Større fokus på arbejdsmarkedet med ny udvalgsstruktur

Kommunalbestyrelsen er blevet enige om at sætte et større politisk fokus på indsatsen for kommunens ledige og syge borgere. Derfor har kommunalbestyrelsen på mødet 28. februar 2019 valgt at flytte de politiske drøftelser og beslutninger om retning på området fra Økonomiudvalget til et såkaldt stående fagudvalg.

Det betyder, at Social- og Sundhedsudvalget med Nicolaj Bertel Riber som formand skifter navn til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Et vigtigt signal

Nicolaj Bertel Riber udtaler: ”Det giver rigtig god mening at flytte opgaverne og de politiske drøftelser fra Økonomiudvalget til fagudvalget, hvor der er mere tid og bedre plads til at have den politiske debat.”

Det er Tårnby Kommune, der – over for Dragør Kommunes borgere – varetager de umiddelbare forpligtigelser på beskæftigelsesområdet, men ansvaret er stadig kommunens.

Nicolaj Bertel Riber siger: ”Ved at overføre arbejdsmarkedspolitikken og samle social- og integrationsområdet i ét udvalg sender vi et klart signal til borgerne, til forvaltningen og til Tårnby Kommune om, at området har vores fokus.”

”Arbejdsmarkedsområdet fylder rigtig meget i borgeres liv og hverdag, derfor er et vigtigt, at vi som de ansvarlige politikere forstår området, har overblikket og taler om det politisk – også til trods for det forpligtende samarbejde,” slutter han.

Dragør Kommunes styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. marts 2019.

Fakta

Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne kunne vælge, om beskæftigelsesområdet skulle placeres i kommunens Økonomiudvalg eller i et stående udvalg. I Dragør Kommune flytter følgende opgaver pr. 1. marts 2019 fra Økonomiudvalget til det nye Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg:

  • kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • lov om aktiv socialpolitik
  • lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og
  • de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven.

Kilde: Dragør Kommune

Seneste artikler

 

Fik du læst?