øremærket til bestyrelsesrepræsentanter fra staten, mens de resterende syv pladser er forbeholdt kommunerne.

Udspillet lægger dog op til, at der skal være to pladser reserveret til Københavns Kommune, mens én plads går til Frederiksberg Kommune – og så er der fire pladser tilbage i bestyrelsen, som resten af kommunerne skal deles om.

Kilde: TV2 Lorry

 

Bedre samspil

Hvor den kollektive trafik i dag er styret af mange forskellige selskaber, der ejes af både staten, kommunerne og regionerne, skal de fremover samles under organisationen Hovedstadens Offentlige transport, HOT. HOT vil være ejet af staten og i alt 34 kommuner, hvoraf Dragør er den mindste.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) er positiv over for planen, der lægger op til et bedre samspil mellem transportformerne:

“Vi ser som lille kommune i yderområdet stort behov for at have indflydelse på trafikken. Derfor tror jeg, at det er en god ide at centralisere det. Som det er nu, har vi for eksempel ikke styring på samspillet mellem busser og metro,” udtaler Eik Dahl Bidstrup til TV2 Lorry.

På spørgsmålet om, hvorvidt det kan blive svært for en lille udkantskommune at overtale de øvrige kommuner og en bestyrelse om vigtigheden af trafikale årer i Dragør, svarer Eik Dahl Bidstrup:

“Jeg har en tiltro til, at man ser på det samlede behov for hovedstadens samlede kommuner. Det fungerer fint i andre sammenhænge. Vi har fælles kommunale og nationale interesser.”

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?