Første skridt mod et nyt Dragør Badehotel

Dragørs historiske badehotel er kommet et skridt nærmere en tiltrængt opdatering. Dragør Badehotel blev sidste år solgt til et ejendomsudviklingsselskab som har store planer for det historiske badehotel.

Dragør Badehotel som det ser ud nu. Der skal bygges ud mod både nord og syd for at få plads til de nye værelser og selskabs og konferencefaciliteter.

En udvidelse med over 30 værelser skal der iflg. de nye ejere til for at gøre det rentabelt at drive hotellet efter en større renovering som udover en udvidelse af værelseskapaciteten også vil betyde at Dragør får sit første 5-stjernede hotel ifølge de nye ejere.

Gastronomi i topklasse og konferencemuligheder som ikke hidtil har været muligt i Dragør skal være med til at bringe Dragør helt i top. Forbilledet for de nye ejere er Marienlyst Strandhotel i Helsingør som gennem de seneste par år har undergået en forvandling og i dag fremstår som et luksuriøst badehotel med respekt for stedets historie.

Visualisering/Skitse præsenteret til nabohøringen af Dragør Badehotel. Ifølge de nye ejere er det alene en skitse og ikke udtryk for den endelige arkitektur for byggeriet.

Torsdag aften havde Dragør Badehotel inviteret naboer til en høring i forbindelse med de nye planer og det gav anledning til livlig debat. De primære bekymringer fra naboerne omkring Dragør Badehotel var rettet mod bygningens dominans i forbindelse med en udvidelse, trafikgener samt støjgener. Grundliggende var de fremmødte meget positive overfor renoveringen og alle ønskede stort set at Dragør igen skal kunne brøste sig af et smukt badehotel.

Nabohøring på Dragør Badehotel. Foto: DragørNyheder.dk

Skitserne som blev præsenteret for badehotellets udvidelse gav anledning til en del debat da visualiseringerne kunne opfattes misvisende i forhold til dimensioner og arkitektur. De nye ejere understregede at tegningerne alene skulle opfattes som skitser og at det endelige resultat langt fra kendes endnu.

Fra de fremmødte blev det påpeget at de nye ejere evt. kunne invitere til en arkitektkonkurrence med henblik på at få det bedste arkitektoniske resultat. Dette blev vel modtaget af de nye ejere som tilkendegav at de syntes det var en god idé. Hele grundlaget for invitationen til naboer i området var netop for at ejerne kunne få input med til de videre processer i projektet.

Skitserne vakte ikke begejstring hos de fremmødte som opfordrede til arkitektkonkurrence med henblik på at få et smukt nyt badehotel tilbage til Dragør.

Den politiske lokalplansgodkendelse for en udvidelse af Dragør Badehotel kom ligeledes et skridt videre i ugens løb. By-, Erhvervs-, og Planudvalget (BEPU) godkendte et et forslag til en ny lokalplan som skal muliggøre en udvidelse af Dragør Badehotel.

BEPU godkendte administrations indstilling, med en række tilføjelser, som nu skal sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endeligt i Kommunalbestyrelsen hvor endelig beslutning træffes.

Med følgende bemærkninger sendte BEPU sagen videre i den politiske maskine:

1. Der skal etableres cykelparkering på egen ejendom.

2. I pkt. 5.3 præciseres, at større vindues- og dørpartier fortrinsvis udføres sprosseopdelte, alternativt rammeopdelte.

3. Højderegulering ændres fra 14 til 13 m på hovedbygning og fra 6 til 5 m på sidebygningen på Drogdensvej. Den angivne større bygningshøjde end de nuværende forhold forventes alene anvendt ved evt. bygningsmæssige og energimæssige forbedringer (forklarende fodnote indsættes).

Udvalget besluttede i øvrigt:

1. At der sker en politisk behandling af bebyggelsens ydre fremtræden (afsnit 5), når endeligt projekt foreligger og før byggesagsbehandling.

  1. Gæsteafsætning fra busser indgår ikke i lokalplan, men det aftales særskilt med hotellet hvor det hensigtsmæssigt kan ske, således at Drogdensvej ikke anvendes til afsætning.

Der er fortsat en lang række forhold som skal afklares inden man kan stikke spaden i jorden til et renovering og udvidelse af Dragør Badehotel, men politisk kom det et skridt nærmere.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?