Et ukendt område i Dragør?

Spørger man beboere i Dragør om forskellige lokaliteter, er det ikke altid man får et svar. Søvang er ingen vist i tvivl om, men hvor ligger Strøby-kvarteret? Hvor er Ryvej og Rybakkevej? Hvor ligger ”Rosenlund-kvarteret”?

af Dines Bogø 

Lokalhistorisk Forening indbyder til byvandring

Foreningens medlemmer har besøgt Søvang flere gange. Vi har været på besøg i ”Ved Lunden”, ”Jægervangen” og langs Sdr. Strandvej.

Vi har besøgt kommunens nordligste forpost på Ryvej, hvor vores bestyrelsesmedlem Renée Schwaner er ”grænsevagt”.

Søndag den 26. maj 2019 kl. 14.00 besøger vi kommunens vestligste villakvarter, der ligger på Kalvebodvej op mod Kongelunden.

Et hus vi passerer og på ruten hører vi om kommunens eneste ”Hundeskov”. (Foto: Dines Bogø).

Flere lokale vil guide os og fortælle om områdets historie. Der bliver mulighed for forskellige stop og på et tidspunkt går vi i Kongelunden på Jægerstien og Tjørnestien.

Hvorfor hedder det Rosenlundsvej? Gården Rosenlund ligger på Fælledvej? Hvorfor hedder et hus ”Buntmagerens Hus”?

Er der fundet spor fra ældre og nyere Stenalder i området?

Vi skal besøge flere villahaver. Bl.a. en af kvarteret flotteste haver. Undervejs hører vi også om dengang man brugte en villa i området, da man smuglede cigaretter og kulørte blade fra Polen og Østtyskland.

Ligger der en større ejendom fra 1920 på det gl. militære lejrområde på Militærvej?

1916. Inden barakkerne blev opført i 1916 var mandskabet indkvarteret i telte i Skovlejren. (Postkort udlånt af Jørgen Aamand).

På Sydamager har nogle sjældne militæranlæg fra 1. verdenskrig. Den type kendes ikke andre steder i Danmark. Vi skal besøge et af dem og får forklaringen på, hvad man brugte de sjældne anlæg til. (DB: Fire steder i Dragør kommune findes spor af den type anlæg, der nu er fortidsmindefredet).

I 1926 er det stadig tydeligt, hvor militæret havde deres anlæg 10 år før. De såkaldte ”Reservestandpladser”. (Geodætisk Institut).

Vi kommer forbi det sted, hvor militæret havde en stor baraklejr af samme type som Bachersmindelejren (som vi har besøgt). Bager Hagel kom fra Dragør i hestevogn til lejrene med frisk brød.

1917. Bager Harald Hagel fra Sønderstræde med brød til ”Skovlejren”. Barak- og teltlejren lå på Militærvej 32 tæt ved Kongelunden. (Foto: Historisk Arkiv).

Efter ca. 1.500 m slutter vi i Burlunden, hvor foreningen er vært ved et traktement. En af de lokale ledere fortæller om den store udflytterbørnehave.

Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål, da bl.a. en af beboerne i området kan fortælle om etablerede og planlagte diger på Sydvestamager.

Tilmelding via foreningens hjemmeside her

Vi starter og slutter ved ”Udflytterbørnehaven Burlunden”, Rosenlundsvej 1. (Foto: 21. maj 2017. Kortstyrelsen).

Seneste artikler

 

Fik du læst?