Eftermiddagskaffe hos Nicolaj Bertel Riber

Byrådsmedlem Nicolaj Bertel Riber fortæller, at han er 30 år og oprindelig fra Vængekvarteret. Nu bor han i Strandparken, er stadig single og bruger meget af sin tid på det politiske arbejde.

Skolegang på Store Magleby Skole og uddannet på Københavns Universitet. Nu cand.soc. i jura og ansat i Magisternes Arbejdsløshedskasse, der har kontorer på Frederiksberg.

Nicolaj Bertel Riber (A). Byrådsmedlem i Dragør. Sidder desuden i Økonomiudvalget, Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Børn og Ungeudvalget, Handicaprådet, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelse for kommunale valg, Skolebestyrelsen på Dragør Skole, Forældrebestyrelsen i Harevænget, Forældrebestyrelsen for dagplejen, Ungdomsskolebestyrelsen, FGU hovedstaden.

Af Dines Bogø

Hvad er en cand.soc.?

– En cand.soc. er en kandidatgrad i samfundsvidenskabelig jura også kaldet professionsjurist, jeg skrev speciale i arbejdsret.

Nicolaj var i 2011-17 aktivt medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom ”DSU”-afdelingen på Amager og var medlem af DSU Københavnskredsens forretningsudvalg. DSU er en større politisk ungdomsorganisation, der kan fejre 100-års jubilæum næste år.

Hobbies

– Du vil ikke se mig på racercykel, vandski o.l. Jeg kan li’, at læse fantasy eller politiske biografier og tager på charterferie. Jeg benytter lejligheden til at kigge på ældre bygningsværker fra Oldtid o.l. Ikke nyere byggerier.

Har du læst biografier om Stauning, Buhl, Hedtoft, H.C. Hansen, Kragh, m.v.?

– Jeg har dem stående, men kun nået at læse om de nyere i partiet.

Valg til Kommunalbestyrelsen

Nicolaj opstillede i 2009, 2013 og 2017. De sidste to perioder for Liste A og i november 2017 lykkedes det med 172 personlige stemmer, at blive valgt som nr. 2 af de 3 mandater som Socialdemokratiet opnåede.

Ved konstitueringen, hvor A, O og V fordelte posterne, blev Nicolaj formand for Social- og Sundhedsudvalget ”SSU”, som det hedder foreløbigt.

Under samtalen fremhævede Nicolaj flere mærkesager.

– Jeg vil insistere på at have viljen til velfærd, og arbejde for, at vores værdier frihed, lighed og solidaritet får mening og betydning for borgernes hverdag i Dragør.

– Jeg vil sætte fokus på behovet for flere almene boliger, herunder boliger til unge og ældre. Flere almene boliger er for mig en vigtig principiel prioritering, fordi vi skal passe på at Dragør ikke bliver skævt.

Betyder det du siger, at du gerne vil have nogle boliger, som andre borgere i Dragør skal være med til betale?

– Vi skal derfor også have boliger til helt almindelige lønmodtagere med små indkomster – Dragør skal være for alle og ja der betaler kommunen en del af byggeriet

Du har faste meninger og du har ikke ændret på dine synspunkter efter, at du er kommet i byrådet? Er det dækkende, når nogen drillende kalder dig ”Beton Bertel”?

– Ja, udtrykket har jeg selvfølgelig hørt, når jeg fastholder mit synspunkt. Jeg er både idealist og pragmatiker, og så står jeg også ved aftaler. Man skal i politik kunne stole på hinanden og de aftaler man har lavet.

I Budgetaftalen havde de tre partier aftalt nogle punkter, som man ikke ønskede, at de to partier i oppositionen skulle ændre på. Forstod jeg det rigtigt, at Liste C og T ikke ønskede at drøfte budgettet, når der på forhånd var lagt begrænsninger?

– Nogen har udlagt det sådan, men jeg mener ikke, at det foregik på den måde. Besparelsesrunden var ikke behagelig

– Jeg har arbejdet for at der bliver sat fokus på den psykiske sundhed, især for unge. Flere kommuner har indført gratis psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år. Gratis psykologhjælp er et stærkt forbyggende tilbud, som vil kunne betyde en kæmpe forskel for mange unges fremtid. Der er afsat midler, men jeg havde gerne ønsket mere.

Familien

Du hedder også Bertel som fornavn og Riber som efternavn? Lyder bekendt her i Dragør?

– Min far Bertel Riber har siddet i byrådet i én periode og min fars onkel Poul Jensen og min oldefar M.O. Jensen har været i byrådet for Liste A. Måske har du hørt om Dagny Jensen, der også sad i byrådet i Gl. Dragør kommune. Familien har boet i Den Gl. Bydel og lige uden for, så jeg kender Dragør rimelig godt.

Boligsammensætningen i Dragør

– Vi har for få almene boliger i Dragør. Jeg tror også på, at det er gavnligt for alle, at man i boligområderne møder mennesker med forskellig baggrund.

Men ønsker man at bo tættere på andre med anden social baggrund eller uddannelse m.v., kan man vel flytte, hvor hen man ønsker selv om der kan være nogle økonomiske begrænsninger, hvis man f.eks. vil bo i et kvarter med alle generaldirektørerne?

– Du driller. Jeg mener, at en kommune skal regulere boligsammensætningen og tilbyde borgerne en varieret boligmasse. Ja og jeg går ind for, at der skal en omfordeling af goderne.

Den gamle debat om, at alle skal have det lige dårligt eller alle skal have det bedre?

– Det handler ikke om at nogen skal få det dårligt. Jeg har svært ved at se nogen kan få det dårligere af at der bygges almene boliger. Jeg stræber efter et samfund hvor få har for meget og færre har for lidt.

Fornemmer jeg, at hvis du skulle vælge et andet parti f.eks. et af folkepartierne, så blev det Liste F og ikke Liste O?

– Nu skal jeg ikke vælge et andet parti, men SF er Danmarks næstbedste parti, men Liste O har efterhånden har nærmet sig midten når det kommer til velfærdspolitikken.

Boliger på Engvej og CWWP

Jeg skal lige forstå det rigtigt. I vil have almene boliger på Engvej på det grønne område?

– Vi skal ikke bebygge det hele og vi har ikke lagt os fast på, hvor mange boliger, der skal være, men jeg ønsker boliger til Ungdom, Ældre og Familier. Ældreboligerne skal man visiteres til, mens ungdoms- og familieboligerne tildeles efter boligselskabets venteliste. Alle de år jeg har fulgt med i Dragør, har man villet bygge ungdomsboliger, nu sker det forhåbentlig.

Et emne der lidt endnu er aktuelt. Hvad mener du om sportanlægget, der bedst er kendt som CWWP, der ikke kom på Kirkevej?

– Vi har sammen med O og V sagt ja til en undersøgelse af projektet og vi holder aftaler. Indtil andet dukker op, er det sådan.

Du lyder som Allan Holst. Er det et projekt du brænder for?

– Du vil nok aldrig se mig i den type anlæg, men vi brænder alle sammen for noget forskelligt, jeg brænder fx meget for psykologhjælpen til unge, ældreområdet og almene boliger.

Tilbage til det politiske budgetforlig

Hvordan havde du det med besparelser på institutionsområdet? Kunne man ikke flytte flere midler fra anlæg til drift eller fortæller du også historien med, at det er ”2 kasser”.

– Det har været sindsygt hårdt og gjort ondt, selvom det var nødvendigt. Jeg er jo opvokset i Dragør og gået på nogle af de institutioner der lukker. Det smerter mig dybt.

– Man kan ikke bare flytte rundt, men som du kan se, er vi begyndt at ændre på budgettet, hvor vi har set uhensigtsmæssigheder. Sølyst og Lokalarkivet er nok ikke det sidste.

– Jeg er loyal over for aftaler, så du får mig ikke til at sige, hvad det næste er vi ændrer i budgetaftalen eller, at vi burde lave et bredere forlig med alle partier.

– Jeg fulgte med i debatterne i det tidligere byråd. Heldigvis taler man pænere til hinanden nu og i det udvalgt jeg er formand for har vi efter min mening et glimrende samarbejde på tværs også selvom vi ikke er enige om alt. I øvrigt vil jeg gerne fremhæve et fint samarbejde med Anne Funk fra Liste O, som er næstformand i Social- og Sundhedsudvalget.

Liste A

– Det er mit parti og enkelt flirt med et anden parti var ungdommeligt fejlgreb.

– Jeg går ind for ”Resultater” frem for ”Resolutioner”. Ordene er tidligere statsminister H.C. Hansens og jeg har haft dem med mig hele mit politiske liv. De ord er vigtige for mig fordi selvom jeg er dybt forankret i den socialdemokratiske ideologi er ligeledes meget optaget af at skabe resultater.

– Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel i lokalsamfundet. F.eks. ved at være aktiv i Strandparkens bestyrelse. Synes man altid skal være social bevidst.

Turisme

Hvordan med Dragør og turister?

– Dragør skal være en by for turister, men bestemt ikke en ”Turistby”. Jeg er kommet en del i Den Gl. By og oplevet, som mange andre, at der er turister der tror, at det er kustoder og udklædte museumsassistenter, man ser inde i stuerne.

I år markerer Strandparken 60-års jubilæum. Er du med til at lave jubilæumsbogen?

– Jeg kender flere, der arbejder på bogen og jeg glæder mig til at læse om det. Dejligt at Historisk Arkiv blev reddet. Vi havde ikke fået opfattelsen af, at vores beslutning ville bevirke, at arkivet i praksis blev nedlagt. Heldigvis sker det nu ikke. Vi blev misinformeret.

Seneste artikler

 

Fik du læst?