Fredninger i Dragør

Alle ved, at mange af husene i Den gl. Bydel i Dragør er fredet. Desuden at andre bygninger i kommunen er fredet. Ud over bygninger er areal fredet. F.eks. Anlægget ved Engvej, Grushullerne på Stationsvej og store områder langs Amager sydkyst.

Så er der anlæg, som f.eks. Dragør Fort og Kongelundsfortet, der er ”fortidsmindefredet”.

På Rønne Alle 28 over for Batterivej finder man et kommunens to fredede træer. (Kortforsyningen, maj 2017).

Af Dines Bogø

Fredede træer

I Dragør kommune er der to enkeltstående træer, der er fredet.

Det ene finder man på nuværende adresse Rønne Allé 28. I 1978 blev lindetræet fredet og der blev på grundet tinglyst bestemmelser om beskæring, ”rodbehandling” m.v.

Det andet træ finder man på Sydstranden. Nede under egetræets krone ligger villaen Sandbakken 5, opført 1967.

Mellem Borgervænget og Skippervænget ligger den vestlige del af Sandbakken. På Sandbakken 5 står et fredet egetræ der i.flg. beskrivelser i ældre tid har været anvendt som sømærke. (Kortforsyningen, maj 2017).

I lighed med lindetræet på Rønne Allé er dette træ også fredet i 1978.

December 2005. Ved vintertid skygger træet på Sandbakken 5 ikke så meget. (Foto: Dines Bogø).

Dette træ har været anvendt som sømærke, når man pejlede efter Dragør Lund og ”Lille Lund” eller Dragør Ny Lund, som det nærliggende lille område med træer blev kaldt.

”Lille Lund” omkring Borgervænget og ”Dragør Lund” ved Hartkornsvej er markeret med lys grøn. Del af det gl. tangdige ”Vierdiget” er skitseret i Vængekvarteret med mørk grøn. Egetræet er anført med blå cirkel. Vierdiget gik fra området ved Sylten til den sydlige del af Store Magleby Landsby ved Stubmøllen på Møllevej.

Seneste artikler

 

Fik du læst?