Vi har modtaget:

Svar udbedes: Vi ved ikke, hvorfor Nordstrandskolen er endt i økonomisk uføre

Vi har modtaget: Sidste uge var højst usædvanlig for Dragørs skolevæsen: Tre børnehaveklasseassistenter og to lærere blev afskediget på Nordstrandskolen på grund af et underskud i 2018 og en besparelse i 2019-budgettet. Ud over assistenterne er der i alt skåret timer væk svarende til fire lærerstillinger – eller 7,8 procent af staben.

Indlæg af Annette Nyvang og Ann Harnek, Medlemmer af skoleudvalget og kommunalbestyrelse for Liste T

Det er første gang nogensinde, at man på den måde har været nødt til at afskedige et større antal medarbejdere på Nordstrandskolen – skolen har aldrig haft underskud, før den nye ledelsesstruktur blev gennemført i 2016.

I Liste T er vi bekymrede. For det første er vi af den helt grundlæggende holdning, at man skal tynde ud i det tykke ledelseslag på skolerne, inden man afskediger lærere og pædagogisk personale. Det synspunkt står vi ret alene med i kommunalbestyrelsen, men vi har dog konstateret, at det er sådan, Dragør Skole sparer i deres budget for 2019: De skærer en lederstilling væk.

Manglende information

For det andet har vi – trods en kort redegørelse i torsdags – endnu ikke det overblik over, hvordan underskuddet er opstået, eller i hvilket omfang underskud og det reducerede budget dækkes ind af besparelserne. Vi ved heller ikke, hvor stort det økonomiske råderum, skolen tilsyneladende ønsker, er.

Det er ikke i orden, når hverken borgmester eller skoleudvalgsformand har sørget for at informere skoleudvalget og den øvrige kommunalbestyrelse fuldt ud om de økonomiske udfordringer på skolerne, når udfordringerne har så store konsekvenser.

Hverken ved 1. eller 2. budgetopfølgning i maj og august 2018 har der været budgetoverskridelser på skolen – først 6. december 2018 blev udvalget med lakoniske to linjer i et bilag informeret om, at:

’På skolerne forventes et mindreforbrug på St. Magleby Skole på 1,4 mio. kr., et merforbrug på Nordstrandsskolen på 0,6 mio. kr. samt et merforbrug på Dragør Skole på 0,8 mio. kr’.

Overførselsadgang

I redegørelsen fra i torsdags kan vi ikke engang se merforbrugets aktuelle størrelse. Er det stadig 600.000 kroner? Er det blevet større eller mindre, når nu året er afsluttet? Og hvis beløbet holder stik, hvorfor har skolen så ikke fået adgang til at overføre underskuddet til næste år?

Ifølge kommunens overførselsregler kan man overføre +/- 3 procent af budgettet, og idet Nordstrandskolens budget var på 38 mio. kroner i 2018, har skolen adgang til at overføre 1,1 mio. kroner.  En sådan overførsel behøver ikke engang politisk godkendelse. Vi kender heller ikke til de særlige grunde, der må være til, at Nordstrandskolen ikke får lov at overføre underskuddet.

Stort vikarforbrug

Vi gætter på, at skolens store problem er, at vikarforbruget er løbet løbsk. I hvert fald skriver man i redegørelsen, at ’vikarudgifterne skal nedbringes væsentligt, således at der nås et niveau på 1 mio. kroner, som er indeholdt i den faste løn’. Det er ikke tilfredsstillende, at vi som kommunalpolitikere skal gætte.

Vi bliver desuden nødt til at beklage, at der ikke har været politisk opbakning til at få en reel afdækning af vikarforbruget på Dragørs skoler. Liste T har i snart halvandet år spurgt ind til det væsentligt højere vikarforbrug på Nordstrandskolen og Dragør Skole i forhold til Store Magleby, uden at vi har fået reelle svar.

Vi håber, at borgmester og skoleudvalgsformand er enige med os i, at det er vigtigt at afdække de reelle grunde til underskuddet, og at kommunalbestyrelsen bør informeres på et helt andet niveau, end vi har været hidtil, når det handler om besparelser, der rammer lige ned i kernen af skolens ydelse: Undervisningen af vores elever.

 

Seneste artikler

Der blev kørt om sjællandsmesterskaberne på Københavns gokartbane på Kraftværksvej. Foto: TorbenStender.

Sjællandsmesterskaber i gokart

I den forgangne weekend summede Københavns gokartbane på Kraftværksvej af aktivitet, da gokartklubben LUG afholdt sjællandsmesterskaberne i gokart

Eleverne i 1.g får et velfortjent hvil indenfor til Ørestad Gymnasiums sprogdag.

Sprogdag fylder Byparken

Det var koldt, men angiveligt sjovt og lærerigt, da eleverne fra Ørestad Gymnasium havde utraditionel sprogundervisning i Byparken.

 

Fik du læst?

Badebro på plads

Søvangs helt eget sjak af frivillige brobisser var sidste weekend på hårdt arbejde med at sætte den imponernede 279,1 meter lange badebro.

Læs mere »