Dragør og Amager skal også med i infrastrukturaftalen!

Indlæg af borgmester Eik Dahl Bidstrup (V): Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en historisk infrastrukturplan, hvor vi frem mod 2030 investerer massivt i vigtige vej- og baneprojekter – så vi får bundet Danmark langt bedre sammen og reducerer trængselsproblemerne. I aftalen er også afsat midler til særlige lokale trængselsproblemer.

I Venstre i Dragør ønsker vi – i tæt samarbejde med andre gode kræfter – at vi får del i disse midler til en god løsning af vores lokale udfordringer. Derfor fremsætter Venstre på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde et forslag om, at:

Dragør kommune går i dialog med Tårnby Kommune om i fællesskab at ansøge om en del af ”Puljen til bedre fremkommelighed, tilgængelighed og trafiksikkerhed” på i alt 1,5 mia. kr. som blev fremlagt af Regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med aftalen om et sammenhængende Danmark – Investeringsplan 2030. 

Midlerne skal bruges til: 

– en udvidelse af Englandsvej på Tårnby siden, samt af vejnettet evt. i form af trassé på enkelte strækninger så der bliver bedre fremkommelighed for busser. 

– forundersøgelse, etablering og drift af en højklasse/BRT rute på strækningen fra Metro stationen i Københavns Lufthavn, via Dragør og Søvang til Vestamager Metrostation. 

En forudsætning for, at dette kan blive til virkelighed, er selvfølgelig at vi står sammen på Amager. Det gælder dels med Tårnby Kommune, men også i samarbejde med vores lokale folketingsmedlemmer Marting Geertsen (V), Peter Hummelgaard (A) og Martin Henriksen (DF) samt medlemmerne af Regionsrådet. Her kan vi lære en del af indsatsen i andre dele af landet, hvor det lokale sammenhold på dette område er stærkt på tværs af partiskel.

Eik Dahl Bidstrup
Borgmester (V)
Dragør

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?