CWWP projektet er færdigt – Socialdemokratiet trækker sig!

(Opdateret) Det meget omdiskuterede vandparksprojekt CWWP er færdigt. Det meddeler Socialdemokratiet i Dragør her til aften i et opslag på Facebook hvor de på deres generalforsamling har besluttet at trække deres støtte til projektet. (opdateret) Borgmester Eik Dahl Bidstrup har meddelt at han først kan kommentere på sagen i morgen torsdag.

(Opdateret: Læs kommentarer fra Allan Holst (S) og Anne Blegvad Funk (O) efter meddelelsen længere nede)

I meddelelsen står der:

En enig socialdemokratisk generalforsamling opfordrede kommunalbestyrelsesgruppen til at udtræde af samarbejdet omkring etablering af CWWP.

Det sker på baggrund af, at der ikke foreligger en egentlig projektbeskrivelse for anlæggets placering i Dragør. 

Dertil kommer, at der ikke er redegjort for miljøbelastninger og tilvejebringelse af finansiering.

Det er også uafklaret, hvordan de kontraktmæssige vilkår for CWWP´s etablering, drift og eventuelle afvikling vil være.

Som følge af generalforsamlingens udtalelse har vi meddelt Venstre og Dansk Folkeparti, at vi ikke længere deltager i arbejdet for realisering af CWWP.

Kommunalbestyrelsesgruppen understreger, at vi fortsætter ufortrødent i det gode AOV-samarbejde med de aftaler, der iøvrigt er indgået.

Med venlig hilsen 
Allan Holst, Lisbeth Dam Larsen og Nicolaj Bertel Riber

(Opdateret 06.03.19 kl. 19.40)

DragørNyheder.dk spurgte 1. viceborgmester Allan Holst (S):

Hvad var baggrunden for jeres beslutning om at trække jer fra det videre arbejde med projektet?

“Projektet har været drøftet gennem lang tid. Alligevel har det ikke været muligt at fremskaffe afgørende og grundlæggende oplysninger om f.eks. finansiering og miljømæssige konsekvenser”.

Vil beslutningen medføre at der nu frigives penge fra cwwp projektet til andre formål i Dragør?

“Det vil kræve en politisk beslutning. Er der ikke et flertal for at frigive penge konkret til CWWP vil pengene ikke blive anvendt. For at anvende de afsatte midler til andre formål, vil det også kræve en politisk beslutning”.

Kommer dette til at påvirke jeres samarbejde i AOV gruppen?

“Ikke for Socialdemokratiets vedkommende. Det gælder i alle situationer, at ændrer vilkårene sig må man tage stilling til disse. Men fordi et træ vælter, fælder man jo ikke ikke resten af skoven. Vi har et godt samarbejde i AOV. Det ønsker vi at fortsætte”.

(Opdateret 06.03.19 kl. 21.00)

Dansk Folkepartis Anne Blegvad Funk udsendte her til aften, i et Facebookopslag, deres kommentarer til sagen:

Vi noterer os Socialdemokratiets udmelding her til aften – om at de efter deres generalforsamling tirsdag, har valgt at trække støtten til CWWP projektet som er en del af konstituerings- samt budgetaftalen mellem AO og V.

På byrådsmødet i torsdags foreslog Konservative, at stoppe CWWP straks. DF stemte sammen med S og V imod, da vi ønskede at få afklaret mulighederne først.

1. Får vi mulighed for at købe asylgrunden?
2. I givet fald – til hvilken pris?
3. Hvad er mulighederne på grunden? Planmæssigt ligger området til offentlig fritidsformål. Der må der ikke bygges hverken boliger eller erhvervslokaler.
4. Myndighedskrav?
Og mange mange flere spørgsmål.

Så langt nåede vi så ikke. Socialdemokratiets udmelding sætter en naturlig stopper – i hvert fald ift. CWWP-projektet! Køb af asylgrund er stadig en mulighed set med Dansk Folkepartis øjne.

CWWP har mødt stor modstand. Dansk Folkepartis bagland er da bestemt heller ikke brand varm på projektet. Vi var dog indstillet på, at vi som følge af vores konstitueringsaftale måtte få projektet ordentlig belyst inden den endelige afgørelse skulle træffes.

Nuvel. Så langt når vi ikke. Med Socialdemokratiets udmelding – må vi blot erkende, at grundlaget for CWWP er væk.

Set med Dansk Folkepartis øjne var CWWP bestemt et flot og interessant projekt. Måske er Dragør bare ikke det helt rigtige sted at placere det. Og set med de økonomiske øjne er tidspunktet bestemt heller ikke det rigtige.

Hilsen Anne Funk og Morten Dreyer
Dansk Folkeparti

DragørNyheder.dk følger op på sagen.

 

Seneste artikler

Arkivfoto.

Øresundsregionen oplever positiv udvikling

Øresundsregionen viser tegn på fortsat positiv udvikling i integrationen mellem Danmark og Sverige. Ifølge det nyeste Øresundsindex, som er steget fra 102 til 106 inden for et år, er der stadig stort potentiale for yderligere forbedringer. Det nye indeks fremhæver, at fire indikatorer er steget, tre er uændrede, og to er faldet sammenlignet med året før.

Rotor med møllevinger bliver hejst ned for at gøre det muligt at udskifte hovedaksel og gearkasse. Foto: Per Heegaard / HOFOR.

Mekanisk førstehjælp til havvindmøller

I pinsen kunne man se en stor pram med mobilkran arbejde på tre havvindmøller ud for København. HOFOR udskiftede mekaniske dele for at forlænge levetiden for de ikoniske havvindmøller på Middelgrunden, så grøn strøm kan fortsætte med at forsyne Hovedstaden i mange år fremover.

 
 

Fik du læst?