Stjerneteam bag lufthavnens nye terminal

Fredag blev det afgjort hvem som skal tegne og bygge den nye millardstore udvidelse af Københavns Lufthavn. Det bliver et “Co-creation” team bestående af Per Aarsleff, COWI, Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Zeso Architects, der skal tegne og bygge den 80.000 m2 store udvidelse af Københavns Lufthavn.

Illustration af en mulig indretning af Terminal 3. Kilde: CPH

Byggeriet som er en del af den historisk store udvidelse, der skal skabe plads til 40 millioner passagerer årligt. Det er ikke alene et komplekst byggeri, men også et af de største byggeprojekter i Danmark lige nu, skriver Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse;

”I dag (fredag 15. marts red.) præsenterer vi konsortiet, som skal være med til at skabe fremtidens lufthavn. Derfor er det vigtigt for os, at terminalen bliver smuk og funktionel på samme tid – og så skal den bygges med grøn omtanke. Derfor er vi glade for at præsentere holdet, som repræsenterer branchens stærkeste kreative og byggetekniske kræfter, samtidig med, at vi kan give offentligheden et første indblik i, hvordan den nye terminal kommer til at tage sig ud,” siger Christian Poulsen, teknisk direktør i CPH.

Billedet illustrerer en mulig indretning af Terminal 3. Kilde: Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Zeso Architects.

”Co-creation” dækker over, at lufthavnen i et partnerskab med entreprenører, ingeniører og arkitekter løbende vil inddrage brugerne – medarbejdere, flyselskaberne og groundhandlerne og alle andre med daglig drift i området – undervejs i udviklingen af byggeriet. Samtidig med offentliggørelsen af konsortieparterne får offentligheden i dag for første gang adgang til at se billeder af, hvordan den nye terminal vil kunne komme til at se ud i fremtiden.

Stærkt samarbejde om den nye terminalbygning
Udviklingen af terminalen resulterer i et markant større, åbent område til passagerer. Dertil en helt ny bagageudleveringshal, der sikrer, at bagagehåndteringen kan følge med den store vækst i passagerantallet. Derudover gives mere plads til en ny grænse- og paskontrol, som skal lette adgangen for passagerer på deres rejser ind og ud af Schengen. Alt sammen forenet i et byggeri med nordisk æstetik, arkitektur og bæredygtighed som kernefokus.

Billedet illustrerer en mulig måde at indrette den nye bagageudlevering på. Kilde: CPH

Konsortiepartnerne er derfor også udvalgt, fordi de besidder de helt rette tekniske og kreative kompetencer til at designe og gennemføre et byggeri af denne karakter.

“Co-creation” partnerne udtaler selv følgende om projektet:

”I Aarsleff ser vi vores deltagelse i processen omkring den nye terminaludvidelse som en invitation til at bidrage til den udviklingsproces, der skal bringe CPH ind i fremtiden som en topmoderne, europæisk lufthavn, der udvikles i pagt med fortiden og lufthavnens placering i Storkøbenhavn og i Norden. Terminalen kan blive en dansk og nordisk manifestation inden for effektiv og bæredygtig logistik og arkitektur”, siger Lars M. Carlsen, Viceadministrerende direktør i Aarsleff, som har vundet entreprisen på udvidelsen.

Projektchef i COWI, Henrik Wallentin Poulsen, som skal stå for hele projekteringen af den nye bygning, supplerer:

”Vi ser meget frem til at fortsætte vores gode samarbejde med Københavns Lufthavn. Det er en enormt spændende udfordring at projektere en bygning af denne kaliber. Det er afgørende, at driften fungerer på normal vis under de fire år, byggeriet varer. Det vil sige, at hele flow’et for både passagerer og alle andre brugere af lufthavnen skal kunne opretholdes. Samtidig skal selve byggeriet være meget fleksibelt, da det skal leve op til en lang række lovmæssige krav, funktioner og teknologiske standarder, som er i konstant udvikling. Derfor kræver det også, at vi undervejs i projekteringsfasen hele tiden kan være agile og tilpasser designet efter fremtidige behov.”

Nordisk æstetik og bygningens designmæssige udtryk er essentielle elementer i byggeriet, som Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Zeso Architects har udarbejdet.

Fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter udtaler partner Thomas Scheel følgende om opgaven:

”Forslaget bygger på et sammenhængende arkitektonisk koncept, der bryder det store terminalrum ned i små bidder af nærvær og ro. Med referencer til de nuværende bygninger får det nye område en entydig arkitektonisk identitet under et bølgende loft, der slipper diffust dagslys ind i bygningen. Lysskakter med hængende haver løber ned gennem etagerne og kommer til at fungere som pejlemærker rundt i bygningen. Visionen er en terminal i verdensklasse, der trækker naturen, byen og lyset indenfor, og hvor alt er inden for rækkevidde.”

FAKTA OM UDVIDELSEN AF T3

 • Terminalen efter sikkerhedskontrollen udvides med 80.000 ekstra m2. Den færdige terminal er 270 meter lang og rækker 60 meter ud fra den nuværende facade,
 • Første etape af byggeriet er færdig i 2023. Anden fase i 2028.
 • Københavns Lufthavn investerer i alt 20 milliarder kr. i udvidelse af lufthavnen frem mod 40 millioner passagerer.
 • Det nye projekt forventes at udgøre cirka 4 milliarder – eller 20 procent – af det beløb.
FAKTA OM KONSORTIEPARTNERNE

Aarsleff

 • Aarsleff er en førende dansk entreprenørkoncern, som har gjort det til sit speciale at udtænke, planlægge og gennemføre store projekter inden for byggeri, infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi med videre – fra projektering til aflevering.
 • Aarsleff er noteret som aktieselskab på Nasdaq Copenhagen A/S med en omsætning på 12 milliarder kroner – heraf er 29 % hentet i udlandet.
 • Koncernen er arbejdsplads for 6.500 engagerende medarbejdere, der fordeler sig på det danske moderselskab og på datterselskaberne i ind- og udland.

COWI

 • COWI er en førende international rådgivningsvirksomhed inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi.
 • COWIs rådgivningsydelser er centreret inden for områderne; vand og miljø, byggeri og byudvikling, infrastruktur, energi samt planlægning. Virksomheden har kontorer over hele verden og har altid gang i mere end 14.000 projekter.
 • COWI har over 85 års erfaring i rådgivningsbranchen, og har 7.300 medarbejdere.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter

 • Vilhelm Lauritzen Arkitekter er en af Danmarks største og ældste arkitektvirksomheder og beskæftiger omkring 150 arkitekter, konstruktører og specialister i Københavns Nordhavn.
 • Som én af grundlæggerne af dansk modernisme har Vilhelm Lauritzen Arkitekter siden 1922 udforsket og udvidet mulighederne for arkitektonisk og designmæssig nytænkning og skabt arkitektur, der forbedrer menneskers livskvalitet.
 • Blandt virksomhedens mest markante projekter er Krøyers Plads, DR Byen, Radiohuset og det kommende Nyt Hospital Nordsjælland.
 • Blandt virksomhedens mest markante projekter er Krøyers Plads, DR Byen, Radiohuset og det kommende Nyt Hospital Nordsjælland.

ZESO ARCHITECTS

 • ZESO har en international profil med den nordiske tilgang som platform.
 • Via arbejdsmetoden ZESO HIGH FIVE sikres, at funktionalitet, bæredygtighed, økonomi, æstetik og bygbarhed indgår ligeværdigt i samtlige faser som fundament for al udvikling og realisering.
 • ZESO udfører bl.a. rådgivning i planlægning og kapacitetsudvidelse af lufthavne, ZESO har solid erfaring med Københavns Lufthavne herunder masterplanlægning, renovering og nybyggeri som renovering af Terminal 2, Busgates i Finger C, BagDropExpansion i Terminal 2 og Finger E etape 1 og 2.

Kilde: CPH

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?