Hvordan fungerer alarmnummer 112

I Danmark benyttes det fælleseuropæiske nummer 112 til alarmopkald. Indtil 1. maj 1992 var alarmtelefonnummeret 000, som var besværligt at dreje på en gamle drejeskivetelefon, men til gengæld nemt at komme til at trykke ved en fejltagelse på en trykknaptelefon. Men hvad sker der egentlig når vi ringer 112?

Den 31. januar 2019. Det er da en nummerplade, der vil noget. Hovedstadens Beredskabs nye logo ses også på pladen. (Foto: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

Heldigvis er det sjældent, at vi får brug for at kalde 112. Men når vi får brug for det, er det meget rart at vide lidt om, hvad der sker med opkaldet.

Sådan oplevede Paul Fischer, hvad der skete i 1895 på Hovedbrandstationens sovesal, når der kom en brandalarm.

Opkald til 112

Fra 1996 skal man kalde ”112”, hvis man skal have kontakt til Alarmcentralen.

Som mange af os kan huske, drejede man før 1992 ”000” for Alarm. Et par år kunne man dreje/taste begge Alarmnumre. Før oktober 1954 drejede man kun et ”0”.

I 1954 ændrede man på opkald til Alarmcentralen fra telefoner under automatiske centraler. I Dragør drejede man indtil 1963 på telefonens håndsving og sagde til centralen på Stationsvej 8, hvad man ønskede. Brand, Politi eller Ambulance, som det også hed dengang. Fra 1963 til 1992 drejede man ”0” på fingerskiven (ofte kalder nummerskiven).
I 1992 ændrede man igen på opkald til Alarmcentralen. Men det er jo ren nostalgi fra forrige årtusinde. Dengang blev opkald til 000 og 112 modtaget i ”Telegrafstuen” på Hovedbrandstationen på H.C. Andersens Boulevard.

”112” virker i hele Europa på nær Rusland og Bulgarien.

I Danmark modtages alle 112-opkald på tre Alarmcentraler. Henholdsvis i København, Slagelse og Aarhus.

Glimt fra Alarmcentralen, der nu ligger i Valby. (Foto: HBR).

Er det et opkald fra fastnettelefon giver det sig selv, hvor opkaldet modtages.

Fra en mobiltelefon kan der i grænsetilfælde være et mindre problem mellem de tre Alarmcentraler, men man får altid kontakt til en Alarmcentral.

Hvad sker der med opkaldet?

Tidligere lå Alarmcentralen i den gamle ”Telegrafstue” på Københavns Hovedbrandstation lige ved porten ud mod H.C. Andersens Boulevard.

Alarmcentralen ligger nu i Valby inde på F.L. Smidths tidligere fabrik- og kontorområde.

Alarmopkald (Politi, Brand, Ambulance) modtaget og registreres. Forhåbentlig kan operatøren meget hurtig konstatere, hvad opkaldet drejer sig om.

Opkald til de tre grupper er nogenlunde procentvis ligeligt fordelt. Desværre modtager Alarmcentralen også en del chikane- og fejlopkald.

Politi og Ambulance

Ønsker man hastehjælp fra Politi stilles opkaldet straks videre til Politiet i København, Vestegnen eller Nordsjælland.

Drejer opkaldet sig alene om ambulancehjælp stilles opkaldet videre til Ambulancecentralen i Ballerup, hvor fagfolk nærmere lytter sig frem til, hvordan man kan hjælpe. Måske drejer det sig alligevel ikke om akut hjælp.

Ønskes der akutambulance f.eks. til Dragør kører nærmest ledige ambulance med udrykning.

Ofte vil ambulancen komme fra Falck-stationen på Løjtegårdsvej, hvor Hovedstadens Beredskab har ambulanceberedskab for hele Amager.

Hvis en ambulance fra et andet distrikt befinder sig på Amager, kan være hurtigere fremme, sendes denne ambulance.

Brand

I samme lokale i Valby som Alarmcentralen ligger, finder man også Vagtcentralen.

Alamcentralen disponerer udrykning til brand i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Kortet viser HBR’s egne stationer i Storkøbenhavn. (8 kommuner).

Fra Vagtcentralen ekspederes brand- og redningskøretøjer. På store skærme har operatørerne en komplet oversigt over alle brandkøretøjer i Storkøbenhavn og nu også i hele Nordsjælland.

Alarmer fra mange tusinde automatiske systemer modtages også på Alarmcentralen.

Man kan se om køretøjet er på stationen eller allerede er sendt ud til opgaver.

Stationer og køretøjer. Yderst til højre ses stationerne Dragør (DR) og Store Magleby (SM). (Foto: HBR).

Alarmcentraler og Vagtcentraler benytter nyeste teknik. Mandskabet kan se, hvorfra opkaldet kommer. Fastnet giver sig selv og opkald fra mobiltelefon registreres via mobilmasterne.

Man kan nogenlunde se, hvor mobilopkald kommer fra, ud fra oplysninger fra mobilmasterne. Signalerne kan dog være påvirket af bygninger, mange træer o.l. Derfor er det vigtigt, at anmelder giver så præcis oplysninger som muligt om sin placering.

Alarmcentralen får af og til oplyst. ”Jeg står nede ved stranden ved bådehuset”, ”jeg i skoven, hvor de to stier krydser hinanden” eller ”jeg kørte på Amagerbrogade og drejede så til højre”.

Kan man hjælpe Alarmcentralen bedre?

Den 11. februar er ”11/2-dag”, hvor myndigheder og organisationer er med til at udbrede kendskab til Alarmfunktionen.

Det ville hjælpe Alarmcentralen, hvis anmelderen kunne opgive sin nøjagtige position ved hjælp af ”GPS-koordinater”.

Man henter Google Map, Kraks kort, m.fl. på sin mobiltelefon og her kan man så se nøjagtig opholdssted med få meters nøjagtighed.

Men kan man huske, hvordan man gør samtidig med, at man måske stresset taler i telefon med Alarmcentralen?

Alarm 112APP

Der er udviklet en meget anvendelig app, der løser det problem med nøjagtig position. Man installerer 112app. Når man har brug for opkald til Alarmcentralen, anvender man denne app. I stedet for at foretage opkald til ”112”.

Samtidig med, at man via den app kommer i kontakt med den rigtige Alarmcentral, kan mandskab på centralen nøjagtig se, hvorfra opkaldet kommer. Anmelders position vil optræde på skærmen.

Hvis ”Alarmcentralen” i alle tilfælde automatisk fik oplyst nøjagtig position, som dette eksempel, kunne mange minutter være sparet.

I nye biler er der obligatorisk installeret et nødkaldsystem, der hedder ”eCall”.

En bil med eCall er selv i stand til at ringe til alarmcentralen, hvis der sker en ulykke, hvor en eller flere airbags udløses. Samtidig fortæller systemet til Alarmcentralen, hvor ulykken er sket, og etablerer en taleforbindelse mellem Alarmcentralen og bilen. ”eCall” kan også aktiveres manuelt.

Opkaldet er som altid gratis. Men hvorfor kan mandskabet på Alarmcentralen ikke bare nu automatisk få tilsendt den oplysning sammen med telefonopkaldet?

Internationale bestemmelser forhindrer foreløbig, at positionsoplysning via GPS automatisk videregives uden samtykke.

Hovedstadens Beredskab bemander ”Alarmcentralen” i Valby, der modtager 112-opkald fra Hovedstaden og hele Øst- og Nordsjælland. Se mere på www.hbr.dk

Men tilmelder man sig 112APP har man accepteret, at Alamcentralen præcis må se, hvor til de skal sende udrykningen.

Seneste artikler

 

Fik du læst?