Dragørs særkende beskrevet

Nærmest som i et leksikon er Dragør Kommune og en række andre kommuner blevet beskrevet: Geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst og arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Borgmesteren til reception med HKH Kronprins Frederik
Foto: Keld Navntoft – Trap Danmark

Det er ikke første gang, at et øjebliksbillede af kongeriget er blevet beskrevet i det såkaldte Trap Danmark. Det er 6. gang siden 1856, at Trap Danmark har bedt en række fagfolk og fagkonsulenter om at beskrive og formidle viden om byer og kommuner rundt i landet.

I alt 19 kommunebeskrivelser så i denne uge dagens lys ved en reception med H.K.H. Kronprins Frederik. Og altså også Dragør.

I den anledning blev borgmester Eik Dahl Bidstrup bedt om kort at fortælle H.K.H. Kronprinsen og deltagerne ved receptionen, hvad han så som særlig godt ved beskrivelsen af Dragør Kommune. Her fremdrog borgmesteren to ting:

”For det første får vi indblik i en helt unik historie, hvor vi om bare to år kan fejre 500-års-jubilæum. For det andet får vi tegnet et portræt af en livsduelig og livskraftig kommune med masser af lokalt engagement.”

Helt unik historie

Det er ikke kun et stykke lokalhistorie, som vi får indblik i. Det er også et stykke Danmarkshistorie med direkte reference ind i kongehuset.

For snart 500 år siden inviterede Christian den II en stor gruppe hollandske bønder til Amager. De fik både ejendoms- og brugsret over jord og gårde.

Det handlede om at sikre hoffet og de umættelige københavnere grøntsager – vel at mærke – dyrket efter moderne hollandske metoder med gødning.

Selv i dag næsten 500 år efter nyder Dragør stadig stor fornøjelse af hollandsk kultur-tradition med for eksempel fastelavnsryttere og tøndeslagning til hest.

Livsduelig og livskraftig kommune

Ud over Dragør Kommunes unikke historie, fremhævede borgmesteren også portrættet af Dragør som en livsduelig og livskraftig kommune.

Dragør skiller sig jo ud ved at være en af de få kommuner i landet, som i forbindelse med kommunalreformen indgik forpligtende samarbejde i stedet for at lægge sig sammen med nabokommuner.

”Og vi har i dag et fortrinligt samarbejde med Tårnby,” fortalte Eik Dahl Bidstrup.

Dragør ligger ifølge Trap Danmark i samme socialgruppe som Gentofte og Indre København. Det vil sige, at borgerne er bedre uddannede, har højere indkomster, er et attraktivt bosætningsområde med høje ejendomspriser. Samtidig har Dragør Kommune lav kriminalitet.

”Vi lever lidt længere end gennemsnittet, men vi drikker måske lidt for meget,” uddybede borgmesteren.

”Omvendt er vi en kommune med masser af lokalt engagement. Det er et særkende, som jeg er meget stolt af. For eksempel har vi en vinterbaderforening med cirka 800 medlemmer,” fortalte Eik Dahl Bidstrup til H.K.H. Kronprins Frederik.

Fakta

H.K.H. Kronprinsen er protektor for Trap Danmark.

Læs mere om Trap Danmark på www.trap.dk

Gruppefoto med 19 borgmestre og HKH Kronprins Frederik
Foto: Keld Navntoft – Trap Danmark
 

Seneste artikler

 

Fik du læst?