Snoede skorstene i Dragør – Del 1

Snoede skorstenspiber er et særsyn, men i Dragør findes der et antal af de kunstnerisk udførte skorstene. Et af de mere kendte sidder på toppen af den gamle museumsbygning på havnen. Dines Bogø har kigge nærmere på de snoede skorstenspiber i Dragør. Sidst i artiklen har du mulighed for at gætte med.

Model af Dragør Museum i modeltogstørrelse H0 =1:87.

Af Dines Bogø

Hvorfor er der bygninger i Dragør, der er forsynet med snoede skorstene?

Lytter man til beretningerne, når der fortælles om Dragør Museums bygning på Strandlinien 4, får man en af forklaringerne.

Landliggeren Erik Johansen tog et foto af den meget tomme havneplads den 6. august 1935. Der havde været havnefest og endnu ser man et par af bordene ved stensætningen.

For mere end 100 år siden brugte Byrådet bygningen på Strandlinen, når de skulle holde møde. Det var før der kom direkte ”live-Tv” fra byrådets møder.

Hvis nogen forsøgte at lytte med via skorstenen, fik de ikke noget ud af det. Tale ville på grund af skorstens udformning blive ”forvansket og uforståelig”.

Dragør Museumsforening overtog i 1932 bygningen på havnen. Der gik nogle år inden man fik overtalt maskinmester Lauritz Schiønnemann til at flytte sit værksted fra pladsen bag sydsiden af museet. Det er bl.a. en af de pladser ved museet, man i øjeblikket taler om burde ryddes for parkerede biler! (Foto: Historisk Arkiv).

Måske er en mere nærliggende forklaring, at murermesteren Guldborgs svend fik lov til at vise lidt af sine kundskaber ved at forme skorstenen på den måde.

Strandlinien 4, der i begyndelsen af trediverne blev indrettet som museum. Den oprindelige del af bygningen er fra 1600-tallet og skorsten blev snoet i slutningen af 1800-tallet. (Postkort udsendt af boghandler Ernst Jensen, Dragør).

Flere snoede skorsten?

Måske er de lokale murermestre blevet inspireret fra Sundby, hvor smed Michel Lindgreen havde en bygning på hjørnet af Amagerbrogade og Englandsvej med en meget høj snoet skorsten.

Der var også snoede skorstene på gården Sofienhøj på Amagerbrogade lige syd for Sundbyvester Plads, som man passerede på vej til Dragør / Store Magleby. Ikke tilfældigt, da gårdejeren Morten Mikkelsen Lindgreen var søn af smeden på Englandsvej.

Aflandshage på Fælledvej 311

Er der andre bygninger i Dragør kommune med snoede skorstene end museet?

Der har været to snoede skorstene på Aflandshagegård. En venstredrejet og en højredrejet opført 1888 af murermester Rasmus Petersen Guldborg. Nok heller ikke tilfældigt, at der kom to snoede skorstene på den gård. Bygherren var ovennævnte gårdejer M.M. Lindgreen fra Sofienhøj i Sundby.

Ca. 1904. Aflandshage, Fælledvej 311 ca. 15 år efter at de nyere bygninger var opført. Der var fire skorstene og en slags ”Kikkenborg”. (Historisk Arkiv).

Aflandshage, Fælledvej 311 blev ombygget i slutningen af forrige årtusinde og de to skorstene og en landlig ”Kikkenborg” mellem skorstenene er forsvundet.

Eksisterende snoede skorstene i Dragør?

Ud over den omtalte skorsten på Dragør Museum (nr. 1), findes der mindst seks andre bygninger med snoede skorstene i Dragør kommune.

Murermester Guldborg opsatte endnu en snoet skorsten (nr. 2) i slutningen af 1800-tallet. Men hvor?

To ældre ejendomme fik omkring 1984-86 snoede skorsten. (nr. 3 og 4). Murermester var Flemming Jelbo.

I 2002 fik en ejendom fra 1927 en muret skorsten. Lidt svær at se, da den findes på bagsiden af huset (nr. 5).

Et andet moderne hus fra 1995 fik ca. syv år efter en snoet skorsten. (nr. 6). Måske den sidste af den type Flemming Jelbo lavede?

Et sommerhus, der blev opført i midten af firserne, blev fra start udstyret med en snoet skorsten. (nr. 7).

Spørgsmål?

Hvem kan fortælle, hvor de syv omtalte snoede skorstene er i Dragør kommune? Send gerne mail til redaktionen: redaktionen@dragoernyheder.dk.

Er der flere end syv, så skriv også gerne om de nye. I en senere artikel vil man kunne læse mere om de øvrige snoede skorstene og måske også læse om ”ukendte” skorstene i Dragør kommune?

1: Strandlinien 4, 2:?, 3:?, 4:?, 5:?, 6:?, 7:? og måske 8:?, 9:?

Kilder:
Kurt Guldberg
Flemming Jelbo
Crilles Petersen (Bog: Store Magleby Fælled 1999)
Historisk Arkiv, Dragør
www.slaegtogdata.dk

Læs også:

Snoede skorstene i Dragør – Del 2

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?