Eftermiddagskaffe hos Kim Dupont

Dines Bogø talte sidst med Kim Dupont i oktober sidste år, umiddelbart efter den store succes med Kulturnatten. Kim bød endnu engang på kaffe og nu blev der igen talt om budgetforliget, som AOV indgik dengang og som efterfølgende er blevet genstand for justeringer.

Af Dines Bogø

Der er jo sket meget siden sidst?

Tennishal og nye baner

– Ja der kommer hele tiden nye sager. Sidst behandlede vi spørgsmålet om Tennisklubben. Både en hal og flytning af udendørs baner til området ved Hollænderhallen.

– I Vinterhalvåret kører spillerne til Tårnby og København eller længere væk for at træne.

– Man kan sige, at der skete en fejl omkring behandlingen og det forslag vi kom frem til. Man havde ikke talt med alle, der bruger arealerne, hvilket jeg gerne vil undskylde for. Nu prøver vi at lave en mere overordnet helhedsplan for hele området, hvor alle interessenter bliver hørt.

Placering af en stor høj tennishal midt i villakvarteret ved Engvej gav en del debat, men forslaget er vist ikke helt taget af bordet? Kunne man ikke have hallen liggende, hvor som helst, hvor det ikke virkede dominerende? F.eks. på A.P. Møllers Allé?

– Tennisklubben så helst at hal og baner lå samlet, men accepterer en løsning med adskilt funktioner, hvis hallen ikke ligger ”for langt væk”. Tæt på Hollænderhallen vil en tennishal ikke virke dominerende og jeg ønsker ikke at de åbne grønne arealer bliver plastret til med diverse haller. Jeg ser kun en løsning ved Hollænderhallen for mig. Jeg har et ønske om at vi får et samlet sportscentrum her i Dragør, hvor mest muligt er samlet til gensidig brug og glæde.

Nordstrandskolen

Hvad er op og ned på det med at Nordstrandskolen har økonomiske problemer?

– Jeg sidder i forældrebestyrelsen som repræsentant for den samlet kommunalbestyrelse. I 2018 var jeg i kommunalbestyrelsen talsmand for, at man uddelegerede flere beslutninger inkl. økonomi til skolelederne. Politisk ønsker vi at blande os så lidt som muligt i den daglige drift, men vi bliver selvfølgelig nødt til at agere, hvis tingene ikke hænger sammen.

– Det havde været rart, såfremt advarselslamperne var blevet tændt tidligere. Men jeg bruger altid mere tid på at se frem end tilbage, og nu ser vi alle på muligheder i stedet for på problemer. Som lærer, er det en mærkesag for mig, at vi har tre stærke, selvstændige og populære skoler, der leverer såvel god trivsel, som gode resultater – det hænger meget sammen!

Historisk Arkiv

Vi har ofte talt om Dragørs historiske baggrund, som jeg ved har det din store interesse. Det med Dragør historie var vist en medvirkende årsag til, at I flyttede til Dragør.

– Helt sikkert og derfor også årsag til at jeg tog initiativ til den årlige Kulturnat. For mig hænger kultur og historie uløseligt sammen.

– Som de fleste i Kommunalbestyrelsen troede jeg, at de løsninger vi fik skitseret omkring arkivet, var lavet i overensstemmelse med personale og interessegrupper.

Ved budgetlægningen skulle der findes 20 millioner på driften. Dem finder man ikke uden at tænke ud af boksen og også tage nogle nødvendige beslutninger, uanset hvor ked af det man ved nogle vil blive. For mig handler det om, at vi leverer en tilfredsstillende kernevelfærd for vores borgere. Dette sker kun ved at inddrage ansatte såvel som frivillige i processen omkring bibliotek, arkiv og Historie/Kulturhus. Med tanke på vores UNESCO-projekt er netop historien et væsentligt fokus.

Mener du, at den tænkte ”Samkøring” med bibliotekerne, der også laver Babyrytmik, Strikkeklub, Morgensang og Keramik samt udlån af bøger ikke har så meget at gøre med byens historie?

– Det lokalhistoriske arbejde kan også foregå i et samarbejde med museerne og det virker som om, der hos næsten alle, er enighed om, at det er én mulig vej man bør kigge positivt på og selvfølgelig uden at vente alt for længe. Det altafgørende er jo, at arkivet fortsat fungerer ligeså fint som hidtil.

– Stationsvej 5 som ”Historiens og Kulturens Hus” er rigtig fint og kan der findes en økonomisk løsning, der passer ind i huset, vil det være godt. Vi må bare aldrig glemme, at vi har en økonomi der skal hænge sammen.

Hvad skal der ske med selve bibliotekerne?

– For mig er det helt afgørende, at vi har et velfungerende bibliotek, der er levende og dynamisk. Fra politisk side skal vi ikke blande os i detaljerne, men sikre, at vi har såvel et veldrevet bibliotek, såvel som et åbent og populært Lokalhistorisk arkiv.

Parkering på havnes område

I øjeblikket tales der igen-igen om parkeringsproblemer i Den gl. Bydel.

– Jeg synes det skæmmer udsigten mod vores charmerende havn, Øresund og vores museum på havnen, at der er P-pladser lige ud for på nordsiden. Det første man ser, når man kommer gående ad Kongevejen til havnen, er en bunke biler – det kan vi altså gøre meget bedre!

– Der er et ønske fra Dragør Museumsforening og Museum Amager om at flytte indgang fra nord til syd og friholde P-arealet mellem museet og Smedebakken ud for Havnepakhuset. Igen bør man kigge lidt overordnet på P-forholdene ved Dragør Museum. Her kommer vores samarbejde med Real Dania forhåbentlig ind i billedet.

Er det med P-pladser, som med Tennishallen, at skyde bolden til hjørne og sylte sagen, når I siger, at der skal laves en overordnet plan?

– Laver vi lappeløsninger koster det penge og bagefter vil borgene med rette sige, at hvorfor lavede I sådan noget kludder og nu laver I det om igen. Det er simpelthen for dyrt ikke at gøre det rigtigt første gang og så er det vigtigt at huske at vi er borgernes repræsentanter og det vi beslutter skal komme Dragørs borgere til gode!

Der har været parkering så længe jeg kan se på ældre fotos? Det er altid ”tilflyttere”, der vil ændre noget, har det vist sig tilbage i historien.

– Jeg er meget ydmyg over for det bestående og det var præcis derfor, at vi flyttede hertil – fordi vi kunne lide byen som den er!  Men man behøver ikke have sin slægt boende her i syv generationer for at se uhensigtsmæssigheder, som fx at have en parkeringsplads på byens mest centrale sted! Og når nogle henviser til handlen i byen, plejer jeg at henvise til Strøget i København – det betød ikke ligefrem butiksdød, da det blev lavet om! Vi er 2019, og bilparkering bør altså ikke optage ét ellers kønt fællesområde. Hvis jeg var turist, ville jeg tænke, at det var fuldstændig tåbeligt. De parkeringspladser kan etableres mere oplagte steder! At sammen skabe et smukt Havnetorv er et af mine politiske mål!

Der har været forslag om at bygge et underjordisk P-hus ved Vestgrønningen? Det gik jo hurtig ved Føtex Food, men jeg er klar over, at Vestgrønningen ikke er det samme. Der er mange tekniske udfordringer, som det hedder på nudansk.

– Ja, det tror jeg ikke er realistisk.  Men vi arbejder hele tiden med P-udfordringen. Ikke alle kan etablere P-plads på deres grund. Det skal der tages hensyn til. Byens handlende vil gerne have, at deres kunder kan korttidsparkere tæt ved forretningerne og derfor er det fint med begrænsningen på Kongevejen. Også helt fint at der engang imellem uddeles en bøde til dem der ikke kan overholde vores fælles ”spilleregler”.

– Jeg tror at Dragørs turister har det fint med at opleve alle vores bys fine detaljer ved at bevæge sig rundt til fods. Færre biler i den gamle by, forstærker også indtrykket af en hel unik og autentisk gammel by – det er helt i tråd med det fantastiske UNESCO projekt, der arbejdes hårdt på.

CWWP

Du slipper ikke for spørgsmålet. Hvordan går det med Vandsportanlægget? Jeg er klar over, at området ved Hollænderhallen helt er droppet, men stadig er arealet, hvor Kongelundslejren ligger officielt i spil?

– Såfremt Staten udbyder grunden til salg, må vi se på, hvad prisen er og hvor pengene evt. kan findes? Lige nu er der ingen penge sat af til køb af grunden, så de skal i givet fald findes et andet sted på budgettet. Men det giver mening at købe den, hvis den er tilstrækkelig billig og der ikke følger krav med, som vi ikke kan honorere.

– For mig er det afgørende, at vi i Dragør satser på kernevelfærden, specielt i økonomiske trængte tider. Jeg ser mange spændende muligheder for Kongelundsgrunden, fx i samarbejde med Ungdomsskolen og DGI. Jeg har også selv åbnet muligheden for en evt. Natur-udflytterbørnehave eller lignende. Eller et udflugtssted, hvor familien kan tage hen i weekenden og få en masse skønne naturoplevelser og samtidig få en masse kvalitet sammen, på linje med ”Kongelundsfortet i bevægelse”. Det vigtigste er dog, at vi – borgere og lokale foreninger – sammen ideudvikler området og vi bevæger os i samme retning og vel at mærke inden for de økonomiske rammer vores økonomi sætter.

– For mig – og for Venstre – er de enkelte aktiviteter ikke afgørende. Det er dét, at skabe en merværdi for børn, unge og familier og naturligvis i respekt for områdets karakter.

Om Kim Dupont

Født: 1962
Bopæl: Dragør (tidligere i Hvidovre)
Hustru: Gitte
Børn: Denise, Madeleine og Oliver.

Medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre. Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt næstformand i Skoleudvalget. Derudover er Kim Dupont suppleant i Børn og Unge-udvalget.

Seneste artikler

 

Fik du læst?