Borgmester Eik Dahl Bidstrup om CWWP og Kongelundsgrunden

Borgmester i Dragør Eik Dahl Bidstrup har her til eftermiddag udsendt en pressemeddelelse i forlængelse af gårsdagens bombe fra Socialdemokratiet vedrørende deres udmelding om at trække sig fra CWWP-projektet.

Borgmesteren har sendt følgende meddelelse til medierne:

Udtalelse vedrørende Socialdemokraternes udmelding om CWWP og køb af Kongelundsgrunden

I Venstre blev vi i går informeret om, at Socialdemokraternes generalforsamling har beordret den socialdemokratiske kommunalbestyrelsesgruppe, til ikke længere at deltage i arbejdet for realiseringen af CWWP. Dermed må vi konstatere at opbakningen til at undersøge mulighederne for projektets gennemførelse for nærværende ikke er til stede.

Det rejser naturligvis samtidigt en del spørgsmål når en samarbejdspartner opsiger dele af en budgetaftale. Jeg har derfor inviteret Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti til en dialog over det næste stykke tid, for at drøfte rammerne for det fælles fremtidige samarbejde.

Mulighed for køb af Kongelundslejren

Vi fortsætter dog ufortrødent arbejdet med at afsøge mulighederne for anvendelse af Kongelundsgrunden til andre projekter til gavn for Dragørs børn, unge og aktive borgere – for Venstre er det fortsat vores ambition at arbejde for vores fritids- sports og aktivitetsmuligheder. I den forbindelse er jeg glad for at kunne fortælle, at Udlændingestyrelsen har i dag den 7. marts 2019 pr. mail bekræftet, at Dragør Kommune vil få mulighed for at købe grunden. Der afventer dog enkelte godkendelser i statens interne udvalg, herunder Finansudvalget og en vurdering af handelsvilkårene.

Tilsvarende skal Dragør Kommunes Økonomiudvalg tage stilling til om kommunen ønsker købe grunden og om der er eventuelle spørgsmål der skal afklares inden, hvilket forventes at kunne ske i april. Der er derfor endnu ikke en konkret dato for Dragør Kommunes overtagelse af grunden.

Arbejdet med at lægge en overordnet ramme om, hvilke aktiviteter der kan være på grunden, går for alvor i gang, når Økonomiudvalget har godkendt købet. Herefter vil vi inddrage foreninger og borgere i processen.

Den tidligere Røde Kors-lejr er beliggende lige over for Kongelundsfortet og er en mulighed for Dragør Kommune til at udvikle både det DGI-projekt som allerede er i gang på fortet, og andre former for aktivt udendørsliv for både unge og voksne.

Grunden ligger også midt i Naturpark Amager og vil kunne understøtte de aktiviteter som også er ved at blive udviklet der, særligt det kommende blå støttepunkt ved Fugletårnet.

Jeg håber selvfølgelig at de andre partier vil bakke op om dette projekt.

Eik Dahl Bidstrup
Borgmester

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?