Markant stigning i sygefraværet i Dragør Kommune

Dragør Kommune har i 2018 oplevet en stigning i sygefraværet blandt kommunens medarbejdere på næsten 17% i forhold til kommunens måltal for året. Det er især sygefraværet i 4. kvartal 2018 som belaster tallene for hele året, kan man læse i en redegørelse fra kommunen.

Måltallet for sygefraværet i Dragør var i 2018 på 11,3 dage, svarende til 5,0 procent. Resultatet endte på 13,2 dage – altså er en overskridelse af kommunens måltal med 1,9 flere sygefraværsdage.

Kilde: Dragør Kommune

De nye sygefraværstal sender Dragør Kommune i den forkerte retning i forhold til landets øvrige kommuner og betyder en placering blandt de kommuner med det højeste sygefravær – med andre ord en placering i bunden af skalaen.

Dårlig økonomi og IT-problemer belaster langtidsfraværet

Det er langtidsfraværet (fravær over 30 dage) som belaster det samlede regnestykke i Kommunen. I 2018 var langtidsfraværet på 7,23 dage pr. fuldtidsbeskæftigede. I 2017 var langtidsfraværet på 3,51 dage pr. fuldtidsbeskæftigede. Det korte sygefravær (under 30 dage) var i 2017 på 7,78 dage pr. fuldtidsbeskæftigede, mens det i 2018 var på 5,94 dage pr. fuldtidsbeskæftigede. Der er således alene tale om en stigning i langtidsfraværet, skriver Dragør Kommune i deres redegørelse.

Kommunen forklarer det høje sygefravær med, at der bl.a. har været problemer med et nyt IT-system som har medført et mindre systematisk fokus på sygefraværet. På Ældre og Omsorg samt Børn og Pædagogik oplever Kommunen også fortsat et stigende fravær, hvilket de forklarer skyldes skift af ledere, økonomisk opbremsning og langtidssygdom. Der er desuden sket en stigning i sygefraværet hos Stabs, Borger og Socialpersonale. Årsagen skal, ifølge Kommunen, findes i flere langtidssygemeldinger og sygemeldinger som følge af økonomisk opbremsning i Kommunen.

En undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet viser, at sygefraværet i den offentlige sektor er væsentligt højere end i den private sektor. I kommunerne har de i gennemsnit 12,8 fraværsdage pr. fuldtidsperson mod 6,8 dage i den private sektor.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?