Konservative kæmper for at stoppe Copenhagen White Water Park

Konservatives Kenneth Gøtterup bryder sig ikke om det omdiskuterede vandparksanlæg Copenhagen White Water Park (CWWP) og prøver endnu engang at skabe flertal for at stoppe det videre arbejde med projektet i Dragør.

På Økonomiudvalgets møde torsdag den 24. januar har Kenneth Gøtterup fremsendt forslag til udvalgets medlemmer hvor han foreslår, at der ikke arbejdes videre med projektet og at der ikke fremadrettet anvendes yderligere forvaltningsmæssige ressourcer på opgaven, fremgår det af dagsordenen til udvalgsmødet på torsdag.

Om motivationen for at skrinlægge det videre arbejde med CWWP skriver Kenneth Gøtterup endvidere;

“I forlængelse af den offentlige debat der har været om CWWP om bl.a. deres etablering på forskellige adresser, partnerskaber, samt seneste udmelding fra et medlem af AOV flertallet, hvor det er oplyst, at Dragør kommune ikke påtænker at købe den tidligere grund hvor der er asylcenter for at give denne grund væk til CWWP, anser Konservative det for mest hensigtsmæssigt for det videre politiske arbejde og anvendelsen af de kommunale ressourcer, at projektet bliver bortprioriteret.”

I en henvendelse til Kenneth Gøtterup har DragørNyheder.dk stillet en række spørgsmål til sagen:

Tror du det er muligt at skabe flertal for at stoppe CWWP projektet?

– Det har jeg en klar forventning om. Konservative og Liste T er imod projektet og det er 7 mandater. AOV med 8 mandater meddelte i efteråret med glæde, at de nu ville købe Asylgrunden i Kongelunden og så kunne CWWP ligge der. Nyligt har Kim Dupont (V) meldt klart ud, at han ikke støtter et køb af grunden for at forære den væk til CWWP. Dermed bør der være et flertal for at stoppe projektet. Kim Dupont har godt nok ikke ønsket at svare på, om han vil leje grunden ud til CWWP, men med de mange meldinger fra hans side, forventer jeg rent faktisk, at der kan skabes et flertal for at sagen bortprioriteres.

Hvis ikke der kan skabes flertal for dit forslag?

– Min motivation er, at få skabt flertallet. Der bliver brugt alt for mange ressourcer på den sag i den offentlige debat og vi har langt større og alvorligere problemer vi skal løse som politikere.

Med flere omgørelser af væsentlige punkter i budgetforliget såsom Lokalarkivet, Klub Sølyst og måske nu også CWWP – hvordan vurderer du så at det påvirker den videre proces med udmøntning af forliget i sin helhed?

– De mange omgørelser kommer nok til at kræve, at budgettet hen over foråret skal genåbnes, da AOV budgetforlig jo slet ikke holder. Det er ikke god og hensigtsmæssig kommunal styring.

Er der politisk styrke til flere omgørelser i budgetforliget?

– Hvor der er vilje er der jo vej. Men det er nok et spørgsmål som I rettelig bør stille til Allan Holst (A), Morten Dreyer (O) og Eik Bidstrup (V)

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?