Læserbrev: Lad os holde sammen om det vigtigste

Vi har modtaget: Læserbrev fra Kenneth Gøtterup, Martin Wood Pedersen, Katrine Tholstrup, Den Konservative byrådsgruppe

Lad os holde sammen om det vigtigste
Siden 2010 har Dragør kommune været udfordret på økonomien og der har stort set ikke været et år, hvor kommunalbestyrelsen ikke har, skulle finde besparelser.

De økonomiske vilkår
Dragør er på den ene side en kommune med et højt skattegrundlag, men straks efter skatten er indbetalt kommer udligningstyven og tager ca. kr. 130 netto millioner hvert år. Når det er overstået skal vi budgetplanlægge efter budgetlovens bestemmelser, hvor der er angivet et loft over, hvor mange penge vi må anvende på kommunal drift og hvor mange penge vi må anvende på anlægsinvesteringer.  Samtidig har vi år efter år skulle foretage besparelser for alene at få budgetterne til at løbe rundt.

Hvilke udfordringer giver det Dragør
I Dragør ønsker vi på ene side en sikker kommunal drift, med ordentlig service og kvalitet i ældreplejen, gode skoler med nye bøger, gode fysiske rammer, institutioner med gode normeringer og fysiske forhold, vedligeholdte veje, gode biblioteker og ordentlige idrætsfaciliteter.  De krav og forventninger vi har som borgere og som politikere til den kommunale service vil aldrig kunne indfries inden for den ramme regeringerne gennem tiden, har besluttet at vi må anvende til kommunalservice.

Det giver samtidig den udfordring, at når vi skal spare penge i Dragør, er der stort set kun kernevelfærden at spare på. Dragør kommune har qua sin størrelse ikke de store muligheder for strukturelle omlægninger, fx sammenlægning af institutioner, tværgående ledelse, anderledes indkøb og styring og meget mere. Vi er præget af, at besparelser altid skal findes, lige der hvor borgeren modtager en ydelse.

Skiftende kommunalbestyrelsers projekter
På den anden side er der partier der har travlt med at i talesætte udviklingsprojekter, nye tiltag, fornyelse generelt med videre. Alt sammen kan være godt og givende for en kommune. Men Dragørs udfordring er, at for hver gang vi sætter et udviklingsprojekt i søen, skal der bruges kommunale ressourcer på det. Det er udfordrende, da vi har en stram økonomi og ligeledes har en lille forvaltning. Så hver gang afdelingschefen skal bruge tid på projekter, er der mindre tid til, at sikre kerneopgaven over for borgeren. En hver opgave vi kaster os over, som ikke er en primær kommunal ydelse, vil være med til at forringe eller flytte fokus fra det man kan kalde den direkte borgernære velfærd.

Tiden er inde til Konservativ økonomisk politik
Dragør kommunes situation er alvorlig. Meget alvorlig. Vi er presset på økonomien. Vi har ikke de store muligheder for omlægninger, vi har svært ved at fastholde vores ledelse, der har været en politisk ledelse siden valget med en zigzak kurs, og der har i bund og grund været anvendt alt for mange kommunale ressourcer på politikernes mere eller mindre fantasiprojekter.

Tiden kalder på, at komme tilbage til vores kerneværdier. At vi værner om de primære kommunale kerneydelser, at vi alene holder fokus på sikker drift, at vi ikke iværksætter alle mulige fantasiprojekter. Og for hver gang der er et politisk ønske om at udvide forbruget på vores drift, skal der etableres en tilsvarende besparelse andet sted. Vi bør derfor foretage et fuldt stop i kommunalbestyrelsen i vores økonomiske forbrug. Alene anvende anlægsmidler til det absolut nødvendige vedligehold og med fokus på vedligehold der kan nedbringe de løbende driftsudgifter. At vi ikke øger vores forbrug på driften, men tværtimod forsøger at nedbringe det og at dette stop holdes resten af valgperioden, men henblik på, at sikre en økonomi der kan sikre Dragør kommune som en kommune, der yder en anstændig service over for borgerne.

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Martin Wood Pedersen
Katrine Tholstrup
Den Konservative byrådsgruppe.

Seneste artikler

 

Fik du læst?