Vi har modtaget:

Til medlemmer af BFKU og til orientering for den øvrige kommunalbestyrelse samt administrationen.

Vi har modtaget: På dagsordenens punkt 4 til mødet i BFKU på onsdag den 3. april skal der tages stilling til administrationens indstilling om den fremtidige organisering af Lokalarkivet.

Dragør Lokalarkiv har til huse i byens gamle rådhus på Stationsvej. Foto: Dines Bogø

Indlæg af Claus Ehlers

På det velbesøgte borgermøde i Aulaen på Dragør Skole den 21. januar 2019 med deltagelse af samtlige politiske partier blev spørgsmålet om Lokalarkivets fremtid og muligheder diskuteret på en konstruktiv og sober måde.

Der var enighed om fra alle sider, at det kunne være en glimrende idé, at omdanne det gamle Dragør Rådhus til ”Historiens Hus” til glæde for de mange borgere i kommunen, som levende interesserer sig for lokalhistorie.

Et samarbejde med Museum Amager kunne udbygges og integreres, hvilket bestyrelsen for Museum Amager allerede har udtrykt positiv interesse for.

Hvis ikke kommunen kan finde midler til at realisere ”Historiens Hus” kunne midler måske skaffes ved indsamling blandt kommunens interesserede borgere og foreninger som fundament for senere ansøgninger om fondsstøtte.

Mulighederne herfor anser jeg for gunstige, og jeg bidrager gerne i en dialog herom, hvis kommunen er interesseret.

Ideen om ”Historiens Hus” er ikke nævnt i forvaltningens oplæg, og mit ærinde med denne henvendelse er, at det tages op i BFKU som et element i det videre forløb.

Med venlig hilsen
Claus Ehlers
Formand for Dragør Lokalhistoriske Forening

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?