Skoleindskrivningen for 0. klasse til skoleåret 19/20 på plads

Skoleindskrivningen i Dragør for 0. klasse til skoleåret 19/20 er overstået og der er i alt 183 nye børn som kan se frem til at pakke skoletasken. Ikke alle skolebørn er blevet fordelt iht. forældrenes ønsker.

Første skoledag i Dragør vil altid være den helt store dag. Nu er fordelingen af de nye 0. klasser for skoleåret 19/20 på plads. Tilbage i halvfemserne var spændingen første skoledag ikke mindre – de farvede kasketter manglede da heller ikke hos drengene. Privatfoto

Tabellen viser fordelingen af kommende 0. klasses børn ud fra forældrenes ønsker:

St. Magleby Nordstrand Dragør
Indskrevet 56 52 29
Søgt skolen grundet søskende 11 8 9
Søgt skolen af anden grund* 13 3 2
I alt 80 63 40
Klassekvotient 26,6 21 20

* anden grund kan være afstand til skole, relationer mm.

I henhold til styrelsesvedtægten for skolerne i Dragør gælder det, at hvis der efter indskrivning af elever fra en skoles eget distrikt er under 22 elever i en klasse, kan der indskrives elever fra andre distrikter i kommunen, indtil der er 22 elever i klassen. Under dette hensyn kan kommunen ikke tilgodese alle de elever, som har søgt en skole af *anden grund, da der så vil være over 22 elever i de pågældende klasser.

Den endelige fordeling af de nye 0. klasser i Dragør for skoleåret 19/20 – under hensyn til styrelsesvedtægten – er således besluttet iht. tabellen nedenfor:

St. Magleby Nordstrand Dragør
Indskrevet 56 52 29
Søgt skolen grundet søskende 11 8 9
Søgt anden skole, men afvises jf. styrelsesvedtægten og optages på distriktsskolen 0 11 7
I alt 67 71 45
Klassekvotient 22,3 23,6 22,5

Ifølge kommunens oplysninger er der i alt 5 børn der har søgt om at komme på privatskole/specialskole og 8 børn som har søgt skoleudsættelse.

Den endelige fordeling af de nye 0. klasser blev endeligt godkendt på Skoleudvalgets møde den 7. februar.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?