Manglende parkerings- og toiletforhold i det ”centrale” Dragør

Under dette tema havde Kongevejens Gadelaug den 26. marts inviteret kommunalbestyrelsens medlemmer til møde på Strandhotellet for at drøfte løsninger af presserende problemer for byen.

Privatfoto

Af Claus Ehlers

Alle kommunalbestyrelsens politiske partier var repræsenteret, sammen med en bred vifte af Gadelaugets medlemmer i alt 30 personer.

Ole Thisted deltog som myndig ordstyrer i den livlige debat, der foregik i en sober men bestemt tone.

Philip Helgstrand uddybede problemerne som også var fremført skriftligt i mødeindkaldelsen.

Dragør har et problem med manglende offentlige toiletter, og problemet er accelereret i takt med det stigende antal turister til byen. Gadelaugets medlemmer lider under de manglende offentlige toiletter, og ønsker at kommunen skrider til handling nu, da de ikke længere vil bruges som offentlige toiletter.

De mest presserende steder er ved ankomsten til byen ved Nordre Væl, samt på havnen, hvor den nuværende kapacitet langt fra er tilstrækkelig.

Den lejede toiletvogn ved Lodsstationen kunne fås i en pænere udgave, og det var et ønske at få den placeret tættere på byen.

Forskellige løsninger blev drøftet og politikerne lovede at tage sagen alvorligt og give tilbagemelding snarest.

Byens parkeringsproblemer er også accelereret, og der må og skal findes løsninger.

En bedre skiltning så besøgende bliver ledt til parkeringsmulighederne på havnen kan hjælpe samt indførelse af 2-timers og 4-timers parkering i dagtimerne, hvor det er hensigtsmæssigt.

En indførelse af skråparkering på Vestgrønningen vil kunne hjælpe, og Gadelauget vil komme med oplæg til løsning heraf.

Philip Helgstrand opfordrede politikerne til at fremkomme med holdning til problemerne, og det haster.

Afslutningsvis var der også en opfordring til tømning af offentlige skraldespande, så de ikke bliver overfyldte, og opsætning af ekstra skraldespande visse steder.

Et positivt og konstruktivt møde, hvor situationens alvor bør stå med flammeskrift for politikerne.

Seneste artikler

 

Fik du læst?