Københavns Lufthavn med i klimaprojekt i Laos

Københavns Lufthavn har nået den første store milepæl i den klimastrategi, som lufthavnen lancerede for en måned siden. Lufthavnen har netop offentliggjort det projekt, som skal kompensere for CPH’s nuværende CO2-udledning og dermed gøre CPH CO2-neutral allerede i år.

Foto: CPH

Projektet sikrer klimaforbedringer og bedre levestandard for befolkningen i Laos. Det bliver skudt i gang ved en fælles aftaleunderskrivelse mellem CPH og den internationale samarbejdspartner, Nexus for Development, som leder projektet i samarbejde med lokale organisationer, skriver Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse;

I begyndelsen af marts lancerede CPH sin nye klimastrategi. Den indeholder tre hovedmålsætninger, der skal lede lufthavnen i en grønnere og mere klimavenlig retning hen over de kommende år. Og i dag, torsdag den 11. april, kan lufthavnen så præsentere projektet ’Energieffektive komfurer i Laos’ i samarbejde med den internationale NGO, Nexus for Development (Nexus). Initiativet betyder, at CPH realiserer den første målsætning fra sin klimastrategi, og lufthavnen bliver derfor CO2-neutral allerede fra i år.

Læs også: Københavns Lufthavn inviterer til nabomøde og dialog

Laos-projektet har både en klimamæssig, sundhedsmæssig og lokalsamfundsmæssig gevinst. Projektet sikrer en lokal produktion og distribution af energieffektive komfurer, hvor forbruget af træ, og dermed fældning af skovarealer, bliver reduceret – og det samme gælder også for udledningen af CO2.

Foto: CPH

Udover klimafordelene udleder de effektive komfurer færre sundhedsskadelige partikler – som særligt kvinder bliver udsat for, når de laver mad over åben ild med trækul eller træ som brændsel.

Samtidig øger investeringen i projektet den lokale beskæftigelse, fordi det er drevet af lokale organisationer og lokale forhandlere, som sælger komfurerne. Omkring 90 procent er ejet af kvinder, der får muligheden for at forsørge sig selv ved at eje deres egen forretning og dermed nå en personlig selvstændighed. Noget der ikke er en selvfølge for kvinder i Laos. Projektet har allerede produceret og distribueret omkring 270.000 energieffektive komfurer.

Adm. direktør i CPH, Thomas Woldbye, er imponeret over de resultater, som Nexus med dette projekt kan skabe med afsæt i det samarbejde, der nu er aftalt:

Foto: CPH

”Vi er rigtig glade for at offentliggøre samarbejdet med Nexus og investeringen i Energieffektive komfurer-projektet. Vi valgte i starten af marts at forpligte os til at blive CO2-neutrale i år. Nu kan vi stå her en måned efter og have sat den første vigtige milepæl i vores nye klimastrategi,” fortæller han.

Investeringen i Laos betyder, at CPH’s CO2-regnskab går i nul, fordi projektet medfører en reduktion i den globale CO­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2-udledning, der mindst svarer til samme mængde, som lufthavnen udleder.

”Vi har været på udkig efter en samarbejdspartner og et projekt, der lever op til vores krav om kvalitet, troværdighed, effekt på lokalmiljøet og varige klimaforbedringer. Efter en grundig vejledning og dialog med dygtige konsulenter fra NIRAS, har vi valgt projektet i Laos. Vi tror på, at netop Nexus og de lokale organisationer ARMI og SNV Laos lever op til vores høje krav til kvalitet og gennemsigtighed. Og det glæder os, at projektet så samtidig giver muligheden for at skabe reelle forbedringer i hverdagen for befolkningen i Laos. Nu glæder vi os til at begynde samarbejdet, men mest til at se udviklingen af vores investeringer er med til at skabe, specielt i de nordlige områder i Laos, som endnu ikke har adgang til de energieffektive komfurer,” konstaterer lufthavnens adm. direktør.

Projektet i Laos kan ikke stå alene. Derfor fortsætter lufthavnen samtidig det målrettede arbejde med at implementere tiltag, der skal reducere CO2-udledningen fra lufthavnens bygninger, driften samt trafikken på jorden og i luften. Der er specielt fokus på at øge andelen af vedvarende energi og på etablerede partnerskaber, så lufthavnen kan udbygge på en miljø- og klimavenlig måde. Samtidig arbejder vi både på at udvikle nye bæredygtige brændstoffer og finde nye måder at begrænse emissioner med eksisterende og ny teknologi på. Det gør vi frem mod målsætningen om en emissionsfri lufthavnens drift og landtransport i 2030 og visionen om en lufthavn helt uden CO2-udledning i 2050.

Fakta

 • I april 2019 underskriver CPH en aftale med den internationale NGO, Nexus for Development, om påbegyndelse af klimakompensation til projektet Energieffektive Komfurer (Improved Cookstoves) i Laos.
 • Samarbejdsaftalen er kommet i stand efter en grundig udbudsproces, ledet af eksperter fra NIRAS, en af Skandinaviens førende, rådgivende ingeniørvirksomheder, som også har besøgt projektet on-site.
 • Hovedkriterierne bag valget af projektet er bl.a., at projektet er certificeret som et Gold Standard-projekt, foregår i et af verdens mindst udviklede lande og at projekttypen (klimavenlige komfurer) rangerer på listen over projekter man har høj troværdighed til jf. lufthavnsbranchens globale klimacertificering ACA’s (Airport Carbon Accreditation) retningslinjer for klimakompensation.
 • Projektet er et investeringsprojekt, hvor CPH finansierer træning og uddannelse af lokalbefolkning i produktionen af klimavenlige komfurer, kvalitetskontrol af produktionen, implementering og opfølgning af projektet og udbredelse gennem lokale markedsføringskampagner.
 • Gennem to lokale partnere, ARMI og SNV Laos, sikres en god implementering af projekt.
 • Klimakompensationen opnås i form af VER’s (Verified Emission Reductions) og er certificeret under Gold Standard.
 • Projektet bidrager til følgende af FN’s verdensmål:
  • 3: Sundhed og trivsel: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
  • 7: Bæredygtig energi: Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
  • 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle
  • 13: Klimaindsats: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
  • 15: Livet på land: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet
 • I marts 2019 lancerede CPH sin klimastrategi, som blandt andet forpligter lufthavnen til at blive CO2-neutral gennem støtte til CO2-reducerende projekter i Danmark og globalt. Lufthavnen arbejder målrettet på at eliminere CO2-udledningen frem mod 2030 og derigennem løbende reducere behovet for klimakompensation.

Kilde: CPH

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?