Kongelundslejren: Hvad skal der ske?

Dragør Hvidt Vand Projekt eller CWWP (Copenhagen White Water Park), den efterhånden kendte forkortelse, der henviser til ”Vild kunstig flod med skum”, som firmaet bag CWWP mener bør etableres et sted i København.

21. maj 2017. Kalvebodvej 250. Kongelundslejren / Kongelundskasernen (senere asylcenter). Kasernen er opført omkring gården ”Lille Kalvebodhøj”. Nederst Kongelundsfortet opført 1915. Øverst villakvarteret ”Rosenlund”. (Foto: Kortforsyningen).

Af Dines Bogø

På grund af primært nabomodstand blev projektet ved Kirkevej / Lundestien droppet i Dragør. Man har så kigget på et område med færre naboer.

Finansiering

Som jeg har forstået det, skal firmaet skaffe grundkapitalen sammen med den lokale kommune og resten af anlægsudgifterne (langt det meste) skal komme fra fonde.

Noget af kommunens indskud kunne være, at der blev stillet en grund til rådighed for projektet.

Senest har et spinkelt flertal i Kommunalbestyrelsen talt om at kigge på grunden Kalvebodvej 250. Eksproprieret i 1951 af Søværnet og Kongelundslejren / Kongelundskasernen er efterfølgende opført i 1960-1980.

Bygningerne har været udlejet til Røde Kors som flygtningelejr. Udlændingestyrelsen lukkede i 2017 ”Røde Kors Asylcenter Kongelunden” på grund af langvarige problemer med skimmelsvamp. En del bygninger skal sikkert rives ned.

Kasernen på Kalvebodvej 250 er opført omkring gården ”Lille Kalvebodhøj”. (Privat foto fra bogen Store Magleby Fælled af Crilles Petersen, 1998).

CWWP på Kalvebodvej 250

Er det realistisk at opføre et Sportsvandland på grunden? NEJ

Da der ikke er udbredt opbakning til CWWP i Dragør, vil det være svært at finde fonde, der vil bidrage med noget som helst. Så er projektet allerede urealistisk.

Kalvebodvej 250, da det var kaserne for mandskab, der betjente Nike-batteriet på Frieslandsvej i Tårnby. (Avisudklip fra major Uffe Scheurs arkiv).

Hvordan med infrastruktur? Kan Kalvebodvej / Kongelundsvej klare det trafikpres, som man kunne forvente, hvis der skulle komme så mange besøgende, at der bare var en smule positiv økonomi i projektet.

Hvis projektet ”gik ned”? Hvem fjerner så anlægget? Man forventer, at Dragør kommune har købt grunden af Staten.

Kunne det passe ind i øvrige aktiviteter i området (Naturpark Amager / Kongelundsfortet m.v.)? Nogen har svært ved at se kombinationen af natur og beton.

Selv om det er færre naboer på Kalvebodvej end ved Kirkevej-området har naboerne nok samme holdning som andre, der var udset til at være nabo til et anlæg med et kraftigt lydniveau og stor aktivitet.

Kongelundslejren

Når Staten sælger grunden og bygningerne, skal Dragør Kommune og Region Hovedstaden spørges om de har interesse, inden grunden kommer i off. udbud.

Hvad koster en grund på Aflandshage med delvis brugbare bygninger? Grunden ligger i støjzone og der er forskellige fredningsbestemmelser.

Kunne man forestille sig, at der blev indrettet en slags ”Dan-Hotels”, hvor et begrænset antal gæster med interesse for natur kunne overnatte? Når gæsterne havde nydt naturen gjorde det ikke noget, at de handlede i Dragør og spiste på byens restauranter.

Noget, der ikke belaster nærområdet, som et evt. stort idrætsanlæg med internationale stævner med mange tusinde mennesker på samme tid.

Ca. 1980. Kendte med og uden ”uniform” på Flyvestation Kongelunden. Hæren, Søværnet, Hæren (igen) og Flyvevåbnet har skiftevis disponeret over de militære anlæg (fort og kaserne) på Kalvebodvej. Avisudklip fra major Uffe Scheurs arkiv.
 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?