Dengang vi blev lovet Danmarks bedste SFO’er

Vi har modtaget: Liste T vil gerne invitere alle forældre og interesserede til debatmøde om SFO’ernes fremtid – og hvordan vi får Danmarks bedste SFO’er igen. For de bedste SFO’er blev vi lovet, da et flertal i kommunalbestyrelsen i 2011 besluttede at nedlægge kommunens fritidshjem og omdanne dem til SFO’er.

Indlæg af Annette Nyvang (Liste T)

Jeg var dengang en del af en stor gruppe forældre, der frygtede, at det ville forringe kvaliteten af vores børns fritidsliv. Vi forældre skrev læserbreve, afholdt borgermøde med 250 fremmødte i Hollænderhallen, købte særlig SFO-kage til udvalget og holdt møde med den daværende socialdemokratiske borgmester, som holdt fast i SFO-beslutningen, men lovede os ’Danmarks bedste SFO’er’.

Det har vi ikke fået. Over tid er fritidstilbuddet til de 6-10-årige i Dragør Kommune blevet mere og mere udhulet og er i dag kun en skygge af den fritidshjemskultur, vi havde for bare 8 år siden. Stort set alt det, forældregruppen frygtede i 2011, er blevet til virkelighed.

Forældreindflydelse

Først røg forældreindflydelsen. Da vi havde fritidshjem, som hører under dagtilbudsloven, var der tilknyttet en forældrebestyrelse til hvert fritidshjem, og hvert fritidshjem havde både en pædagogisk leder og en souschef. Forældrene havde direkte indflydelse på arbejdet i dei alt 10 fritidshjem i samarbejde med lederen, og det understøttede fritidshjemmets sociale liv: Der blev bl.a. afholdt sommerfester med gøgl og spas samt bingoaftener, hvor forældrene var drivkraften bag og personalet deltog aktivt. Det var også dengang, man havde fælles sæbekasseløb, alle fritidshjem havde samfundsuge, der var lege- og musikfestival og SFO-kolonier. Forældrebestyrelserne var også høringsberettigede.

I dag ligger forældreindflydelsen i de tre skolebestyrelser. Hverken ledere eller medarbejdere fra SFO’erne deltager på fast basis i bestyrelsens arbejde, og man kan ikke være sikker på, at der sidder en eneste forælder i skolebestyrelsen, der har barn i SFO’en. Det har kostet på forældreopbakning og mulighed for indflydelse på SFO’erne.

Tilmed er den inddragelse i SFO’ernes fremtid, som det rådgivende skoleudvalg blev lovet før valget i 2017, blevet skrinlagt. Ingen blev spurgt, inden AOV skred til lukninger af SFO’er i budget 2019.

 SFO i klasselokaler

I 2011 var vi forældre bekymrede for, om børnene over tid ville komme til at gå i SFO i deres klasselokaler. Igen og igen har forældre i Dragør sagt til politikerne, at det er vigtigt, at børnene oplever et skift på dagen, når de går fra skole til fritidstilbud – så børnene ikke fastholdes i skolen, hvis de har haft en svær dag eller har det svært i skolen. Det samme siger i øvrigt BUPL.

Med lukningen af Skolen ved Vierdiget så vi det første eksempel på, at klasselokaler blev inddraget til SFO på Nordstrandskolen, ligesom SFO Tulipanen blev indrettet i en tidligere gymnastiksal med støjgener til følge – og først lang tid senere fik den SFO noget, der ligner en legeplads.

AOVs budget for 2019 har den konsekvens, at vi til maj vil se endnu flere børn i de to SFO’er, uden at der er råd til at investere fuldt ud i de ombygninger, SFO’erne finder nødvendige. Nogle af børnene skulle have gået i den naturskønne SFO Sølyst, i den bundsolide SFO Jægervej eller i SFO Hovedgaden, som indtil for nylig havde husdyr og en helt særlig pædagogik i forhold til sårbare børn, vi gennem mange år var stolte af i kommunen.

De tre SFO’er lukkes, selv om vi ikke har færre elever end i 2011, og selvom vi inkluderer flere sårbare elever end i 2011. Det kan kun lade sig gøre at proppe børnene ind i de resterende 6 SFO’er, fordi der ikke er noget loft for, hvor mange børn der må være i en SFO. Der er intet krav til antal kvadratmeter, og som SFO skal man heller ikke udarbejde en børnemiljøvurdering.

Udhuling af budget og tilbud

Med skolereformen i 2014 røg der timer og penge ud af SFO’erne og ind i skolen. I regnskab 2017 er det for første gang opgjort, at af de cirka 30 millioner kroner, SFO’erne koster at drive, bruges de 15 millioner kroner til understøttende undervisning i skolen i 0.-3. klasse.

Allerede inden reformen skar man de pædagogiske SFO-ledere ned til halvtidsledere, og i stedet blev der ansat en fælles leder ved hver skole, som senere blev til indskolings- og SFO-leder.

Med budget 2019 har AOV besluttet, at SFO’erne igen får en fælles leder per skole, men man fjerner halvtidslederne på de enkelte matrikler. Det er en langsom, men sikker udhuling – og ja, der bliver med besparelsen på halvtidslederne i budget 2019 også skåret delvist i deres pædagogtimer.

Man kan kun frygte, at den nye revision af folkeskoleloven, der træder i kraft til august, og hvor eleverne i 0.-3. klasse får kortere skoledag, og dermed en længere dag i SFO’en, ikke er fuldt finansieret, så der ikke kommer penge med tilbage i SFO’erne til de ekstra timer.

40 procent stigning

Og så er vi fremme ved forældrebetalingen. I modsætning til fritidshjem er der intet loft over forældrebetalingen i en SFO. Det lykkedes forældregruppen i 2011 at påvirke politikerne, så der i Dragør Kommune blev lagt et loft på SFO-forældrebetalingen: Det må aldrig blive dyrere at have sit barn i SFO end i en børnehaveplads. I forbindelse med folkeskolereformen besluttede en enig kommunalbestyrelse tilmed at sætte betalingen ned, idet timerne i SFO’en blev skåret kraftigt med reformen, og fordi vi gerne ville fastholde børnene i SFO’erne.

Med budget 2019, hvor forældrebetalingen sættes op med næsten 40 procent til 1.465 kroner pr. måned, er vi stadig lige under taksten for en børnehaveplads: SFO’en er 56 kroner billigere.

Vi kan se, at personalet kæmper for at give børnene et godt tilbud, men rammer og vilkår for kommunens SFO-tilbud er væsentligt dårligere end i 2011 på alle parametre.

Jeg håber, vi ses til debatmødet 27. marts klokken 20-22 i aulaen på Dragør Skole. Vi vil gerne høre alle forslag til, hvordan vi kan styrke SFO’ernes vilkår i Dragør Kommune.

Med venlig hilsen
Annette Nyvang
Kommunalbestyrelsesmedlem for Liste T

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?