Hvad bygger man ved Hollænderhallen?

Der sker hele tiden noget omkring Hollænderhallen. Så opstilles der pavilloner til flygtninge. Så indrettes der ”Kys og Kør bane”. Selve hallen renoveres og nu er den nye svømmehal snart klart. Men nu er der også anlægsarbejder på nordsiden af Hollænderhallen?

I 1944-1957 lå der en over 500 m2 separat bygning på nordsiden af nuværende ”Hollænderhal”. Der var også en mindre vagtbygning, der blev nedrevet, da anlægget ikke mere skulle bruges som flygtningelejr. Den tyske brandstation på Kirkevej 24-26 er i dag indrettet til skolefritidsordning, kaldet SFO. (Foto: Sylvest Jensen, 1946).

Af Dines Bogø

Der sker noget lige nord for hallen på ”bagsiden” mod Kirkevej. Er det en ny tennishal, kulturcenter eller noget helt andet?

Det er mere enkelt. Det er en udendørs legeplads til Store Magleby Skole. For flere år siden blev det besluttet, at der skulle være den type anlæg ved skolerne.

Hvad var der tidligere på det sted?

Man skal tilbage til de lidt ældre borgere før man møder nogen, der kan huske, at der var bygninger på det sted.

1946. Vagtsoldat fra Ingeniørregimentet, senere hotelejer Ejnar Johnsen ved vagtbygningen, der lå, hvor den nye svømmehal opføres. (Arkiv: Dines Bogø). 

Har man været værnepligtig i Dragør i årene 1945-1957 husker man måske også bygningen.

Da Luftwaffe opførte ”Werft Magleby” i 1944 blev der også opført to mindre bygninger nord for hallen. En brandstation på Kirkevej 24 og en kontorbygning lige nord for den hal, der i 1973 blev døbt ”Hollænderhallen”.

Kontorbygningen var en 525 m2 stenbygning, hvor der var indrettet kontorer, vagtlokaler m.v.

Da hele området i 1945-47 blev brugt som flygtningelejr for østtyske flygtninge var der skolestuer og infirmeri i bygningen.

Ved årsskiftet 1945/1946 var flygtningeantallet i Store Magleby kommune steget til 4.100, fordelt på fem lejre. Indbyggertallet i kommunen var på det tidspunkt kun 1.200.

Flygtningelejr nr. 132 ”Store Magleby lejren” 1945-47, hvor der på et tidspunkt var indrettet 1.200 sovepladser. (Arkiv. Dines Bogø).

Da Kystartilleriet (Marinen) overtog anlægget i 1947 blev den lave bygning primært anvendt til undervisning ad værnepligtige fra Dragør Fort. De lidt over to km mellem fortet og anlægget i Store Magleby kunne passende foregå i løb.

Værnepligtig ved Kystbefæstningen Ove Lindskov tog en del fotos af skolebygningen i 1953.

I 1957 blev bygningen nedrevet og materialerne genanvendt, da man opførte en sidebygning i den nordvestlige del af Søndre Kinkelgade.

1954: Forsvaret anvendte stadig de ældre bygninger, selv om Store Magleby kommune hvert femte år skrev til Forsvarets Bygningstjeneste, at bygningerne var ulovlige og de skulle fjernes.

Hvorfor blev hallen ikke nedrevet?

Da forsvaret ikke mere anvendte bygningerne foreslog partiet Venstre i Store Magleby, at man kunne ombygge hallen til et idrætsanlæg.

De Konservative, der havde borgmesterposten, mente, at det kunne der bestemt ikke være tale om. Bygningen var ulovlig og skæmmede landsbyen. Den skulle fjernes.

Kort tid efter fremkom kommunens arkitekt Paul Gröning med et forslag om, at man kunne købe anlægget billigt og ombygge det til en idrætshal. Han vidste, at tyskerne havde bygget hallen, så den kunne holde i de 1.000 år, som tyskerne forventede ”Det Tredje Rige” minimum holdt.

Venstre blev sure, da de konservative snuppede deres idé, men sådan var der så meget, ”dengang”.

Venstrebrochure fra maj 1969, hvor man foreslår, at der indrettes et fritidscenter.
22. april 2019. Nu bygger man igen, men dog i beskeden højde. Udendørs legeplads til Store Magleby Skole. I baggrunden den nye svømmehal, der åbner senere på året. (Foto: Dines Bogø).
 

Seneste artikler

Arkivfoto.

Øresundsregionen oplever positiv udvikling

Øresundsregionen viser tegn på fortsat positiv udvikling i integrationen mellem Danmark og Sverige. Ifølge det nyeste Øresundsindex, som er steget fra 102 til 106 inden for et år, er der stadig stort potentiale for yderligere forbedringer. Det nye indeks fremhæver, at fire indikatorer er steget, tre er uændrede, og to er faldet sammenlignet med året før.

Rotor med møllevinger bliver hejst ned for at gøre det muligt at udskifte hovedaksel og gearkasse. Foto: Per Heegaard / HOFOR.

Mekanisk førstehjælp til havvindmøller

I pinsen kunne man se en stor pram med mobilkran arbejde på tre havvindmøller ud for København. HOFOR udskiftede mekaniske dele for at forlænge levetiden for de ikoniske havvindmøller på Middelgrunden, så grøn strøm kan fortsætte med at forsyne Hovedstaden i mange år fremover.

 
 

Fik du læst?