Grundlaget er væk: Socialdemokratiet lægger CWWP på hylden

Vi har modtaget: Den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen har loyalt deltaget i møder, drøftelser og skriverier om CWWP (Copenhagen White Water Park) nu gennem  mange måneder. Alligevel har vi ikke kunnet få afgørende svar på spørgsmål om finansiering, miljømæssige konsekvenser eller den daglige drift. Med et projekt, der forventes at skulle koste ca. 55 mio. kr., og som også forventes at have en kommunal medfinansiering, så famler man ikke i blinde.

CWWP blev senest drøftet på Socialdemokratiets ordinære generalforsamling. Her var der en utvetydig anbefaling til kommunalbestyrelsesgruppen om at trække sig fra projektet. Med usikkerheden omkring projektet og en kraftig anbefaling fra vores socialdemokratiske bagland har vi derfor meddelt Venstre og Dansk Folkeparti, at Socialdemokratiet ikke længere deltager i bestræbelserne for en etablering af CWWP i Dragør. Grundlaget er simpelthen ikke til stede.

Tilbage står spørgsmålet om køb af asylgrunden i Kongelunden. Det er vi stadig positive overfor. Der er i de seneste år kommet flere og flere såkaldte outdoor aktiviteter i Kongelunden og ved Kongelundsfortet. Dragør Kommune er med i Naturpark Amager projektet sammen med Tårnby og Københavns kommuner. Den udvikling støtter vi meget gerne, og her kan asylgrunden være rigtig god at have med.

Vi vil også gerne understrege, at Socialdemokratiet ønsker at fortsætte det gode samarbejde med Venstre og Dansk Folkeparti, som vi har konstitueret os med. Vi håber nu, at vi kan sætte fokus på de nære opgaver i Dragør. Det kræver en skarp prioritering i budgettet, at vi får det bedste ud af de penge, vi har at gøre godt med. Og den prioritering deltager vi gerne i!

Med venlig hilsen
Allan Holst, Lisbeth Dam Larsen, Nicolaj Bertel Riber
Den socialdemokratiske gruppe

Seneste artikler

 

Fik du læst?